Ami közelebb visz a megértéshez és még a csontvázakat is kicseni a szekrényedből

Vasárnaptól keddig áll együtt a Nap és a Merkúr az Oroszlán asztrológiai jelében – ebből következik a jó hír: az új hét egy egzakt együttállással veszi kezdetét (ami ráadásul egy egzakt emelő erejű trigont is kap a Kosban járó Marstól, ha már itt tartunk). Miről szól a két égitest találkozása? Rálátás, megértés – elfogadás. Túl sok szót nem vesztegetnék az asztrológiai vetületre: az Oroszlán uralkodói vénája nem kifelé irányul (már ha magas szinten igyekszik működni…), hanem a belső világ erőit kézben tartani. Eszközéül ott a szeretet, a szeretés: az oroszláni szeretet-minőség mentes az ugrabugrálástól; kevésbé cselekvő szeretet, mint jelenlévő, állapot-jellegű. Tudom, ez kissé ködös, de mit csináljak? A betű- és szókészlet adott, az energia is. Előbbiek kissé kevésnek bizonyulnak utóbbi kellően plasztikus ábrázolásához. Ez persze nem baj, mert úgyis tudom, hogy tudod, miről van szó és mi a szeretet-fajták közötti különbség. Innen datálódik, hogy a szeretet adja a stabilitást (emlékezz: a zodiákus ezen szelete fix): amikor ilyen módon élsz a szeretet állapotában – sérthetetlen vagy, hiszen semmilyen elvárás nem tapad rá. Nem rossz, nem rossz – dörmögné erre bajusza alatt az angol.

De nézzük, mit mond a csillagos ég, hiszen ott mindig izgalmasabb dolgok rajzolódnak ki. A Nap-Merkúr találkozó az Oroszlán csillagzatának múltba néző fejénél köszönt ránk. Hoppá, megint csak hoppá. Ez a pár nap a kitűnőnél is jóval alkalmasabb múltad történéseit a legmagasabb szemszögből látni és valódi, mélyre hatoló megértéshez jutni. Vigyázat, csapda! Elveszítheted a sérelmek dédelgetéséből szerzett fals törődést, mások sajnálkozását, a spirituális alamizsnát. Erről muszáj voltam szólni, de nyilván nem bánod, hiszen miért élnél ilyen könyöradományokkal? Mellékhatás: tünedeznek a csontvázak a szekrényből. Járhat némi csontzörgéssel, elvégre már rég nincsenek ízületeik és bennük folyadék, de sose bánd. A múlthoz kötődő görcsösség feloldásához ritkán kapsz jobb égi energiát. Fordítsunk egyet: azt a (tév)képzetet is elengedheted, ami szerint ebben vagy abban a helyzetben áldozat voltál. Az Oroszlán fejénél tranzitáló Nap és Merkúr megvilágítja, mi volt a történések valódi lényege, innen pedig nyílegyenes és tükörsimára kövezett út vezet a kioldódáshoz, a megkönnyebbüléshez, a felsóhajtáshoz – mindez a megértésen keresztül.

Kicsit fordítva a teleszkópon, mutatja magát a gyors észjárás, az ötletbörze, ami szinte elkerülhetetlen egy-egy Nap-Merkúr randevú idején. Régi tanács nem rossz tanács: legyen nálad papír és toll, vagy egyéb, kedvedre szolgáló ötletrögzítő eszköz. Jól jön, amikor érkezik a cunami-szerű sugallatáradat. Fogadd nyugodtan erősödő beszédességedet is – ráadásul te már tudod, a körülötted lévőknek mitől oldódik meg a nyelvük. Régi ismerősök, évek ót nem látott barátok is felbukkanhatnak. Kommunikációs megközelítésben a szeretet, a rálátás és a másik meg nem ítélése működik verhetetlen oldószerként ebben a pár napban. Látod: lehetőségek garmadája vár rád. Annyira jó energiákkal bélelt ez a találkozó, hogy bátran tapaszthatjuk rá a kozmikus ziccerhelyzet címkéjét.

képek: www.pinterest.com

Mit kell tudni a nagy négyes együttállásról?

