Browsing posts in: Blog
2020 jan 25 0

Mit jelent a maximalizmus?

Jó ideje rágtam-csócsáltam a címben szereplő jelzőt – kéne már valamit írni róla. Nem azért, mert témahiányban szenvednék, az asztrozófus abban a kivételes, kegyelmi állapotban éli életét, hogy írnivaló több bukkan fel napról napra, mint amennyit képes pixelre vetni. A maximalizmus végtelenül megosztó jelzővé vált anélkül, hogy ő maga ezért bármit tett volna: maradt, ahol volt; a humán hozzáállás alakult több irányban is drasztikusan. Hallottam „lemaximalistázni” valakit olyan tartalommal, mintha az illető síkosító nélkül erőszakolna bébifókákat szakmányban, és megjelent a kifejezés közel krisztusi érték jelölőjeként is. Nyilván ez a két véglet és az igazság odaát van a kettő között, az arany középút körül lakik. Nézzük meg elsőként a definíciókat. Igen, több is van, lássuk a „hivatalosakat.” Valamely elv, igény túlhajtása, mértéken felüli követése – mondja a wikiszótár. A saját meghatározásom így fest: az ember a tökéletességre törekszik, minden tőle telhetőt megtesz a lehető legjobb eredmény elérése érdekében, anélkül, hogy a folyamat során megalkudna. Pont. Érzitek a különbséget?

Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban jártam főiskolára és szereztem egy olyan diplomát, amit jelen fizikai életemben már soha, semmikor és semmilyen körülmények között nem kívánok alkalmazni. A rengeteg – számomra – ballaszt-salak tárgy között elvétve akadtak igazgyöngyök is, ilyen volt a logika, amit két féléven át hallgattam. A logika tanárom egyben a filozófiaelméletet is tanította, egy csodálatos előadó volt, jellegzetes hangja és utánozhatatlan stílusa máig elevenen él bennem az eltelt bő két évtized ellenére is. A wikiszótár maximalizmus-definíciójának ízekre szedéséhez viszont szükségtelen lenne felsőoktatási szinten logikát hallgatni, elég Pista bá’ és az ő józan (pálinkás) paraszti esze. A maximum egy bizonyos mértéken belül van. Ha kézbe veszel egy három decis üvegpoharat, maximum három deci folyadékkal tudod megtölteni. Ebben az esetben nulla egész három tized liter a pohár maximuma. Itt ölt testet az értetlenkedés és a felcsúszó szemöldök, hogy vajon miképpen lehet túlhajtani és mértéken felül követni, ha adott a maximum? Azt hiszem, tényleg szögegyszerű annak belátása, hogy maximalistaként példabeli poharunkba három deci vizet/bort/málnaszörpöt kívánunk beletölteni, nem két és fél decit. Három decit, egy cseppel sem kevesebbet, azaz a lehetőségből, az adott űrmértékű pohárból a lehető legeslegjobbat kívánjuk kihozni. Újabb pont. Egyszerű, világos, átlátható. Analógiában tekints egész életed minden részére vizespohárként és kalibráld be, mi az elérhető maximum. Maximalistának lenni ugyanis nem más, mint ennek elérésére törekedni. Lazsálás, mellébeszélés és alibi nélkül.

Elképzelhető, hogy nem mindig éred el a plafont, de törekedned kell rá. Évekkel ezelőtt írtam annak fontosságáról, hogy minden tőled telhetőt meg kell tenned önnön lelked nyugalma érdekében. Ezt a régi igazságot érdemes most kiegészíteni a magasra célzással. Tekintsünk fel a csillagos égre: a rengeteget citált Szaturnusz-Plútó együttállás most mindenkit ösztönöz a benne élő, lehető legjobb értelemben vett maximalista felébresztésére. Ne érd be a legjobbnál kevesebbel! Ne alkudj meg! Nem az a baj, ha elbuksz az úton, az viszont megbocsáthatatlan, ha egyenesen keresed a gyökereket és a viccbéli tyúkhoz hasonlóan jelented ki: legjobb lesz, ha elesek. Felejtsd el azt a közkeletűnek gondolt marhaságot, hogy maximalistának lenni már majdnem az, mintha nácinak vallanád magadat. Szó nincs róla. Lusta, az életükért és a sorsukért felelősséget nem vállaló emberek saját passzivitásuk vélt igazolására szeretik tespedős foteljükből osztani az észt az ilyen címkékkel együtt. Alkalmazd a két fül-technikát: egyiken be, másikon – azonnal! – ki. Nem sokkal több energia a legjobbat akarni a közepesnél, mégis, elképesztő lelki pluszt ad, ne érd be kevesebbel!!

képek: www.pinterest.com

2020 jan 24 0

Férfi, nő és teremtés

Szombattól 90 fokos, quadrat fényszögben áll egymáshoz viszonyítva a Nyilas zodiákusában járó Mars és a Halak cikkelyében fürdőző Vénusz. Mire jó ez az energetika? Első sorban a női-férfi kapcsolódások erősítésére, avagy megteremtésére. Erő és érzelem ugyanúgy a képlet részese, mint a megértés és az elfogadó, bölcs szeretet. A Mars tüzes jelben járva intenzív, lelkes, férfi-típusú erőket ébreszt, míg a Halakban úszó Vénusz a mély érzelmekkel és a lélek szintjén szövődő kapcsolatokkal erősíti a nap fényét. Lehet, hogy nem pont ezen a szombaton ismered meg az Igazit, vagy a shift + kis ő-t Nagy Ő-t. Erre nem merek garanciát vállalni felelősen, ám mindenképpen tehetsz érte. Ha még nem tudatosítottad, milyen legyen Ő, akkor – például – remek napot-napokat kaptál erre a nagyon fontos és nem kevés örömmel járó feladatra lehetőségre. A valódi társ ismérveinek birtokában pedig rá tudsz erősíteni a manifesztációra, akár egy jó kis meditációval, hogy két „ció”-ra végződő szót préseljünk egy mondatba. Zárójel: itt már növekszik a Hold, így a gyarapodást segíti.

A férfi és női típusú energiák a teremtő-alkotó, abszolút megvalósulásra törő quadrat fényszög energetikája mentén dolgoznak össze, tűz és víz sistergő, időnként gőzt szülő erőterében, így ne várjunk unalmas, eseménytelen napo(ka)t. A két planéta keddig kapcsolódik szorosan össze a 90 fokos fényhídon keresztül; említést érdemel viszont a hétfő: ekkor ugyanis a Vénusz a Neptunusszal is együtt áll, így a történetnek rögtön három szereplője akad. Ha az előző bekezdés csapásirányát nézzük, akkor húzzuk alá, hogy lelki társ. Igen, akire valóban, mélyen belül; a család, a barátok és a tágabb környezet elvárásainak lehántolása után vágysz. Alakot, formát tudsz neki adni, hogy ne egy ködös-elvont, szellem-szerű ködképződményként gondolj rá, hanem valós létezőként, aki itt és most, az anyag világában készül testet ölteni előtted.

kép: www.pinterest.com

2020 jan 23 0

Szárnyalva megújulni, végül is miért ne?

