Megismételhetetlenül gyönyörű telihold csütörtökre

Csütörtökön kora reggel áll egymással szemben a Nyilas asztrológiai jelében járó Nap és az Ikrek jelében haladó Hold; azaz telihold köszönt ránk. Jogosan vetülhet rám az önismétlés vádja, de a mostani teliholdról sem jelenthetek ki mást, mint azt, hogy igazán különleges. Mentségemre szolgáljon a csillagos ég aktuális energetikájának nagyszerű együttállása, amit most vegyünk is sorjában, így enyhítve a papagájkodást. A tudás és a megismerés kulcsszerepet kap a csütörtök reggelben: a Nyilas Nap magas tudásra törő, egyben fénynemző-tanító energiái egészülnek ki lelkünk „kíváncsiságával”; azzal a késztetéssel, hogy egyre többet tudjunk a világ dolgairól, így jutva el a felszín ítéletességén túl a valódi egységbe. Az Ikrek Hold címkéjén ott díszeleg jó és rossz, fekete és fehér megismerésének vágya, hogy ebből emelkedjen a földi világ polaritása fölé és azon túlra, a valódi egység, azaz EGY-ség állapotába. Itt születik meg sok-sok mély felismerés és igazi tudás, amit nem adnak iskolapadban. Ha teszünk egy lépést a zodiákus körből a látható csillagképek világába, tovább árnyalódik, helyesebben fogalmazva díszítődik a kép.

A Nap a Skorpió fényábrájában az isteni világok titkát kutatja, ahol nem az ember szintje és korlátai jelentik a mércét (pont úgy, mint a Mérleg esetében is az isteni ítélet mér meg, ő a Mérték). Emlékezzünk, hogy központi csillagunk az Istenek Útján, a Tejúton jár, így hozva cselekvő énünket közvetlen kapcsolatba a legmagasabb minőségű energiákkal. Zárójel: ebben a bekezdésben már három alkalommal írtam le az „isteni” jelzőt; nem azért, mert a viccbeli Pista bá’-hoz hasonlatosan beszűkült volna a szókincsem – egészen egyszerűen ezt a kifejezést kellett használnom, mert itt nincs szinonima; minden más szó csak gyengítés lehetne. A Kígyótartó gyógyító és beavató csillagzata is érintett, ő színezi még mélyebb aranyra cselekvő énünk képlet-beli szimbolizálójának pozícióját. A Hold a Bika szarvai közt törekszik a Tejútra. Lelkünk vágyja a fentebb említett minőséget – a szarvak az ide emelő erők, egyben az onnan érkező tudást lehozó antennák is. Hogyan testesül meg mindez? Igen, elképesztő bevillanásokban, akár könnyet fakasztó felismerésekben, rácsodálkozásokban. Csütörtökön reggel nagy elhatározások is születhetnek, hiszen az Orion (Nimród) gamma csillagával, a Bellatrix-szal is együtt áll a Hold. Ő a harcos, a bennünk élő tiszta szívű és szándékú küzdő, akit még véletlenül sem szabad parancsot vakon teljesítő katonával azonosítani. Ez a harcosság segít bennünk élő rossz tulajdonságok, visszahúzó erők legyőzésében, hogy közelebb kerüljünk a bennünk élő őskirályi minőséghez, a Nimród archetípusához. A „bennünk élő”-ség a Hold helyzetével összefüggő szándékolt szóismétlés: a Nimród a Nap útja, az Ekliptika alatt helyezkedik el, belső folyamtokra mutatva.

Talán már kirajzolódik a csillagok világára kicsit is nyitott szemlélő előtt, mennyire ragyogó energiák aktiválódnak a mostani teliholdnál. Ám mindezt lehet még fokozni! Tegyük hozzá, hogy aznap egzakt a Halak jelében járó Neptunusz és a Skorpió cikkelyében menetelő Mars emelő erejű, trigon fényszöge. Figyelem! Két vizes szelet érintett, a mély lélek és a belső erő, a nemes önlegyőzés planétája szövetkezik a – szintén – bennünk élő félelmek, ősi rettegések – magyarán bármilyen traumatikus, szívet szorító erő átminősítésére. Ilyenkor felszínre hozzuk a „rémet” és a marsikus, fényt és belső erőt, ha úgy tetszik, „lélek-hőt” generáló erőkkel egyszer, s mindenkorra a lezárt múlt egyik fejezetévé változtatjuk a korábbi gyomorszorítást. Érzelmi alkímia a javából. Harmadik lábnak pedig jó tudnunk, hogy ezen a napon egy másik, hármas együttállás is egzakt: a Bak jelében járó Plútó, Vénusz és Szaturnusz ad randevút egymásnak, hogy szövetkezve adjanak harmóniát hozó, nagy horderejű változásokat életünkbe.

kép: www.pinterest.com

Milyen ajándékokat hoz a Skorpió-féle érzéki telihold?

Szombaton késő este áll szemben egymással a Bika asztrológiai jelében járó Nap és a Skorpió zodiákusában lépdelő Hold: ekkor ölel körül a telihold energiája bennünket. Skorpió teliholdnál ne várjuk el a száraz, tárgyilagos és tényszerű vegetációt sem önmagunktól, sem a környezetünktől. Egy telihold jellemzően – „amúgy” is – érzelmes, most pedig mindez hatványozottan igaz, időnként és adott esetben akár katartikus módon megnyilvánulva. Paradoxonnak tűnhet, de a mostani Nap-Hold szembenállás érzelmi megértést hoz akkor is, ha netén felfakadnak bizonyos felfakadandók. Szombatról vasárnapra virradóan (is) legyen ágyunk mellett toll és papír, mert üzenő álmok érkezése több mint valószínű. Az érzelmesség, érzékenység segít a falak alá-mögé látni: észrevesszük, mik a valódi, a szem számára rejtett motivációk; miután pedig felismertük és azonosítottuk őket, már hatalmunkban áll megtenni a szükséges lépéseket.

A megértés és titokkutatás inspirációjával érhetjük el a teljesség érzését; olyan jó, olyan csodálatos, amikor a kirakós darabkái a helyükre csusszannak és kirajzolódik a teljes kép. Tudnunk kell: attól, hogy igen intenzív érzelmi érintettséget hoz a Skorpió telihold, még nem dönt bennünket saját dugánkba, sőt. A hullámzás nem arra van, hogy maga alá temessen, hanem a hátára vegyen: lovagoljuk meg önnön érzelmi hullámainkat, hogy magasabb szintre emelkedjünk, hogy valódi, minőségi módon teljesedjünk ki és ragyogjunk. Jó azt is észben tartani, hogy a Nap most fog elérni a Bika csillagképéhez tartozó Plejádok (Fiastyúk) csillaghalmazához, ahová a teremtés és a termékenység legmagasabb minőségei tartoznak – ezeket az erőket stimulálja a mostani Skorpió telihold; hogy lélekből fakadóan teremtsünk nagyszerűt.

 

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest