A vasárnap hajnali, kora reggeli órákban halad keresztül a Hold a Bika csillagkép Pleiadok csillaghalmazán, amit a magyar hagyomány Fiastyúknak nevez. Ez a néhány óra az anyag világában testet öltő, kézzel fogható teremtéseket támogatja; amennyiben meghozzuk a korán kelés áldozatát, úgy bízvást számíthatunk rá, tudhatjuk, hogy áldássá válik és teremtő erőink felerősödő működése édes gyümölcsöket hoz, melyek ízét itt és most élvezhetjük. A korai órán végzett meditációban lelkünk az esszenciális teremtő erőben fürdőző Holddal azonosulva tud annak információjában megfürödni és beemelni életünkbe a bőség létrehozásának képességét.

Fontos tudnunk, hogy a Fiastyúkban a szaporodás, a sokasodás minősége is munkál, elég csak a nevét ízlelgetnünk kicsit; a régiségben az istenek szerelmi fészkének nevezték őseink. Ebben a stációban a testi, fizikai síkon örömöt fialó, megnyugtatóan áradó bőség lehívása mellett lelkünk stabilitása is erősödik. A Pleiadok csillaghalmaza a Bika teste fölött ragyog, már a Tejútra lépésre, az isteni erőkkel való egyesülésre készít fel, melyet a Nimród csillagképben él meg a lélek.

A vasárnapi koránkelést átléphetetlenül komforttalannak tartók számára jó hír, hogy álomban is működik a hatás; érkezhetnek sugallatok a legédesebb alvás ringató óráiban is, ezeket ébredéskor érdemes azon nyomban lejegyezni, megelőzve elillanásukat. Bármilyen állapotunkban érjen is a hajnal, a teremtés és a bőség információja mindenkire hat, kivétel nélkül, ám a rá való tudatosságunkkal erősítjük és az ösztönszerűségnél magasabb minőségben építhetjük be valóságunkba.

kép: www.abstract.desktopnexus.com

Pin It on Pinterest

Share This