Milyen hatást gyakorol egy együttállás?

A „világvégére” felkészítő minisorozat harmadik részéhez érkeztünk el. Korábban a két főszereplő, a Szaturnusz és a Plútó bolygók főbb jellemzőit vettük sorra. Ma a riogatós asztrológia által rettegettnek kikiáltott aspektus kapcsolódási módját, az együttállást (műszóval: konjunkció) vizsgáljuk meg. Azért fontos erről a látszólag kevésbé érdekes, hovatovább egyenesen akár érdektelennek tűnő „apróságról” is beszélni, mert így mind tisztábban láthatjuk, milyen módon működik együtt a két planéta. Az együttállás egy fényszög, talán a legkézenfekvőbb. Két vagy több bolygó, illetve tengely és bolygó(k) alkothatják. Jelen esetben – alapvetően – a Szaturnusz és a Plútó együttállását vizsgáljuk, de kettejük táncának csúcspontja kap még két díszvendéget a Nap és a Merkúr személyében 2020. január 12-én. Egyelőre azonban irányítsuk figyelmünket az együttállásra!

Ebben az erőtérben a két égi vándor jelentéstartalma egybeolvad, összeadódik; így alkot magasabb szintű egységet. Itt – is – engedjük el a kisiskolás matematika alapvetését, a kettő meg kettő az négy logikai fonalát. Az asztrozófia most vizsgált szegmensében nem összeadódnak, sokkal inkább összeszorzódnak az energiák, mikor két bolygó konjunkcióra lép egymással. Egység, koncentráció, egyfajta tökéletességre törekvés jelenik meg, ami motivál a bennünk működő energiák által elérhető legjobb teljesítmény leadására. Képletesen szólva azt mondja: „tessék, minden itt van, most rajtad a sor, tűrd fel az ingujjadat és hajrá!” Csemegeként pedig térjünk ki a fényszög közeledő, illetve távolodó voltára. Egészen január 12-ig a Szaturnusz és a Plútó közeledő fényszög kapcsolatban van egymással, onnantól válik távolodóvá az együttállás. A közeledő fázisban hangsúlyos a tanulás, a felismerés és megértés; valamint ennek befogadása. Zárójel: ugyan külön fogok írni a Nagy Napról, de muszáj egy kis előleget vennem az energiáiból: a Merkúr rátesz még egy lapáttal a megértés frontján, míg a Nap a világosságra törekvő erőivel a tisztánlátást ösztönzi. Egészen megnyugtató, hogy nem tud elmenni mellettünk ennek a nagy horderejű égi helyzetnek az energiája; kevéssé valószínű, hogy álmos medveként aludjuk át egy kiadós téli álom keretében. Január 12. után, mikor a fényszög távolodóvá alakul, az elengedés és a működtetés, valamint a „feldolgozás” folyamatai erősödnek fel. Most már – külön-külön – megismerkedtünk a két főszereplővel és a jelen helyzetben működő kapcsolatuk jellemzőivel. A sorozat következő részében pedig egymásra vetítjük a három korábbi írás lényegiségét és megfestjük az együttállás teljes képét, mind asztrológiai, mind asztrozófiai vetületben.

kép: www.pinterest.com

Verseny vagy együttműködés?

A gyümölcsöző csapatmunkánál kevés hatékonyabb mód létezik egy nagyobb, magasztosabb cél eléréséhez. Ha egyáltalán létezik. Egynél több, közös(en megértett, elfogadott és zászlóra emelt) célért munkálkodó ember esetében felragyog a szinergia. Energiáik nem összeadódnak: összeszorzódnak, még inkább a sokadik hatványra emelődnek. Ehhez azonban tudni kell csapatban játszani.

A minap olvasgattam Stephen R. Covey kitűnő könyvét és megakadt egy gondolaton a szemem. (tovább…)

Nő és férfi szintézisben

Csütörtöktől jövő keddig kapcsolódik egymáshoz a Mars és a Vénusz a szintézis erejének fényszögén keresztül. Ez a néhány nap különösen alkalmas a másik nem megértésére; a sextil fényszög inspiráló energiája magában hordozza közös dolgaink működőképessé tételének lehetőségét. (tovább…)

Pin It on Pinterest