Browsing posts in: Blog
2020 Már 24 0

Jöhet egy hosszú távú, létörömöt és harmóniát adó energia?

Beszéljünk egy kicsit a Vénuszról – asztrozófiai megközelítésben! A szerelem, szépség és harmónia planétája megérkezett a Bika csillagképébe. Ez a minőség is bátran nevezhető hazatérésnek, hiszen ennek a csillagzatnak Aphrodité az olümposzi védnöke. Zárójel: ez is különbség – az asztrológiai jelnek uralkodó bolygója van, vagy tárulás esetén bolygói (kivéve az Oroszlánt, hiszen őt a Nap csillagként uralja), a látható csillagképek pedig védnökség alatt állnak. A Vénusz meglehetősen gyors mozgású égi vándor, átlagosan 224 nap alatt tesz meg egy kört, így a Bikán is átrobog. Általában. Most azonban egy retrográd mozgás miatt igen hosszasan, egészen augusztus elejéig tartózkodik ebben a fényábrában. Itt ölt testet az anyag termékennyé tételének elve; a Bika a szellemi szintről indított valódi biztonság megteremtésének minőségét képviseli. A mostani időszakban ez kiemelten fontos, így válik érthetővé, miért oly’ jelentős, hogy négy hónapnál is hosszabb ideig járja itt égi útját a Vénusz.

Fontos, hogy öncélú birtoklás, harácsolás és alacsony szintű javakon kotlás nem a Bikáé. Idézet Paksi Zoltán Égi utak csillagüzeneti című örökbecsű könyvéből: „A Taurusban a stabilizáló, termékenyítő erők és törekvések jelennek meg, de mindig a magas, az isteni elveknek megfelelően.” Ebből könnyen összeolvashatjuk az üzenetet: ez a bizonyos méltó alapokon nyugvó biztonság ad harmóniát, ami nem függ a külvilágtól, hiszen bennünk épül fel. Igen termékenyen tudunk működni, amikor függetlenítjük magunkat az olyan jellegű anyagi motivációktól, amik nem kompatibilisek az idézetben írtakkal. Szerelem-jelölőként tudnunk kell, hogy minden, amibe ezt a magasztos érzelmet belevisszük, elhozza és megadja a stabilitást. Szerelemmel bármit csinálhatunk, nem csak párkapcsolatban élhető meg. Természetesen fokozottan működik alkotó énünk és a bennünk élő művész is bőven kap inspirációt – talán ezért is jó, hogy a szokásos malomőrlésből kicsit kizökkenhettünk. Emeljük fel ezt az energiát saját életünkbe, hívjuk segítségül, hogy mindennapi létörömöt, harmóniát, biztonságot élhessünk meg vele és általa.

kép: https://www.deviantart.com/patriciabrennan

2020 Már 23 0

Megújulás? Kedden újhold a Kos jelében!

Kedden késő délelőtt találkozik Nap és Hold a Kos asztrológiai jelében – ez az újhold. Újhold, ami mindig is a megújulásról szólt, most pedig hatványozottan igaz mindez. Amiben éppen élünk, amit megélünk és körülvesz bennünket, mind-mind a változtatásról, az újulásról szól. A Kos zodiákusa az állatöv indító jele, a kezdet esszenciáját sűríti magába. Innen indulunk ki, a Halak lezáró-befejező-összegző minőségéből itt indul egy újabb kör. Kör, ami – remélhetőleg – felfelé vezet, nem ugyanazt a mintát véssük egyre mélyebbre, mint fatörzshöz láncolt faluvégi kutya. Mitől függ saját farkunk után loholás és a körök végtelen rovása, vagy a spirálvonalú emelkedés? Igen-igen, csak önmagunktól, a döntéseinktől és a választásainktól. Illesszük ezt az újholdat „tágabb” égi környezetébe, olvassuk hozzá a Vízöntőbe éppen csak megérkezett Szaturnusz lényegiségét és a Jupiter-Plútó együttállás üzenetét is. Legendás időket élünk, a történelem bennünk és a szemünk előtt alakul, formálódik, mikor van nagyobb jelentősége új minőségek elkezdésének, mint most?