Pénteken késő este áll együtt egzakt módon Nap és Hold a Vízöntő asztrológiai jelében. A mostani újhold egészen különleges energiákkal bír. Álljunk meg egy pillanatra és gondoljuk végig: miben kell megújulnunk a továbblépéshez, a fejlődéshez és az előrehaladáshoz. Nézzünk tükörbe: mi az, ami gátol mindebben? Amit most tisztán és világosan látunk, engedjük is el bátran, mert „lojalitásból” és kitartásnak címkézett balfácánságból szabotálni fejlődésünket igazán alacsony szintű működés. Vegyünk mély és nagy levegőt, tudatosítva, hogy beleállunk az életünkbe és vállaljuk a felmerülő próbatételeket, emlékezve arra, hogy ezek nem azonosak a megpróbáltatásokkal. Ami új, annak tisztának, átláthatónak és világosnak kell lennie. A Vízöntő árasztja-zúdítja a vizet, nem csepegteti és csurgatja, mintha kozmikus prosztata-megnagyobbodásban szenvedne. A szabadság intenzíven, erőteljesen jelenik meg az újhold energiáiban, ezt fontos tudatosítanunk. Ha valaki meg akar győzni, hogy az eddigi tíz méter hosszú láncunk, amivel a kerti fenyőhöz láncoltattunk házőrzés céljából, mostantól tizenkét méteres és csillogó, krómozott, ne dőljünk be neki. Ez nem szabadság, csupán a rabság egy újracsomagolt megjelenése, egyszerű földművesvakítás.

Ha a csillagképek világába kalandozunk, adja magát a Sas égi egyenlítői csillagzata: a Nap és a Hold éppen így, együtt állva hagyja el ezt a csodálatos és magasztos égi ábrát. Megújulva szárnyalunk, emelkedünk égbe; felülről látjuk a világot. Tudatosan dönthetünk, választhatunk az útirányunkról: miért ne ezt az utat, a szabad és tiszta, szárnyaló-emelkedő direkciót követnénk? Az Aquila sajátja az elrévülés is; érdemes pénteken, bármilyen későn is találkozik a két princípium, egy kicsit elmerengeni, meditálni; megadni a módját az újulásnak. Tekintsük új kezdetnek ezt az időpontot, tudva azt, hogy igen jó erők támogatnak egy fényes életszakasz megkezdésében.

kép: www.pinterest.com

2020 jan 22 0

Miért pont most tegyük meg azt a bizonyos nagy lépést?

Tegnap kicsit körbejártuk az elindulás és a cselekvés fontosságát. Megállapítottuk, hogy bármennyire is jó lenne és szeretnénk, a galamb sült állapotában röpképtelen. A jó hír, hogy csütörtökön egy egzakt Nap-Uránusz quadrat fényszög támogatja a földi vándorokat önnön szabadságuk megteremtésében. A Vízöntő jelében járó Nap amúgy is bír jelenleg uránuszi befolyással, hiszen – asztrológiai értelemben – ezt a cikkelyt a Szaturnusszal társulva uralja a szabadság és tisztítás égi vándora. A korlátok ledöntését nem csak kigondoljuk, de meg is tesszük; az elhatározást – hacsak tudatosan nem szabotáljuk – tettek követik. Fontos a megértés: a csütörtöki napon mélyebben és teljesebben láthatunk rá, mik szorítanak egyre viselhetetlenebb keretek közé. Ebből a magasabb szintű megértésből vonjuk le a következtetéseket; gyönyörűen, a maga egyszerű és világos logikájában szinte könyörtelenül mutatja meg önmagát a láncolat: mit kell tennünk ahhoz, hogy ezek a béklyók végre a porba hulljanak és a saját életünket élhessük – tisztán, szabadon.

Vegyük észre, milyen szép az összedolgozás: a Nap cselekvő énünket jeleníti meg; az inspirációk elindított folyamatokban, valóságos, a három dimenziós világban mérhető-látható tettekben csúcsosodnak ki. Az Uránusz a Bika cikkelyében – szintén – az anyag világában való szabad teremtést, a létrehozást – is – ösztönzi. „Kigondoltam, megteszem” – hímezhetné zászlajára teljes joggal. Csodálatosan egészíti ki az üzenetet a két princípium között fénylő 90 fokos quadrat fényszög: energetikáját tekintve az elvből anyagot sző. Ami a szellem síkján megfogan, az megszületik itt és most, látható-valóságos módon. Akár konkrét lépésekben gondolkodunk, akár cselekvési tervet készítenénk, mindenképpen aknázzuk ki a csütörtöki nap mérhetetlenül támogató erőit, hogy tiszta és zseniális energiák közé emelkedjünk.

kép: www.pinterest.com

2020 jan 21 0

Hogyan (nem) repül a sült galamb?

