A Szaturnuszról kevesebb szó esett mostanság, miután újra a kozmikus irányban halad égi útján. Fontos, személyes ügynek tekintem a vele kapcsolatos előítéletek eloszlatását és a dogmák felrúgását. Gyűrűs bolygónk jelenleg a magasabb szinten értelmezett tanítást, tudást, bölcsességet jelölő Nyilas zodiákus jegyben halad a maga megfontolt, komótos tempójában, hátterében a Skorpió csillagkép, felette a Kígyótartó csillagai fénylenek. Mindez pedig az Istenek Útján, a Tejúton zajlik.

A Skorpió csillagképhez tartozik a mágia, a titkok keresése; elmerülés a látható dolgokon túli minőségekben. A misztikus úthoz állhatatosságot, az összeszedettség tartás adó erejét biztosítja a Szaturnusz. Ez az időszak (nyugodtak lehetünk, még a teljes jövő év is a rendelkezésünkre áll) támogatja, hogy elmélyüljünk, megmerüljünk ezen a területen, a Skorpió vízének óceánjában és megszerezzük azokat a tapasztalatokat, amikkel gazdagodni vagyunk hivatottak. Hangsúlyozandó, hogy érzelmi, lelki területeken való megélések gyűjtése és a belőlük kinyerhető esszencia elraktározása által tudjuk magas szinten működtetni a bolygó energiáját.

160929szati

Kicsit feljebb emelve tekintetünket máris a Kígyótartót pillantjuk meg az égbolton. Ő szimbolizálja a gyógyítást és a beavatást, ami mindig önbeavatás, ember embert nem tud beavatni, még ha annak is nevez egy-egy rituálét „avatómester”-ként (ahol megjelenik a mester, ott megjelenik a mesterkedés is – Paksi Zoltán örökbecsű gondolata nyomán). A gyógyításról csupán annyit érdemes említenünk, hogy a Szaturnusz energiái az előző bekezdésben említett állhatatosság erényének lehetőségét erre a területre is árasztják, azonban hangsúlyosabb üzenete van az időtálló módszerek, a kipróbált, akár ősi metódusok segítségül hívásával gyakorolni ezt a nemes folyamatot. A szereteten alapuló összpontosított erőnk mindig a kellő eszközt kezünkbe adva terel a helyes útra a segítés (akár öngyógyítás) szándékával vezérelten.

A Kígyótartóban bandukoló Szaturnusz rávilágít a beavatás folyamatára: a felismerés önmagában jó, de még nem beavatás. A felismerést követő cselekvés által élhetjük meg ezt a minőséget; maga a cselekvés adja a beavatást, emel magasabb szintre. Lehetséges, hogy nem éppen komfortosnak éljük meg, amikor az Élet helyzetbe hoz bennünket, de az ilyen szituációkon át vezet az út a nemesedés felé. Lépésről lépésre haladhatunk az úton, a magunk tempójában; a haladás folyamatossága dominánsabb a gyorsaságnál, de a megélt tapasztalatok olyan értékeket tesznek tarisznyánkba, amik onnan már nem eshetnek ki, mindig velünk lesznek, gazdagítanak. A fókusz a cselekvésen van, tenni és megélni a szemlélődés és a kerülgetés helyett. Ha kikerülünk egy pocsolyát, lehet, hogy a bokánkat ficamítva lépünk gödörbe… Nem mindig kifizetődő a könnyebb utat választani.

Égi koronája a bevezetésben írt helyzetnek a Tejút-háttér. Az Istenek Útja mindig emelő és tápláló energiákat szimbolizál. Segítségével itt, a Földön a földi életünk cselekedeteiben tudunk égi minőségeket megteremteni. A tejúti inspirációval a magasabb szintű működés alkímiáját tudjuk elvégezni, a gyűrűs bolygó erejével karöltve mindezt az itt és most megélt tetteinkben vihetjük véghez. Az isteni minőségek tapasztalássá válhatnak a tetteink által.

Az esszencia három szóban: tenni, lépni, cselekedni.

kép: www.absract.desktopnexus.com

Pin It on Pinterest

Share This