A hétfő délután csodálatos teliholdja után kedden a Merkúrral áll szemben a Hold. Röviden és velősen az értelem és érzelem kiegészüléséről szól kettejük kapcsolati energiája. A Nyilasban vándorló Merkúrról már szóltunk korábban, a tudásvágyat megemlítve, ez a minőség találkozik az Ikrek jelében haladó Hold által szállított érzelmi megismerés késztetésével. Az értelmünk a rendszert, a nagy egészet igényli látni, ismerni, annak törvényeivel, mozgatórugóival együtt. A keddi napon lelkünk rezdülései is a megismerésre irányulnak, megérezni, felfedezni, milyen érzelmi motivációk munkálkodnak, milyen a fej és milyen az írás; avagy látnom kell mindkét felét a dolgoknak, hogy valódi képet alkothassak róla a szívemben.

161115opposite

A keddi bolygóenergia okozhat megvilágosodás-élményt egy-egy területen, amivel egy ideje nem boldogultunk, nem ment át valamelyik szűrőnkön. Most értelmi és érzelmi befogadásunk a „kihegyezett” megismerési késztetések miatt olajozottan képes működni. Megismerés és elfogadás járnak kéz a kézben; ne lepődjünk meg akkor sem, ha megváltozik emiatt álláspontunk korábban szilárdnak hitt eszmékben. A Hold a változást és az azonosulást is szimbolizálja: most a megértett gondolatok több oldalról ragyogó díszkivilágítást kapnak, ezáltal fényesen körbejárhatóak, így – minden oldalukat meglátva – már könnyen magunkévá tehetjük a kívánatos tartalmakat, gondolat-magvakat. A megismerés és a körüljárás egyben a nem kívánatosak elengedésében is segít, legyünk tudatosak az immár fogyóban lévő Holdra, aki a tisztításban, az elengedésben, az idejét múlt dolgok letevésében támogat.

További szépsége a napnak a Hold égi háttere, a Bika csillagkép. Üzenete a teremtésről szól: amit megértettem, amit világosan látok és érzelmeim is rímelnek rá, együtt tudok rezegni vele, az segít teremteni, mégpedig emelő és előre vivő módon. A test-lélek-szellem szent hármasságának nyelvére lefordítva: amit a szellem megért, a lélek magáénak érez, az a testnek jó, az anyag világában édes gyümölcsöt hoz.

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This