Vasárnap egzakt módon áll szemben egymással a Mérleg asztrológiai jelében járó Mars és a Kos cikkelyében vándorló Hold. Ez a nap szólhat – többek közt – a lelkierőről is. Amikor két bolygó egymással szemben helyezkedik el (ez az úgynevezett oppozíciós fényszög), akkor kettejük energiája a kiegészülésre törekszik. A vasárnapi égi helyzetben az erő és a lélek kozmikus képviselője törekszik a teljességre. Kos Hold idején hajlamosak lehetünk intenzívebben érezni, netán érzelmi kitörések, fellángolások is színre léphetnek. Egy picit másik szögből megvizsgálva a lélek lángolását is észrevehetjük, de ez nem leégést jelent; „csupán” az eddig szunnyadó érzelmi minőségek igen határozott és gyakran gyors felszínre emelkedését. Igen, jól gondoljátok: ez néha-néha hirtelen hangulatváltozással is járhat, de ez nem baj, sőt. Alkalmat ad az érzelmeink tudatosítására: amikor a hullámok megjelenésekor nem hányni szaladunk, hanem hajlandóak vagyunk megnézni, mi mozgatja életünk, lelkünk hajóját, rögtön megláthatjuk – hiszen megmutatja magát – a kiváltó okot.

A Holddal szemben vöröslő Mars erőt és lendületet ad a harmónia megteremtésére. Nem hétköznapi módon inspirálja a Holdat, hiszen a Mérleg jeléből árasztja energiáit az általa uralt Kos cikkelyében járó Holdnak. Emlékezzünk arra is, hogy éppen csak találkozott a Szűz csillagképének alfa csillagával, a szépséges energiájú Spicával. Ez azért is jelentős momentum, mert innentől kezdve a fényábra angyali részében lépdel tovább – egészen december első napjaiig. Angyali módon lelkierőhöz jutni – nem rossz, nem rossz, mondhatnánk, ha visszafogott angolok lennénk. Így azonban kiáltsuk világgá, hogy „szupeeeeer!!!” – mert tényleg az. A két bolygó teljességre törekvő együttműködése nem csak lelkierőt ad, de a tüzet is felszítja, amivel cselekedhetünk. Akkor is, ha még a parázs meglétében is kételkedtünk. Amíg élünk, ott a tűzfészek és soha nincs késő sem elkezdeni bármit, sem a tettek mezejére lépni.

 

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This