Csillagképi értelemben a Halak kettősének visszaúszó halacskájához vezető fonálnál találkozik cselekvő énünk és lelkiségünk égi megjelenítője. Ez a fonál a kötöttségeket szimbolizálja: mindazt, ami gúzsba köt. Legfőképpen emberi kapcsolatokra gondoljunk itt, és ha már a szellem síkján tudatosítottuk mindezt, erősítsük meg az érzelmeinket és hozzuk le fizikai síkra a tetteket; a Nap inspirálja a méltó lépések megtételét. Megjelenik a múlt tudása, az innen érkező felismerésekkel pedig a jelenben tudunk változtatni a jövőnkért, de ez most sem egy önző, egocentrikus működés. Mindaz, amit most felfényesítünk, az utódainkra (nem csak vérségi, hanem spirituális értelemben vett utódokra is), a szűkebb és tágabb környezetünkre egyaránt építően kihat.

kép: www.pinterest.com

2020 Már 22 0

Mi a különbség hit és hiszékenység között?

Szívügyem a fogalmak tisztázása és a tudatosítás: figyeljünk arra, mi hagyja el a szánkat. Mára a hit és a hiszékenység között tátongó különbség jutott, különös aktualitása miatt. Mi a hit: erő. Megtartó erő, ami valamilyen, általad fontos értékhez kötődik, olyan szálakkal fűz hozzá, amik nehéz, olykor kilátástalan helyzetekben is megtartanak. A hit a szív ügye, nem érdekli feltétlenül az ésszerűség, és a tények racionális alátámasztására sincs szüksége. Egyszerűen „csak” van és működik. Működési irányát tekintve kétfelé hat: érted vagy ellened munkálkodik. Az utóbbiakat érdemes szétcincálni, a szellem síkjára emelni, előbbieket pedig erősíteni, mert ők valódi muníciót adnak neked. A kissé ködös felvezető után következzen egy példa, miért nem kell a képletbe a racionalitás: ugyanazokkal a meglévő képességekkel és tulajdonságokkal a sikered attól függ, hiszel-e magadban. Henry Ford mondása örök érvényű: belül dől el minden, a hit mérlegén. Nincs észszerű magyarázata, miért határozza meg boldogulásodat, ha ugyanazokkal az alapanyagokkal egyszer mesterművet főzöl, máskor meg moslékot. Csak a hit jelenléte, mélysége és mennyisége differenciál, ezt fontos tudatosítani. Amikor a legsötétebb órán vagy, amikor minden összeomlani látszik és a kilátástalanság túlságosan finomkodó jelző – a hited akkor is ott van és – ami a legfontosabb – elvehetetlen. Ezt jól vésd észbe és tartsd is a homlokteredben, kérlek.

A hiszékenység definícióját így írja le a wikiszótár: „könnyen félrevezethető (személy), aki bármiben könnyen hisz, bármit gondolkodás nélkül elfogad.” Ez egy viszonylag pontos meghatározás, a kulcs a „gondolkodás nélkül” kifejezés. Gondolkodni pedig nem csak aggyal tudunk. A hit első bekezdésben taglaltak szerint nem függ a racionalitástól, mégis itt a gondolkodás – hát hogy is van ez? – kérdezheted jogosan. A szív és az úgynevezett zsigeri agy (napfonat alatt-mögött) segít, hogy ne egy végrehajtó szerved, hanem a valódi döntéshozó központod gondolkodhasson érted, így gondoskodhasson rólad. Ez vezet el nyílegyenesen ahhoz, hogy többé nem leszel megvezethető, vége a hiszékenység korának – úgy, hogy a hited nő és erősödik. Sokszor beszélünk róla, hogy itt és most változik minden, a világunk és benne önmagunk is. Változtass ezen a területen is, ha úgy érzed, találva vagy a téma által. Emlékezz: a mély és erős, valódi hit mérhetetlen kincs.

kép: www.pinterest.com

2020 Már 21 0

Mi mindent tisztíthatunk meg a Vízöntőbe lépő Szaturnusz erejével?

A hét utolsó napján érkezik meg a lassú léptű Szaturnusz a Vízöntő asztrológiai jelébe. Sokan, akik a riogatós hagyományos asztrológia emlőin nevelkedtek, most megkönnyebbülve sóhajtanak fel, mert az otthon, az általa uralt Bak jelében lépdelő gyűrűs bolygó talán túl mélyen bevésődő tapasztalásokat hozott. Egyik nem rosszabb a másiknál, csak más – az energiák különböznek. De nyugi, aki nem szerette a Bak Szaturnuszt, ne gondolja, hogy közel harminc nyugodt év következik, mire az újabb kör megtétele után ismét ideér a Szati: meglepő hamar, már az idei év közepén visszatér kicsit, mert már készülődik némi retrográd mozgásra, de ez egy másik mese lesz majd a maga idejében. Addig viszont időnk és alkalmunk is bőségesen adatik rendbe tenni a Bak Szaturnusszal kapcsolatos vélekedéseinket és érzelmeinket.