 Vasárnap lesz egzakt a Szaturnusz-Plútó-Nap-Merkúr együttállás. Előbbi két bolygó már egy ideje igen szorosan tapad egymásra, hiszen lassú mozgásúak. Utóbbi két princípium viszont most zárkózik, csütörtökön már találkozik a Nap a Merkúrral és így együtt, kéz a kézben mennek a vasárnapi légyottra. Minél több résztvevős egy együttállás, annál tágabba a hatóköre (orbis), ezért már péntektől egzaktnak tekintem a Nagy Négyes együttes jelenlétét. A Merkúr keddre már tovább is áll, a Nappal még szerdáig közösködik a Szaturnusz-Plútó összeborult kettőse. Miután jól körbejártuk, ki kihez közelít és meddig marad, nézzük az energiákat!

Az első sorban belinkelt írás az „alaphelyzetet” taglalja, nem akarok önismétlésekbe bocsátkozni, most „csak” kiegészítjük az ott írtakat. Emlékezzünk, Nap-Merkúr találkozó elég gyakran van. A Merkúr a Naphoz legközelebb lévő bolygó, 28 foknál messzebb soha nem távolodik el központi csillagunktól, ráadásul időről időre (egy évben több alkalommal is) a Földről szemlélve hátráló mozgásba kezd, így számos alkalommal áll együtt a Nappal. Mégis, mindig hoz valami újat, színeset és szokatlan fűszerezést kettejük egybekelése. Ilyenkor mindig erősödik a megértés, sokkal könnyebben/jobban/mélyebben jut el tudatos énünkhöz az aktuális történések lényege. Ezt a sort akár alá is húzhattam volna, olyan fontos. Azok a többször hivatkozott gyökeres és mélyreható változások nem arccsontot lazító, váratlan és értetlen pofonok, hanem a helyükön lévő tanítások. Még ha meg is lepődünk, mint a keljfeljancsi, rezdülünk vissza álló helyünkbe, hiszen a megértés mankót ad a feltápászkodáshoz. Persze ne várjuk el, hogy ami történik, az csak és kizárólag pofon: álljunk készen és nyitottan a változásokra.

Egy zárójel: lehet, hogy látszólag nem történik semmi, a felszín rezzenéstelen marad. Megvan rá az esély, hogy jóval később robbanjon be a változás. Példa: hétfőn veszel egy lottószelvényt. Szombatig az csak egy darab papír, a sorsolás pillanatáig pár száz forintos befektetés az egyanegyvennégymillóhoz reményébe. Amikor szombat este a te öt számodat húzzák, akkor történik meg a katarzis, de valójában a történet hétfőn, a lottózóban kezdődött, amikor feladtad a nyerő szelvényt. Az azt követő napok egészen szombatig nem különböztek a többitől, mégis, a változás már elkezdődött azzal, hogy birtokosa vagy a milliárdokra jogosító papírdarabnak. Ha nem adtad volna fel a lottódat, akkor is ugyanígy telt volna el a hét, de lehet, hogy így szombat este kenderkötelet kerestél volna. Jelen sorok írója 2004-ben járt így: nem adta fel a skandináv lottót azon a héten, amikor az aktuális havi fizetésénél kb. 20 %-kal többet nyert volna egy hatossal. Ráadásul a sportújságot böngészve csak a hetedik szám tért el az enyéimtől. Ne tudjátok meg, mit éreztem, de így, utólag óriási tanítást adott és bőven megérte.

Nem lehet túlhangsúlyozni, milyen fontos a megértett és felismert dolgok alapján más, jobb döntéseket hozni és másképp csinálni azt, ami eddig nem, vagy nem megfelelő módon működött. Fokozzuk a tétet: nem elég apróságokban gondolkodni. Nagy, mélyreható, gyökeres változások esetében, ami a mostani együttállás zászlójára hímeztetett, kevés megfogadnunk, hogy húsz szál cigaretta helyett holnaptól csak tizenkilencet szívunk el. Tessék a cigis dobozt a földre dobni és páros lábbal ugrálni rajta, már ha él bennünk dohányzásabbahagyási törekvés, amit a mostani égi helyzettel akarunk megvalósítani. A legrosszabb, amit tehetünk, hogy megértjük bár, mit kéne tennünk, de ülünk tovább a seggünkön fenekünkön. Na jó, ennél még egy rosszabb forgatókönyv létezik: megértjük, tudjuk, nagy levegőt veszünk, elhatározzuk a cselekvést és ezek után nem mozdulunk. Na ez az übergáz. Jobb, amikor a felismerést lépések követik, de a legjobb, ha ugrások és nem akarjuk a szakadék egyik oldaláról a másikra átvezető ugrást szakaszolni. Tudom, hogy talán nemtetszést keltve fogalmazok most sarkosan, de (minek finomkodjak?) meg kell tanulnunk tökösnek lenni itt és most. Zárójel: a tökösség emberi minőség; herék tulajdonlásától függetlenül nő és férfi is tud és képes tökös (és ha már itt tartunk: töketlen is…) lenni.

