Hétfőn a Merkúr és a Jupiter együtt áll a Mérleg jelében, háttérben a Szűz csillagkép látszódik az égen. Röviden és tömören: most az igazsággal kapcsolatosan tudunk eredményesen kommunikálni, kiváltképp a múltból cipelt sérelmek kimondása és elrendezése tud a vártnál gördülékenyebben megtörténni, meglepő módon akár a zabszem-érzést korábban bizton szállító drámák nélkül. Jobban rálátunk emberi kapcsolatainkra is, az itt felgyűlt kimondatlan indulatokat is szépen és előrevivő módon tudjuk kiszelepelni, megértve, hogy nem mindig kell átharapni azt a torkot, amiből valamikor kiszakadt egy számunkra fájdalmas, becsületbe gázoló mondat. Az együttállás Mérleg-beli elhelyezkedése lehetővé teszi a harmonikus rendezést, akkor is, ha régóta élezgetjük zsebünkben a csatabárdot. Mindez fokozottan igaz a párkapcsolatokra is, nyíljon a szekrényajtó, dőljön a csontváz!

Bármilyen joggal, törvénnyel (kozmikus és földi egyaránt játszik) kapcsolatos területen hatékonyabban működünk, értelmünk tisztábban és lényegre törőbben jut el a dolgok magvához. Engedjük bele magunkat a felülemelkedés csodálatos érzésébe; ezen a napon a kicsinyesség, a céltalan csakazértisigazamvan késztetések küszöbön kívül maradnak. Érdemes ízlelgetni a valódi nagyvonalúság élményét, mennyivel nagyszerűbb gálánsnak lenni minden téren. Nyugodtan élvezzük a társaink felől visszaköszönő hízelgőbb tükörképet; nem baj, ha még motiváltabban éljük meg ezt a kalandot. Ha jól figyelünk befelé, észrevehetjük a rendbe kerülés megjelenését, azt a kellemes érzést, amikor a dolgok kezdnek kisimulni, helyükre csusszanni, amikor egyre jobb ránézni az egyre szebbé váló képre. Most élhetjük meg, ahogy az ecsetvonások finomodnak és új, eddig talán el sem gondolt színek kerülnek a vászonra; egyre közelebbinek érezzük a látottakat, amibe már örömmel belehelyezkedünk.

161011taj

Vallási, filozófiai területen is utolérhet a megvilágosodás, igazi szikragyújtó nap a keddünk. Nem mellesleg kell megemlíteni, hogy a Teremtővel való eszmecserére is remek alkalom kínálkozik; egy ima, elcsendesedés keretében a szokásosnál mélyebben tudunk befelé figyelve az ég felé fordulni és a kimondott szavaink ugyanúgy erősebben eljutnak az Atyához, miként az Ő hangját is képesek vagyunk tisztábban és torzításoktól mentesen meghallani. A kedd hullám, aminek hátára ülve kedvünk szerint, de igazi örömmel repülhetünk előre.

kép: abstract.desktopnexus.com

Pin It on Pinterest

Share This