A Vízöntőbe érkező Szaturnusz érthetően népszerűbb megítélés alá esik: a tudás és a tapasztalat működtetése által megkönnyebbülünk, felszabadulunk. Mi vezet el ezekhez a csodálatos és kulcsfontosságú minőségekhez? Az alázat, az önfelvállalás, az életünkbe és sorsunkba való beleállás. Kapkodás helyett a mély és tartós cselekvésekre érdemes összpontosítanunk (2023. márciusáig jár itt a Szati), bőven kapunk időt megélni és valóságunkká emelni ezt a szépséges energiát. A bennünk élő, általunk összegyűjtött tudás felszabadít. Amikor szűkös, bezárt, kényelmetlen helyzetbe kerülünk, emlékeztessük magunkat, hogy ott a varázseszköz a zsebünkben. Kerüljük el a pánikot; tudjuk, hogy csak érte kell nyúlni, használni kell – és máris kiszabadulunk. Ebben a ragyogó mintázatban sok-sok korlátunk alapjait moshatjuk alá és változtathatunk oly’ módon, mint egyébként ritkán. Amúgy is a változásokról, pontosabban fogalmazva az általunk elindított, bennünk megfogant és kiterjesztett változtatásokról szól a jelen korszakunk, ez még egy vastagított aláhúzást kap.

Jó tudatosítanunk, hogy a Szaturnusz nem csak a Bak jelének ura, hanem a Vízöntőé is – társulva az Uránusszal. Otthonról hazafelé – énekelhetné a gyűrűs bolygó, ha dalos pacsirta (és Varga Miklós…) lenne. Lássuk meg a relációt: minél jobban odatettük magunkat, annál nagyobb mértékű az elért szabadságunk. Keménynek tűnő, szigorú, de végtelenül igazságos és méltó egyenlet. Nincs mellédumálás, meg lécciléccilécci – amit letettünk az asztalra, az testesül meg a bennünk és körülöttünk munkálkodó erők felszabadító aspektusában. „Némi” tanítás is megjelenik itt, mert a Vízöntő önzetlenül, tisztán törekszik a meglévő tudás átadására. Igenis, vállaljuk fel és álljunk bele ebbe a szerepbe is, menni fog.

kép: www.pinterest.com

2020 Már 20 0

Milyen ajándékokat hordoz a következő pár nap?

A többször hivatkozott Mars-Jupiter-Plútó együttállás keddig egzakt a Bak asztrológiai jelében. Az általánosságok helyett most a konkrét, aktuális helyzetre vetített jelentéstartalmakra fókuszálunk. Kezdjük a Bakkal: megoldás, fejlődés, előrehaladás. Nem mindig olyan könnyedséggel, mint séfkés az olvasztott vajban, de a kifejtett erő sokszorosan térül meg. A Bak egyik régi ábrázolása meredek hegy tetején ábrázolja a felérkezett bakot, akit nem helikopter juttatott a csúcsra. Amikor hegyet mászol, beleizzadsz, elfáradsz, megdolgozol; ha úgy tetszik, megküzdesz azért, hogy tiéd legyen a jóleső érzés: ezt a magaslatot is önerőből, saját tehetséged és erőkifejtésed jóvoltából teljesítetted. Aki felautózik a szerpentinen, ő is látja ugyanazt a panorámát, de már kevésbé tudja értékesnek is megélni, mint te, a mászó. Értéket teremtesz, működteted az izmaidat, a rendszeredet. Földes elemű jel, így a tapasztalatok, a bőrünkön keresztül szerzett tudás, a mélyülő ráncok mögötti életbölcsesség kap fokozott hangsúlyt. A három planéta közül a Plútó a leglassabb (amúgy mind közül, persze…), ő a változtatásokat húzza alá. Amit tudsz, az nem azért a tiéd és van benned, hogy kotlós tyúkként ülj rajta, hanem működtetésért kiált. Ha eddig nem tetted volna, akkor most valagba rúg, de úgy, hogy minden leülésnél könnybe lábad a szemed. Ha ezt szeretnéd megelőzni, akkor kurva nagyon gyorsan szedd össze magad és láss neki, mert ebben az égi helyzetben kevés károsabb létezik a parlagon hagyott tudásnál. Nem szeretek ilyet leírni, de az efféle „nem használom, ami bennem van, nem állok bele a sorsfeladatomba” – minőségek jelen pillanatban fokozottan számítanak bűnnek. Nem jön érte kozmikus tockos, de olyan helyzeteket kapsz, ahol jobb, ha proaktívan elébe mész a dolgoknak és nem várod meg, míg a kötelező mellé vaskos adag szorgalmit is kapsz. A lustaság drága kamatot számít.

