A Plútó április óta tartó hátráló mozgását hétfőn befejezi, szusszan egyet, majd keddtől újra a kozmikus iránnyal megegyezően halad megfontolt, komótos tempójában az égen. Szögezzük le újra, hogy a hátráló mozgás a Földről nézve megélt látszólagos bolygómozgás. Ez a fordulat vet most véget annak az állapotnak, hogy a három, szabad szemmel már nem látható, messianisztikus üzenetű planéta, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó egyaránt hátrálóan mozogjon.

A Plútó – hasonlóan két említett társához – annak energiáját képviseli, hogy meg tudom váltani magamat – energiái megengedik a szintemelkedést, innen is ered, a Messiás szóból a messianisztikus elnevezés a Szaturnuszon túli három Naprendszer-beli bolygónkra. A Plútó hozza a legjobb értelemben vett radikalizmus energiáit életünkbe: megalkuvás nélkül tudunk a maximumra törekedni. Közkeletű tévedés romboló erőként számon tartani, mert benne van ugyan a mindent lerombolni késztetése, de ez a minden a méltatlanná vált, minket immár nem segítő, nem emelő minőségekre vonatkozik. Ezt valóban kész és képes az utolsó féltégláig lerombolni, de öncélúság helyett azért téve, hogy új világ, fénnyel átjárt új építmény épülhessen. Gyakran megesik, hogy önmagunktól nincs erőnk ezt az alapokig ható bontást elvégezni, egyrészt mert nem látunk rá, másrészt mert érzelmi érintettségünk okán képtelen vagyunk megtenni a fájdalmasnak ígérkező műveletet. Itt érkezik Plútó támogatása legjobban, aki segít kilépni a méltatlanná vált minőségeinkből, gyökerestől csavarva ki a sallangokat. „A Plútó az az energia, ami segít kilépni a langyos szarból” – Paksi Zoltánnál szabatosabban nehéz megfogalmazni a bolygó energiáinak lényegét.

160926phoenix

Tegyük rögtön hozzá, hogy ez a Plútó most (és még jó néhány évig…) a Bak jelében cammog, megtestesítve az előrelépés, a haladás fontosságát. Minden erejével a cél irányába mutató, akár lépésről lépésre, de mindig oda vivő mozgást szolgálja. További ékesség, hogy a hátterében a Sas csillagkép ragyog, aki a szárnyalás, emelkedés szimbóluma, egyben a magyarság szent állatának, a turulnak is megfeleltethető, hiszen a régiségben Turulmadárként tartottuk őt számon. Ez az emelkedés, a gyökeres változások útján való, előre és felfelé vivő szárnyalás nemzeti szinten is jelen van az elkövetkezőkben, legyünk erre nyitottak szívvel, lélekkel.

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This