Szépen benne járunk a januárban, olyannyira, hogy már csak az utolsó harmad van hátra. Ez önmagában nem bír hírértékkel, legfeljebb a január- (és hétfő…) gyűlölők kezdenek fellélegezni. A mai gondolatfüzér apropója egy meglepően sok embernél tapasztalható jelenség: a sült galamb várása. Továbbra is spanyolviaszolok, mert bármelyikünk kéz- és lábujjai kevesek a (közvetlen) környezetünkben élő csodavárók lusta, mások által kikapart gesztenyére ácsingózók megszámlálásához. A mostani égi helyzetben ez a hozzáállás exponenciálisan magasabb árcédulát kapott, mint korábban. Tekerjünk rajta egyet: ha ülsz a seggeden fenekeden és nem emeled fel akkor sem, ha érzed és tudod, hogy ha eddig és máskor nem, most fel kéne, akkor bizony vaskos árat kell (spirituálisan mindenképpen, az anyag világában gyakorta) leperkálnod. Felejtsd el a kényelemszeretet akkor, amikor a lelked egészsége és harmóniája forog kockán. Emlékezz: a most befektetett energiák (idő, törődés, erőfeszítés) ugyancsak exponenciálisan, ha úgy tetszik, kamatos kamattal fognak megtérülni.

Ha érzed és tudod, hogy változtatnod kell, tedd meg! Nem baj, ha közben félsz, reszket a bokád és az aggodalom mardos, de cselekedj! Nincs rosszabb annál – amúgy se, de most pláne -, mint ilyenkor passzivitásba merülni. Ha nem kínálnak fel ragyogó lehetőségeket, menj utána, tegyél érte! Ne várd a galambot ropogósan! Hozd helyzetbe magadat, alakítsd ki a lehetőségeket, igenis tegyél róla, hogy észrevegyenek!! Nagyon fontos, hogy a régi, kényelem- és lustaság-minták ellenére is tudjunk szabad akaratból valóban támogató, előrevivő, jó döntéseket hozni. Mondhatod persze, hogy sose voltál az a nagy ugrálós és miért pont most alakulnál át, de hadd kérdezzek vissza: miért is ne? Jelen égi energetikánk segít felszínre hozni eddig a mélyben lapuló rejtett, akár számodra és előtted is ismeretlen minőségeket, jellemvonásokat. Zárójel: Szaturnusz-Plútó együttállás. Ezek a mélyből felszínre törő új erők segítenek a gátak bontásában, hogy a méltatlanságból egy fényesebb-magasabb életbe érkezz.

Nem baj, ha nincs tapasztalatod. Nem baj, ha ellenszél vesz körül a családod és a közvetlen környezeted részéről. Emlékezz arra is, hogy ők a saját életüket élik, te a tiedet és a kibicnek semmi sem drága; ráadásul a másik életének megszereléséhez összehasonlíthatatlanul jobban értünk, mint a sajátunk navigálásához. Gondold végig: szándék és elszántság. Nem véletlenül azonos a szógyök. Semmi más nem szükségeltetik, csupáncsak ez a kettő. Elszántság és szándék. Tovább görgetve azért is ülj fel erre a szánra, hogy megelőzd mások irántad érzett szánakozását. A járt út most sem a tiéd; ha elbizonytalanodtál, merre menj, segít a tömeg: amerre a nyáj csörtet, arra neked nincs dolgod. Ha eddig nem tetted volna, akkor nyomás, nagy levegő és indulás!

kép: www.pinterest.com

Oldalak:1234567...260»