Csütörtöktől a Tejút fényszalagján folytatja égi útját a Nap, kilépve a Bika csillagkép szarvcsillagai közül. Zodiákusi értelemben még mindig és továbbra is az Ikrek jelében halad, ám jóval lényegesebb üzeneteket hordoz a csillagok világa. A termékenység erői hatják át a gondolkodást; a teremtő szellemiség az anyagra irányuló, létrehozó módon ott van és jelenvalóan működik. A szerelem, a művészetek és az öröm, a szépség energiái cselekvő énünk részeként immár bennünk kódoltan és felébredve élnek.

A Nap az Orion lábánál járja égi útját, ez a láb pedig az Egyszarvú csillagképe felé indul, aki az isteni egységet, a minden és mindenki egy elvét hordozza magában. Ahol a Nap, ott a fény és ott a derű, a szeretet. Életünk uralásában segítséget kapunk az isteni világoktól, a Tejútra lépő Nap kiteljesíti, magasabb oktávban szólaltatja meg a bennünk élő elfogadást, vidámságot és jókedvet.

A Tejútra megérkező Nap lehetőséget ad a földi minőségeket égivé emelni, az istenek világával való közvetlen kapcsolat útján és által. Legyünk tudatában, hogy ez az időszak magában hordozza a Kozmosz legmagasabb energiáihoz való csatlakozás lehetőségét, ami mindannyiunk számára adott, mindössze élni kell érdemes vele.

Ezen a napon egzakt a Nap és a Nyilas jelében (látszólagosan hátrafelé) bandukoló Szaturnusz szembenállása, a világosságra törekvés és a koncentráció, a tapasztalattá sűrűsödött megélések erejének kiegészülése. Ez az energetika egészen varázslatos erőket hoz le, földi világunkban a csodák sorozatos megtapasztalását lehetővé téve. A fény bölcsessége és tapasztalata igazi, ragyogó világosságot teremt az Istenek útjára lépő Nap tündöklésével kiegészülten: amikor ilyen erők működnek, ott helye nincs a sötétségnek, semmilyen értelemben sem.

kép: www.ancientskys.com

Pin It on Pinterest

Share This