Megújulás? Kedden újhold a Kos jelében!

Kedden késő délelőtt találkozik Nap és Hold a Kos asztrológiai jelében – ez az újhold. Újhold, ami mindig is a megújulásról szólt, most pedig hatványozottan igaz mindez. Amiben éppen élünk, amit megélünk és körülvesz bennünket, mind-mind a változtatásról, az újulásról szól. A Kos zodiákusa az állatöv indító jele, a kezdet esszenciáját sűríti magába. Innen indulunk ki, a Halak lezáró-befejező-összegző minőségéből itt indul egy újabb kör. Kör, ami – remélhetőleg – felfelé vezet, nem ugyanazt a mintát véssük egyre mélyebbre, mint fatörzshöz láncolt faluvégi kutya. Mitől függ saját farkunk után loholás és a körök végtelen rovása, vagy a spirálvonalú emelkedés? Igen-igen, csak önmagunktól, a döntéseinktől és a választásainktól. Illesszük ezt az újholdat „tágabb” égi környezetébe, olvassuk hozzá a Vízöntőbe éppen csak megérkezett Szaturnusz lényegiségét és a Jupiter-Plútó együttállás üzenetét is. Legendás időket élünk, a történelem bennünk és a szemünk előtt alakul, formálódik, mikor van nagyobb jelentősége új minőségek elkezdésének, mint most?

Csillagképi értelemben a Halak kettősének visszaúszó halacskájához vezető fonálnál találkozik cselekvő énünk és lelkiségünk égi megjelenítője. Ez a fonál a kötöttségeket szimbolizálja: mindazt, ami gúzsba köt. Legfőképpen emberi kapcsolatokra gondoljunk itt, és ha már a szellem síkján tudatosítottuk mindezt, erősítsük meg az érzelmeinket és hozzuk le fizikai síkra a tetteket; a Nap inspirálja a méltó lépések megtételét. Megjelenik a múlt tudása, az innen érkező felismerésekkel pedig a jelenben tudunk változtatni a jövőnkért, de ez most sem egy önző, egocentrikus működés. Mindaz, amit most felfényesítünk, az utódainkra (nem csak vérségi, hanem spirituális értelemben vett utódokra is), a szűkebb és tágabb környezetünkre egyaránt építően kihat.

kép: www.pinterest.com

Miért jó megölelni a másikat, még ha korábban ezt nem is szoktuk meg?

Miért jó megölelni a másikat, még ha korábban ezt nem is szoktuk meg?

Pénteken lép át a Kos asztrológiai jelébe a Vénusz és március első napjaiig itt is járja égi útját. A Kos – többek között – a kezdet erejét is testesíti. Az ide érkező Vénusz segítségével nemcsak új emberi kapcsolatokat tudunk kiépíteni, de a meglévőkben is emelő erejű változásokat eszközölhetünk. A Kos zodiákusát uraló Mars bolygó a változtatást, mégpedig a jobbá tevő, emelő erejű átalakításokat ösztönzi. Ez az inspiráció támogatja az esetleg leült és ellaposodott viszonyaink felpezsdítését, amikor a lerakódásokat kirázzuk és új életet árasztunk ember és ember szövetségébe. Engedjük el a Koshoz tapadó agyatlan, fejjel falnak rontó barom tévképzetét és töltsük be helyette a lendületes, előbb gondolkodó, majd cselekvő minőséget. Ezt tölti ki harmonizáló, szépre, jóra és egyensúlyra törekvő színekkel a Vénusz. Ha szabad kerékbe törni édes anyanyelvünket, akkor „kosikus” sajátosság az áldozat, mégpedig az önként meghozott-felvállalt áldozat, amelyik mindig, óhatatlanul és automatikusan áldássá válik. A másikért, a vele való szeretetteljes kapcsolatért most hajlandóak vagyunk nem csak annyit tenni, ami elvárható, hanem jóval többet. Lépünk egyet a másik felé, kinyújtjuk kezünket, hogy emeljük őt. Nem fájdalmas, amikor belénk kapaszkodik, de valami egészen jó vár ránk ezáltal.

