2018. nov 05. 0

Erő a tisztuláshoz, avagy újra a Kos jelében az Uránusz

Ma az Uránuszt járjuk körbe, persze csak képletesen, elég messzi sétára kéne indulnunk a fizikai valóban történő inspekciós túrához. A szabadság és tisztázás planétája augusztus elején a Bika asztrológiai jeléből indult meg hátrafelé és kedden lép vissza a Kos cikkelyébe. Az Uránusz haladási sebességéhez mérten (számára egy teljes kör megtétele 84 évbe kerül) nem tart túlságosan sokáig ez a visszatáncolás: 2019. elején, éppen Vízkeresztet követően fordul direkt irányba és két hónappal később, március elején érkezik vissza a Bika szeletébe. Elképesztően érdekes ez az égi helyzet, nézzük meg közelebbről!

Asztrológiai oldalról megközelítve egyértelműen rajzolódik ki a kép: a termékeny, bőséget (természetesen itt is és most is nem csak anyagi értelemben vett bőségről beszélünk) hozó szabadság eléréséhez, vagy magasabb szinten való működtetéséhez vissza kell érdemes térnünk a kezdetekhez. A kiinduló ponthoz újra ellátogatva rendbe tehetjük mindazt, amiről utólag, jelen valóságunk szemszögéből azt látjuk, másképpen, jobban, szebben kellett volna elrendeznünk a kezdetekkor. Ennek van itt az ideje, a mostani két hónap erről (is) szól. Igen ritkán adatik ilyen jó lehetőség arra, hogy visszamenjünk a rajtvonalhoz és kiigazításokat hajtsunk végre. A legszebb, hogy mindezt egyfajta könnyedséggel tehetjük meg, nem csak erőnk adatik hozzá bőséggel, de a zseniális (égi) segítség és a tisztázás mámorító érzése is. Legtöbbször csak elképzelni tudjuk, milyen jó lenne visszamenni és valamit máshogy csinálni, mint ahogy tettük. Ez az időszak éppen erről szól, új kezdeteket indíthatunk tiszta, egyértelmű alapokról. Olyan elindulást teremthetünk meg, amiben nincs mellébeszélés, félreértés; semmilyen torzító fals hang. Talán még számunkra is egészen meglepő dolgok sülnek ki, olyan minőségek ölthetnek teste, amik eddig képzeletünkben sem voltak jelen, de ez teljesen természetes. Az Uránusz sajátossága ez a fajta időnként meghökkentő, de mindenképpen szokatlan, újító motiváció. Ahogyan Paksi Zoltán mondta a planétáról, mint fő jellemzőt: „a járt utat a járatlanért azonnal hagyd el!” Az alapkőhöz való visszalátogatás olyan értékes kavicsokat dug a zsebünkbe, melyekkel aztán egy végtelenül szép, termékeny, harmonikus alkotó időszak veszi kezdetét, melyben ott a szabadság, ott a tiszta, simlisséget nem tűrő erő.

Ha az asztrozófia és a látható csillagképek oldaláról közelítjük meg ezt az égi aspektust, egy mérhetetlenül izgalmas történet mutatja magát. Az Uránusz éppen csak belecsippentett a Kos csillagképébe, mégpedig az aranygyapjas állat Tejútra néző és azt látó fejénél. Látja a Tejutat, azaz közvetlenül az Istenek Útjára néz, kapcsolódik hozzá. Emlékezzünk a Kos el nem csépelhetően szép alapértékére: az önként vállalt áldozat áldássá válik. A tudatosan vállalt áldozat, az ébredés, az emelt fővel való, magasztos elindulás nem történhet másként, mint tisztán és szabadon. Ám mielőtt istenigazából belelendülnénk a menetelésbe, az Uránusz odaad egy lehetőséget, amivel kár lenne nem élni. Visszamegy, egészen a Halak csillagzatának legfényesebb, alfa csillagához, az Al Rischához. Ezen a ponton fordul majd január elején direktbe, ezen a csodálatos energiájú égi helyen, ami az összegzésről és a döntés meghozataláról szól. Ebből a pontból indul ki a Halak kettősének két fonala. Egy a kiemelkedő, egy a visszaúszó halacskához vezet; itt dönti el a lélek, melyik utat választja. A Kozmosz – ha úgy tetszik – „visszatesztel” bennünket: „mondd, gyermekem, tényleg és valóban arra akarsz elindulni?” Mint a bölcs tanító, aki se’ nem akarja, se’ nem vágyja befolyásolni tanítványát, csupán visszakérdez, úgy hoz most bennünket helyzetbe az Uránusz, feltéve a kérdést: ez a jó irány?

Itt érdemes elgondolkodnunk, valóban rendelkezik-e azokkal a bizonyos uránuszi erényekkel a választott direkciónk, azaz tényleg szabad, tiszta és zseniális sugallatainkból született? Az elkövetkező hosszú hetek és hónapok (hiszen kettő is adatik belőle, merje még azt mondani valaki, nem elég bőkezű az Univerzum…) során igazi újratervezési lehetőséget kapunk. Gondoljuk végig, amerre haladni akarunk, onnan kétségbevonhatatlanul az Istenek Útjára látunk? Választott lépőköveink habarcsa tartalmazza az önként vállalt áldozat minőségét? Olyan irányba törekszünk, ami szabad, belső hangunkkal harmonizáló választásunk? Rágjuk meg az ajándék időszak alatt a választ és hozzuk meg a döntést, legyen az akár megerősítő jellegű, akár változtató: ezen a ponton mindenképpen érdemes nyomatékosítani a választást.

 

képek: www.pinterest.com

Szólj hozzá(nk)!