A kiváltó ok nem lényeges. Nem tud lényeges lenni. Bármikor törik ki egy fegyveres konfliktus, Isten ne adja: háború, az nem rendjén való. A wikipédia tömör definíciója szerint a háború nagyméretű erőszakos összeütközés. Ez vele a gond. Valójában nincs és nem is lehet olyan indok, ami az ember és ember, nemzet és nemzet, ország és ország közti konfliktus végső és egyedüli megoldásaként a fegyveres „rendezést” legitimálja.

Ez az alapvetés előrébb áll a sorban a „kinek van igaza?” kérdésénél. Mert nem szabadna megtörténnie. Mivel optimális esetben, egy ideális világban nincs háború, ezért a „ki a hibás?” kérdését már egy javításra és reformálásra szoruló valóságban lehet csak feltenni. Ezt éljük éppenséggel.

Amire érdemes fókuszálni: a méltó és nagybetűs emberi minőségbe meg- és visszaérkezni. A saját életében mindenki felelős ezért. Van úgy, hogy nem bírsz ráhatással tőled ezer és ezer kilométerekre történő folyamatokra – de a magad életében alakíthatsz, javíthatsz és ezzel példát mutathatsz.

A szolidaritás azonban érdekes (vad)hajtásokat is sarjaszt. Sose titkoltam, hogy nem vagyok macskás; hozzám a blökik állnak közelebb. Arra azonban felkaptam a fejem, hogy a Nemzetközi Macskaszövetség származási alapon döntött macskák bojkottjáról. Ez persze egy sor, a gazdaságin túl a művészeti és sportélet résztvevőire vonatkozó szankcióknak. Vékony jég, de fel kell tennem a kérdést: vajon a méltó emberi létezés nevében valóban előre vivő és a megoldáshoz közelebb emelő bizonyos macskák bojkottja? Elképzelhető, hogy ez már egy bizonyos ló túlsó oldala?

Tudom, a példa kiragadott; egy bizonyos szándék megvalósításának – remélhetőleg – mellékterméke. Az itt és mostban azonban az egyik legfontosabb feladata a spiritualitás útján járó embernek: megőrizni emberi méltóságát. Minden körülmények között. Ebbe az iránytól független megbélyegzés is beletartozik.

Vallom: az ember kozmikus lény. Szepes Mária gyönyörűségesen fogalmazta meg: „az ember bölcsője a csillagokban ringott valaha.” Ezt a szellemiséget érdemes követni. Ha szükséges, mert mindenki éppen zászlót bont, akkor felfesteni, még inkább arany betűkkel hímezni és megtartani, e szerint élni. Így ugyanis jóval könnyebb a horizontális konfrontáció fölé emelkedni. Akkor pedig már meg is szabadulsz az ítélkezés csapdájától. Egy fegyveres konfliktus, még inkább egy háború semmivel sem indokolható. A rá adott, embertől elrugaszkodott, azaz állatias válaszreakciók éppúgy nem. Ez egy poláris kelepce. Okos ember számára érdemes óvatosan megközelíteni, de a legjobb elkerülni. Különösen igaz ez a zsigeri érzelmektől vezérelt bosszúra.

A segítséget, mint oly sokszor, most is a csillagok világa kínálja. A Hétrenéző sorozat vasárnap esténként a mögöttünk hagyott hét égi történéseit és a róluk, valamint egyéb témákról szóló írásokat összegzi. A második fele pedig hasonló módon tekint előre. Támogatja, hogy csillagos módon tájold be magad, az „előre” irányába. Mert ennél kisebb célt nem érdemes kitűzni. Lássuk, mi történt a héten:

Újhold a Halak asztrológiai jelében – azaz érzelmes megújulás. Ám a mélységek mélységében ott ragyog a tüzes Főnixmadár is, valóságossá téve az igazi emelkedést és feltámadást.

A Nap és a Jupiter együttállása fényt vet a jövőre. Nincs olyan lőporfüstös, ködös körülmény, hogy ezt be tudja árnyékolni – mert nem (csak) a szemnek szól. És igen, itt is játszanak az érzelmek, sőt.

A Mars és a Vénusz kéz a kézben érkezik meg a Vízöntő asztrológiai jelébe. Kettejük hosszas találkozójáról én is többször írtam, mert kell, olyan jelentős. A mostani apropó felszabadulást és a megkönnyebbülés lehetőségét erősíti.

Leporoltuk az egyik kedvenc vesszőparipámat, ez pedig a tamáskodás és az egészséges megkérdőjelezés különbsége. Ha első ránézésre hasonlít is a két minőség, valójában ég és föld az eltérés.

Nem korszerű, de időtlen és egyben időszerű az irgalmasság minősége. Nem csak beszédtémaként: konkrét cselekedet formájában is.

Terhes vagy várandós? Miért áldott az állapot? Egy gondolatfüzér, amiben kulcsszerepet kap a szómágia.

Végül pedig vaskos üzenet az ezoseriffeknek: lehet, hogy tudod, mit tett a másik az előző életében, de ne most akard leverni rajta. Mert nem méltó.

Ami pedig következik:

Rövid ideig tartó, de fajsúlyos Hold-Algol együttállás. Kitűnő lehetőség a szívet facsaró félelmek gyógyítására.

A Merkúr megérkezik a Halak cikkelyébe, azaz az érzelmek birodalmába. Különleges erőtér, amiből – aktualitásokban is gondolkodva – igen jót hozhatunk ki.

Nap-Neptunusz együttállás: vágyak, álmok; a lélek mély, sőt: legmélyebb rétegeinek csodabirodalmába látogathatsz el egy erős fényű lámpással.

Szót ejtünk majd a Mars-Vénusz együttállás végén annak jelentőségéről, azaz mit érdemes tudni az egymástól való elköszönésükről.

Kicsit más megközelítésben, de teret kap a pénz témája is, mégpedig egy igen jelentős művész-alkotó gondolatiságának tükrében.

Két kérdés is felröppen, nem teljesen mentesen a tudatos provokációtól:

Hogyan ne éljünk vissza a spiritualitással?

Miért jó sajnálkozni és aggódni?

Mozgalmas, lüktető időszakot élünk. Olyan események történnek a közvetlen közelünkben, amiről a következő generáció már a legújabb kori történelem részeként tanulni fog. Ilyen környezetben kiemelt jelentőséggel bír a klasszikus, nagybetűs emberi minőség megélése, megtartása. Az égi támogatás adott hozzá.

kép: pixabay.com

a gépkarabély csöve is az ég felé mutat – de ennél jobb módszer felnézni 

a csillagok világágba

Pin It on Pinterest

Share This