Ahol a Merkúr jár, ott a beavatás, hiszen Hermész planétája beavató princípium. Újabb zárójel: ember embert soha semmibe nem avat be, ami lényeges. Ceremóniaként lehet szép és megható, de a valódi spirituális beavató élmény belső felismerés, amikor összeáll a kép, leesik a tantusz és megvilágosodunk. A változás, helyesebben fogalmazva a változtatás hozza el a beavatást és ebből adódóan a nemesedést. Aki a sarokba kucorodott, túlélést remélő patkány energiáját éli, hogyan kaphatná meg ezt a magas és magvas energetikát? A büszke, önnön félelmeivel tisztában lévő, de azt legyőzni képes és hajlandó, a viharral szembe néző ember ébred fel bennünk. Igen, ez egy büszke minőség. Vele tudunk igazán eredményesen alakítani életünkön és sorsunkon.

Ha a Merkúr kapcsán a beavatást nevén neveztük, akkor a Nappal összefüggésben a világosságra törekvés érdemel említést. Minden elhatározás, minden mélységi törekvésünk magába foglalja a tisztán látás igényét és a sötétség eloszlatásának vágyát. Ami méltatlan, azt nem csak meglátjuk, de ki is söpörjük. A nagy négyes együttállásban ott a korábbi görnyedtség vége; végre egyenes háttal, tartással – önmagunkhoz és emberi mivoltunkhoz méltóan akarunk élni. Nem csak meglátjuk mindezt, de teszünk is érte. Fontos tudatosítanunk, hogy a döntéseinkért és életünkért rajtunk kívül senki más nem felelős. Érhettek hatások innen is, onnan is, de a végeredmény száz szálakéban a mi felelősségünk. Itt látom szükségesnek egy aprónak látszó, de fontos közbeszúrást: engedjük el a környezet károgását, visszahúzó hangjait, ha feltámadnának. Ki-ki a maga valóságában éli meg tapasztalásait. Ugyanabba a lósz@rba lócitromba lépve meglepett mosollyal és örömmel szaladhatok lottót feladni, mint k. anyázva cipőtalpat mosni tömény hipóval. Attól, hogy surroundban hallunk sóhajtozást, még nem következik, hogy rossz történéseket kell megélnünk. Engedjük meg társainknak a sopánkodást anélkül, hogy ez ránk akár a legeslegkisebb hatást is gyakorolná. Kulcsfontosságú, hogy tudjuk, a saját utunkat járjuk és a saját szerencsénket kovácsoljuk. Aki ebben partner, azt fogadjuk örömmel és szeretettel, aki vissza akar húzni, azt még több szeretettel simogassuk meg, de ne engedjünk neki.

képek: www.pinterest.com

Oroszlán Merkúr

A Rákból Oroszlánba lépéshez a csütörtöki napot választotta a Merkúr, mostantól a zodiákus ezen cikkelyében folytatja égi útját mozgékonyan, elevenen. (tovább…)

A Szenteste energiái

 

A nemrég jelet váltó, és immár a Bakban haladó Nap fölött a Kígyótartó csillagképnek a Kígyó farkát jelölő csillagai látszódnak. Az üzenet pedig egyértelmű és világos: tartsuk kézben ösztönerőinket, tudatunk, szellemünk, erőnk van rá, hogy mi uraljuk őket és ne fordítva. Nem mellékesen jegyzendő meg, hogy a Kígyó farka a Tejút hasadékába hatol, így szimbolizálja az égi nemzés minőségét, amibe eljuthatunk, uralva „alsó világunkat”. (tovább…)

Pin It on Pinterest