A Jupiter, mint tudásbolygó, hasonló üzenettel bír. Ne csak tanulj a megéléseidből, de válj te magad is tanítóvá. Ne nézd le, aki kevesebb ismerettel rendelkezik: egy úton jársz vele, legfeljebb ő egy korábbi kilométerkőnél halad, ahol valamikor te magad is jártál. A Bakban járó Jupiter segít, hogy kellő alázattal, a feladatot szem előtt tartva, minden nagyképűségtől és beképzeltségtől mentesen tehesd ezt meg; ha úgy tetszik, gyakorolhatod az önzetlenséget (is). Képbe lép a nagy összefüggések meglátása, a rendszer vizsgálata: felfénylenek a szálak, mi mivel és hogyan kapcsolódik. Csodálatos felismeréseket ad, amikor a látszólag elkülönült szereplők, valamint térben és időben egymástól távol álló történések kapcsolódásai mutatják meg magukat. Tanítóként erre tudod rányitni társaid szemét, ez pedig az egyik legszebb felelősség. A jupiteri működés több mint fényes; magát a bolygót szokásos a szeretet bölcsességét hordozó és kiárasztó égi vándorként aposztrofálni. Érzelmek, amikkel stimulálhatjuk: hála, szeretet, elfogadás, felülemelkedés, nagyvonalúság. Jó tudnunk azt is, hogy a planéta a bőséget is testesíti, így érdemes ezt a fogalmat is fókuszba emelnünk. Hiába zárnak be a szállodák, gyárak, jöhet kijárási tilalom, az energiák működnek. A látszólagos összeomlás, a törésvonalak azonban magukban hordozzák az új és bőséges (ne csak az anyag síkján gondolkozz!) világ magvait és csíráját. Nálad a labda: mire koncentrálsz?

A Mars erőt és változtató, cselekvő inspirációkat ad. Vele és általa képesek vagyunk átlépni a határainkat, tenni a jobbért és a méltó minőségekért. Szintén tüzes bolygó, ugyanúgy a világosság megteremtésén munkálkodik, mint a Jupiter, csak más módon és más eszközökkel. Ha látod valakin, hogy összeomlik, befordul, rázd fel! Úgy, ahogy neki jó; emlékezz Lekszikov Attila örökbecsű mondatára: az ő szintjén őszintén! Úgy segíts neki, ahogy az számára a legmegfelelőbb; nem véletlenül te vagy a bölcsebb. Az ösztönerők uralásának, felemelésének is ideje és helye van. Ha nem mehetsz sehová, a bezártság érzését alakítsd át a lehetőség felett érzett hálává, hogy végre kaptál ajándék időt, a legeslegértékesebb valamit. Végre együtt lehetsz önmagaddal és ha van, a családoddal, a szeretteiddel. A rohanásból kiszakadva újra felfedezheted önmagadat és a körülötted élőket; alakítani, változtatni tudsz a sablonokon. A vörös bolygó erejével tudsz erőt, biztonságot sugározni – rád lehet számítani.

Hozd ki a lehető legtöbbet a mostani napokból, mert ritka és kivételes lehetőséget kaptál, kapunk mindannyian. Egy nagyon kedves vendégem írta és tőle veszem át: most adatik meg, hogy lakosságból emberekké nemesedjünk. Hajrá!

u.i.: emlékezzünk, hogy a találkozó a Nyilas és a Sas csillagképében köszönt ránk. Magas tudás, szárnyalás, emelkedés – mi kell még?

képek: www.pinterest.com

Oldalak:«1234567...273»