Pénteken este a Vénusz – a Földről szemlélve – megáll az egyre lassuló mozgását követően, majd – beiktatva némi pihenőt – szombaton elkezdi látszólagos hátráló mozgását a Kos jelében. Amikor egy-egy planéta visszafordul, retrográd mozgási irányt vesz fel, mindig kiemelten fontos megnéznünk azt az égi hátteret, ahol a fordulat megtörténik. A szerelem és művészetek bolygójának égi hátterében a Halak csillagkép visszaúszó halacskájának fonala látható. Az égi egyenlítő csillagképei közül pedig a Cet fénylik a Vénusz mögött, annak is a teste.

Visszaforduló bolygók esetében nem lehet eléggé hangsúlyozni és eltúlzottan sokszor ismételni az üzenet fontosságát: ahhoz, hogy előre léphessek, valamiért vissza kell mennem. Azt a pontot, ahová visszaérkezünk, a hátráló mozgást végző planéta újbóli megállapodása jelöli ki, viszont maga a kiindulás is kulcsfontosságú, mert rávilágít azon életterületünkre, ahol több munkával tudunk nagyobb eredményt produkálni. A retrográd mozgások egyik üzenete éppen ebben rejlik: több lehetőséget adnak, ám nagyobb munkát igényelnek. Általánosságban elmondható, hogy a befektetett munkatöbbletünk busásan megtérül mindig, minden esetben.

Vegyünk fel leltárt kapcsolataink között: hol lapulnak olyan kötések, kötődések, amik visszahúzó erővé silányultak? Lássunk rá az emberi viszonyulásainkra, bármilyen töltetűek legyenek is, elemezzük őket, csináljunk számvetést. Ez a folyamat persze érzelmi és lelki, az analitikus minőségek itt érzelmi kategóriákat takarnak. Jó tudnunk viszont, hogy lelkünk kiváló könyvelő és jelzi, amikor tartósan deficites, netán becsődölt állapotú egy-egy kapcsolatunk. Tudjuk azt, hogy a Kos jegyében nincs helye erőtlenségnek, éppen ellenkezőleg: akár önmagunkat meglepve is lendületesen és tetterővel vágunk bele a leltározásnak, hogy pucolhassunk és igazi megújulást éljünk meg. Nem árt, ha kellő időt szentelünk a folyamatra és megadjuk a visszavonulás és a termékeny egyedüllét ajándékát magunknak, mert egy picit elvonulva a világ zajától magasabb önvalónkkal tudunk kapcsolódni és így megújulni.

kép: www.hqwallbase.site

Pin It on Pinterest

Share This