Szerdán hagyja el az Orion csillagképét a Mars, még mindig a Tejúton haladva. Az eddigi időszak az önlegyőzés, saját lehúzó erőink fölött aratott győzelmünk és a bennünk élő démonok nevének kimondásáról és ezáltal hatalomfosztásukról (is) szólt. Az erők és a képesség bennünk van, immár felvállaltuk az utunkat és megélhettük a belső világunkban gyökerező, visszahúzó erőink leküzdésének nemesítő folyamatát. A segítség tápláló és emelő energia formájában érkezik a Tejútról, ahol továbbra is vándorol a vörös bolygó.

Szerdán kezdődik és a hét végéig kitart egy nagyon erős támogató hatás, ami a Bikában járó Vénusztól érkezik: a két bolygó ebben a pár napban a megértést, az értelem felfényesedését segítő sextil fényszög táncát járja el. A következő napokban az önlegyőzést érthetjük meg tágabb vonatkozásban; milyen módon, hogyan szolgálja az örömöt és a teremtést. Értelmet nyer a belső harc és a jutalom sem marad el, hiszen a Bika Vénusz éppenhogy a megélhető és harmóniát adó földi örömöket (is) szimbolizálja.

Női-férfi kapcsolati olvasatában ez az időszak egymás jobb megértését segíti, az energiák összeadódása most is összeszorzódás és nagyon finom, simogató módon tudja közelebb emelni egymáshoz a lelkeket. Elérkezett az ideje a korábbi, akár a közös társas játékot illető küzdelmek gyümölcsének élvezete, de már egy jóval magasabb szinten. Formát ölt az akadályok leküzdésének miértje, így világítva meg a lényeget, a valódi motivációt. Leomló falak hozzák közelebb egymáshoz a Férfit és a Nőt, hogy együtt működve, igazi szintézisben lépjenek feljebb.

kép: www.fineartamaerica.com

Pin It on Pinterest

Share This