A Kossal szemközt elhelyezkedő Mérleg cikkelyének éppen a Vénusz az uralkodó princípiuma. A polaritás mindig a kiegészülést, a teljességre törekvést ösztönzi. Nyugodtan engedjük meg magunknak, hogy örülünk a másiknak, merjük megölelni, még ha ez korábban nem is volt szokásunk. A változtatás csak jót hozhat, és miért ne léphetnénk fel kezdeményezően, ha már egy értékes kapcsolatunkról van szó? Ugye?

kép: www.pinterest.com

Hogyan használjuk a tűz erejét félelmek oszlatására és elengedésre?

Pénteken érkezik meg a Nyilas asztrológiai jelébe a Mars. Tüzes bolygó toppan tüzes jelbe – nem mondhatjuk unalmasnak – ebből a szempontból sem – az elkövetkező heteket. A Nyilas Mars végtelenül sokszínű értelmezési lehetőségei közül abszolút önkényesen a tudással való teremtést, a fénnyel történő (külső-belső) sötétségoszlatást és az elfogadó szeretettel megvalósított felülemelkedést emelem ki. Miért is? A Nyilas a magas tudást, bölcsességet képviseli; azt a fajta minőséget, amit nemigen lehet iskolapadban ülve begyűjteni. Ez a nemes tudás képes arra, hogy a bennünk élő félelmeket, kishitűségeket vele és általa győzhessük le. Nyakon ragadjuk belső démonunkat és úgy istenigazából kitekerjük a nyakát. Nyilván képletesen értve, hiszen a félelmek nem ok nélkül vannak (voltak) odabent, rámutatnak mindarra, amivel dolgunk van. Ez a folyamat a megértés és a fölé emelkedés eszközeivel oltja ki a szorongást és húzza ki az arctalan-ismeretlen erőktől való rettegés méregfogát. A vörös bolygó február közepéig lépdel a Nyilas zodiákusában, a Szaturnusz-Plútó együttállás tetőzésekor is itt lesz. Ez azért lényeges információ, mert eszközt ad a kezünkbe esetleges félelmeink kezelésének mikéntjéhez.

Amikor egy planéta eléri a Nyilas cikkelyét, mindig érdemes feltekinteni a csillagos égre is. Zárójel: persze nem csak ilyenkor, sokkal pontosabb lett volna azt írnom, hogy ha tehetjük, csak rövid ideig vegyük el tekintetünket a látható csillagok fényéről. Fontosnak tartom tudatosítani, hogy Árész bolygója nem csak asztrológiai értelemben lépett jelentőset, hiszen most éri el a Skorpió csillagkép ollóját is. Igen, ez az a pont, ahol elengedhetjük mindazt, ami már méltatlan, szükségtelen és lehúz. Van, amikor a lágy és finom folyamatok vezetnek célhoz, ám itt és most az azonnali, gyökeres fordulatok működnek. A Skorpió ollója „amúgy” is ezt a fajta elengedést támogatja, az ide érkező Mars pedig a gyors, lendületes megoldások planétája. Egyfajta kozmikus háttérvászonként pedig a korábban hivatkozott Szaturnusz-Plútó együttállás is ott munkálkodik a háttérben, szintén erőteljes változtatásokra sarkallva a földi vándorokat.

kép: www.pinterest.com

Hogyan segít a Tejútról lelépő Mars energiája?

A Rák asztrológiai jelében járó Mars pénteken hagyja el a Tejutat. Amikor egy égi vándor lelép az Istenek útjáról, magával hozza a fényességet; kicsit olyan, mintha megmártózna egy varázslatos fürdőben és utána („profán” tiszta vízben való) zuhanyzás nélkül menne tovább az útján. (tovább…)

Pin It on Pinterest