Központi csillagunk, a Nap jelenleg a Szűz asztrológiai jelében jár. A Nap útjának, azaz az Ekliptikának a valós, látható csillagzatait szemlélve az Oroszlánban lépdel, éppen most találkozott annak ragyogó fényű és üzenetű szívével. Az égi egyenlítő (Ekvátor) csillagképeire tekintve pedig láthatjuk, most érkezett meg a Szextánsba, ahol szeptember legelejéig tartózkodik. Mielőtt ezt a jelentést mélyebben kibontanánk, egy icipicit ismételjünk: nincs ellentmondás (különösen nem feloldhatatlan összeütközés) a különféle jelentéstartalmak között. Ezek mind-mind kiegészítik, alátámasztják és – ami a legfontosabb – erősítik egymást. Az égi egyenlítő fényábrái magasabb tudatosságunkhoz kötődnek, a felettes én számára hoznak üzenetet, tehát ne keressünk bennük olyan, a fizikai síkhoz szervesen kapcsolódó, eldöntendő kérdésre választ, mint hogy: ma kenőmájassal egyem a zsemlét vagy fagyasztott készételt tegyek a mikróba? Síkos padló, de az itt kirajzolódó csillagzatok megértése és személyes életünkbe vonása függ attól, utunk mely kilométerkövénél járunk. Fontos!! Ez nem baj, sőt. Ha létezik a világon bölcselet, amelyik híján van az ítéletességnek, akkor az az asztrozófia, tehát most sem címkézünk, ez egyszerű ténymegállapítás. Gyermekkormomban imádtam a „mátyáskirályos” meséket, faltam őket. Egyik kedvencemben a besurranó tolvaj egy Corvina gerincét és díszes borítóját tépi le, mire az őt tetten érő bölcs (és szelíd) király megkérdi tőle, miért nem olvassa inkább el? Egy síkon a csillogó, aranyozott bőrkötés a vonzó, másikon a belbecs. Nem rosszabb vagy jobb egyik sem, csak más fejlődési fokot takar (bővebben a Vörös Oroszlánban olvashatsz erről). Az ekvatoriális csillagképek vizsgálatakor még kevésbé támaszkodhatunk logikus énünkre; itt foszladozik az ok-okozati lánc adta biztonságérzet és egyre intenzívebben válik szükségessé az analógiás gondolkodás és érzékelés. Erről ennyit.

A Szextáns eszköz, mellyel meghatározhatjuk helyünket; a hajósok és a csillagászok használták/használják. Lásd meg a szépségét ennek az apróságnak! A csillagok fénye mutatja meg, hol is vagy – ez pedig előre vetíti utadat, ahová eljuthatsz, kristálytiszta haladási irányt rajzolva. Szextánsban tranzitáló Napnál felerősödik a vágyaink kutatása, ismerete; hiszen ők nem csak a célkitűzésben segítenek, de kellő üzemanyaggal is ellátnak menet közben. A szeptember legelejéig tartó napok kitűnően alkalmasak a pozicionálásra, az útirány módosítására, finomhangolására. Tudatosíthatjuk, mi az a konkrét, három dimenzióban megjelenő tárgy, illat, esetleg eszmeiség, tudati töltet, ami veled van és segít a tájolásban – segít abban, hogy a csillagok fényéből megállapítsd, hol jársz, merre tartasz és mi az, ami – számodra – valódi fontossággal bír. Ezt (is) tudja a Szextáns.

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This