Szerdán áll szemben a Szaturnusz és a Hold, kettejük oppositio tánca a délelőtti órákban segít bennünket legerősebben. Mi is a különleges ebben az égi helyzetben? A Szaturnusz tavasz óta hátrált, majd nem sokkal ezelőtt visszafordult, hogy a kozmikus irányban járja tovább égi útját. Hold-Szaturnusz szembenállás minden hónapban van, ám az elmúlt csaknem fél évben a gyűrűs bolygó retrográd mozgása miatt egészen másfajta üzenetet közvetített. Jelenlegi pozícióját tekintve a Nyilas asztrológiai jelében, a Skorpió csillagkép fullánkjához közel, a Kígyótartóban és a Tejúton halad. Lehozza a fény bölcsességének (Nyilas) megtapasztalását, amivel radikálisan tudunk változtatni (Skorpió fullánkja) és így gyógyulni (Kígyótartó) – mindezt az isteni világok legmagasabb energiái által támogatottan (Tejút), hogy zanzásítva sűrítsük, amúgy szaturnuszi módon egy mondatba a mondanivalót.

Világosan érezhető az előrehaladás, lépésről lépésre, megnézve minden követ az út mentén, de töretlenül és lankadatlanul haladva. Minden tapasztalat velünk van, ami értékes és hasznunkra válik, lehullanak talmi sallangjaink, már nem való magunkkal cipelni a mihaszna, felesleges körítést. Ez a letisztulás megtartó erőt ad, segít a fontos és lényeges dolgokra koncentrálni, hogy így, összpontosítva haladhassunk előre és léphessünk tovább.

A Hold az Ikrek jelében jár, délután pedig ő is a Tejútra lép. Csillagképi hátterét megvizsgálva látható Nimród öve és az Orion-köd, csillagbölcső. Lelkünkben ébredő, megismerésre törekvő erők és a lent és fönt érzékelésének minőségei törnek elő és szökkennek szárba. Mély érzések, sugallatok formájában megjelenő erővonalak ezek, melyek a Szaturnusszal való szembenállásban tudnak igazán kiteljesedni, fényhidat emelve kettejük közé és így eljutva a szeretetben bölcsülés isteni erőkkel megtámogatott állapotába. Ez az inspiráció meglepően erős támogatást ad korlátaink meghaladásához, félelmeink elengedéséhez (emlékezzünk, a fogyó Hold ezt a folyamatot segíti) és a lehúzó erőink feletti győzelem kivívásához, akkor is, ha a racionalitás alatti, mély lelki ingoványba nyúlnak le a gyökerek. Most mind ki tudjuk gyomlálni őket, hogy megkönnyebbülten léphessünk tovább és emelkedhessünk.

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This