Következzen a teljes kép, kibővítve a legmagasabb szintű égi üzenettel. Ez lendít át a lehajtott fej-búslakodó, talajt bámuló tekintet-reménytelen szív hármasán. Ha szeptemberbe fordulva nem a derű és a lelkesedés hat át, annak hagyományból eredő (magyarán: tapasztalati) okai vannak. Azért írom ezt, mert égiek nem lehetnek.

A lelkiséggel átszőtt teremtő erő maximumra törekszik. Fénye, tüze átvilágítja a látszólag rád borított sötét szövetet. Megjegyzem: bármit képes átminősíteni, olyan intenzív energia. Az Oroszlán nemző részénél járó Mars az egyik fő támogatója mostani napjaink kiemelkedő erejének. Vele szemben a Halak cikkelyében járó Neptunusz a lélek legmélyebb rétegeiből emel fel álmokat, hogy valósuljanak. Ez az együtt jelen lévő kozmikus hatás önmagában felülírhatja benned a régi mintákat.

A vastag, színes és dőlt betűkkel kiemelt részre kattintva megtalálod a linkeket, amik elvezetnek az aktuális írásokhoz. Itt és most ennél többet nem szentelek nekik, mert ma a kép kiegészítésének, csinosításának napja virradt fel. Központi csillagunk, a Nap segít kiteljesíteni a kozmikus festményt – mégpedig a legszebb árnyalatokkal.

 Az égi egyenlítő (Ekvátor) csillagképeire tekintve láthatjuk, most készül kilépni a Szextánsból – de még ott tartózkodik. Mielőtt ezt a jelentést mélyebben kibontanánk, egy icipicit ismételjünk: nincs ellentmondás (különösen nem feloldhatatlan összeütközés) a különféle jelentéstartalmak között. Ezek mind-mind kiegészítik, alátámasztják és – ami a legfontosabb – erősítik egymást.

Az égi egyenlítő fényábrái magasabb tudatosságunkhoz kötődnek, a felettes én számára hoznak üzenetet. Emiatt ne keress bennük olyan, a fizikai síkhoz szervesen kapcsolódó, eldöntendő kérdésre választ, mint hogy: ma kenőmájassal egyem a zsemlét vagy fagyasztott készételt tegyek a mikróba? Síkos padló, de az itt kirajzolódó csillagzatok megértése és személyes életünkbe vonása függ attól, utunk mely kilométerkövénél járunk. Fontos!! Ez nem baj, sőt.

Ha létezik a világon bölcselet, amelyik híján van az ítéletességnek, akkor az az asztrozófia, tehát most sem címkézünk, ez egyszerű ténymegállapítás. Gyermekkormomban imádtam a „mátyáskirályos” meséket, faltam őket. Egyik kedvencemben a besurranó tolvaj egy Corvina gerincét és díszes borítóját tépi le, mire az őt tetten érő bölcs (és szelíd) király megkérdi tőle, miért nem olvassa inkább el?

Egy síkon a csillogó, aranyozott bőrkötés a vonzó, másikon a belbecs. Nem rosszabb vagy jobb egyik sem, csak más fejlődési fokot takar (bővebben a Vörös Oroszlánban olvashatsz erről). Az ekvatoriális csillagképek vizsgálatakor még kevésbé támaszkodhatunk logikus énünkre. Itt foszladozik az ok-okozati lánc adta biztonságérzet és egyre intenzívebben válik szükségessé az analógiás gondolkodás és érzékelés. Erről ennyit.

A Szextáns eszköz, mellyel meghatározhatjuk helyünket; a hajósok és a csillagászok használták/használják. Lásd meg a szépségét ennek az apróságnak! A csillagok fénye mutatja meg, hol is vagy – ez pedig előre vetíti utadat, ahová eljuthatsz, kristálytiszta haladási irányt rajzolva.

Szextánsban tranzitáló Napnál felerősödik a vágyaink kutatása, ismerete; hiszen ők nem csak a célkitűzésben segítenek, de kellő üzemanyaggal is ellátnak menet közben. A szeptember legeleje kitűnően alkalmas a pozicionálásra, az útirány módosítására, finomhangolására. Tudatosíthatjuk, mi az a konkrét, három dimenzióban megjelenő tárgy, illat, esetleg eszmeiség, tudati töltet, ami veled van és segít a tájolásban. Segít abban, hogy a csillagok fényéből megállapítsd, hol jársz, merre tartasz és mi az, ami – számodra – valódi fontossággal bír. Ezt (is) tudja a Szextáns.

Ennél jobban ritkán erősíthetnek meg az égi hatások: változásban jársz, de jó irányba haladsz. Csak tudj erről. Kerüld el a tehetetlenül vágóhídra masírozó bari „tudatosságát,” még ha bégetés szűrődik is füledbe. Kellő tudás birtokában számodra megfelelő döntéseket hozva igenis a legjobbat hozod ki a hónapfordulatból.

kép: pixabay.com

eszköz, ami a csillagok fényéből mutatja meg a helyes irányt – ez a szextáns

Pin It on Pinterest

Share This