+36 30 855 2287 janos@ladonyijanos.hu

Hétfő délutántól kedd estig vándorol át a Hold a Szűz csillagkép angyali részén. Ez a pár tucat óra minden hónapban csodálatos, most pedig nagyon finom, simogató támogatást kaphatunk égi segítőinktől – elsődlegesen a szabaddá válás folyamatához. Nap szimbolizálja cselekvő énünket, a Merkúr szellemiségünket, a Hold pedig a lelkünket. Előbbi kettő jelenleg a Vízöntő cikkelyében halad, pucolva, tisztítva, amit tud és ér. Remek segítséget adhat érzelmi oldalról, ha angyalaink segítségét kérjük erre a folyamatra. Ők „amúgy is” és „általában véve is” kifejezetten várják az alkalmat, hogy megszólítsuk őket és (végre!) gyakorolhassák ittlétük miértjét és segíthessenek, de ez a késztetés még fokozottabban működik, ha a szabadságunk, a könnyebbé válásunk a cél.

Gondoljuk végig először, mit szeretnénk, miben kérjük segítségüket – konkrétan, precízen, lehetőleg tömören fogalmazzuk meg. Ez már önmagában is segít letisztítani a csapongó lelki vadhajtásainkat. Amikor összeállt a „kívánság”, szertartásszerűen, a magunk módján szólítsuk meg égi angyalunkat, angyalainkat és mondjuk ki neki/nekik hangosan, miben kérjük közbenjárásukat. Tudom, hogy külön irodalma van ennek a spirituális „iparágnak”, ahol követendő formulák is fontos szerepet kapnak, de az én hitvallásom szerint formai okok miatt nem kapunk egyetlenegy égi támogatónktól sem elutasító határozatot. Az persze elképzelhető, hogy egy hiánypótlási felhívást kézbesít számunkra, ekkor azonban érdemes végiggondolni, valóban jót kértem-e. Tényleg azt akarom, azt szeretném-e, amit kimondtam? Ilyen esetben érdemes a kérdőjelet körüljárni és újra végigpörgetni, lejátszani a dolgokat, mert lehet, hogy ezzel, a visszadobott kívánsággal segít igazán angyalunk és nem azzal, ha vakon és gondolkodás nélkül hajtja végre, ami nem valódi vágyunkból születő kérés.

Fontos elem a köszönet és a hála kinyilvánítása, ezt már a kérdéskor előre tegyük meg, ezzel is rögzítve, fel sem merül bennünk a kétely, hogy ne sietne, sietnének segítségünkre. Ugyanígy, „teljesítés igazolásként” is adjunk utólag hálát, ne spóroljuk el ezt a momentumot sem, hiszen az a folyamat szerves része. Nem visszacsatolásként, nem az angyal miatt fontos elsősorban, hanem magunk miatt. Van jó másfél napunk, éljünk vele, használjuk ki, hogy az érzelmi-lelki szinten érezhető, jelenvaló angyali kapcsolat „lefedettsége” igen erős.

 

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This