Pár napja kezdődött és október közepéig tart az az időszak, amikor a Mars a Tejúton vándorol. Érdemes ezt észben tartanunk és a lehető legjobban kiaknázni, épülésünkre fordítani.

Elöljáróban fontos leszögezni, hogy a Mars nem tesz agresszívé, igazi kötekedő barommá; nem a nyers erőszak öncélú fitogtatásáról szól.  Tüzet, lendületet, emelő erőt viszont jelent, amint világosságot kívánó teremtő energiát is. Önlegyőzés, belső nemesedés és a lehúzó erőinkkel vívott harc utáni győzelem fényt hozó öröme tartozik hozzá.

181829tejut

A Hadvezér az Istenek Útján lépked. A régiek okkal nevezték a Tejutat – számos neve mellett – eképpen; talán ez fejezi ki lényegét a legszemléletesebben: az isteni energiák, a magasabb erők megtestesülése ez az égi ösvény. A legmagasabb tanítást és beavatást adja meg a földi lét emberének; itt tud a felső hatékonyan kapcsolódni és ahhoz a tudáshoz (újra) hozzáférni, ahonnan lejött tanulni és tapasztalni a matéria poláris világába.

Tudjuk, tartsuk szem előtt, hogy ebben a másfél hónapban fokozott erők segítenek minket a magasabb, isteni minőségekkel eggyé válni; lehozni a bölcsességet és itt, a Földön konkretizálni, szolgálatunkba állítani. A „de jó lenne, ha…” kezdetű sóhajtozások helyett – amennyiben igényünk, igazi belső igényünk ébred – pezsdítő, inspiráló energiák emelik szekerünket az égbolt csillagos útjára, hogy felpakolhassuk rá mindazt a tudást, bölcsességet, amire szükségünk van.

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This