Kedden az igazságok kimondásához kapunk égi erőket, különösen lelki eredetű, érzelmekben gyökerező igazságok kívánkoznak ki. Azok a mondandók, amik eddig nem tudatosították mondandói voltukat, most testet öltenek, szavakba formálódnak és késztetést érzünk a külvilág, vagy akár önmagunk felé való közvetítésükre. Nem érdemes sem visszanyelni, sem elnyomni őket, mert a felszínre kerülés több oldalról támogatott, a legmélyebb lelki rétegekben történő megértést és helyre tételt adva ajándékul mintegy melléktermékként.

A levegőben munkál a szépség ereje is, a kifejezésmódunk meglepő színeket kap, érzékletesen, finom árnyalásokkal tudjuk szavakba önteni a szavakba amúgy kevéssé önthető, a betűkészlet lehetőségein messze túlmutató érzelmi minőségeket. Ha édesanyánkkal van bármilyen rendezendő dolgunk, úgy a kedd remek nap hozzá; szeretettel, a legmegfelelőbb módon, igaz, elegáns és együttműködő köntösbe bújtatott szavakkal juthatunk el a szívéhez.

170110par

Másik oldaláról vizsgálva az égi helyzetet, a kapcsolatainkra láthatunk rá magasabb szemszögből; ráhangolódva megérjük társunk motivációit és kezünkbe kapjuk a beleérzés, a mögé érzékelés képességét, hogy befeszülés helyett a valódi együttműködés erőit támogathassuk meg a közös úton. Az önös érdekek helyett az együtt haladás, a mindkettőnk számára ideális és csorbulásoktól mentes megoldások megérkezésének, formába öntésének és kimondásának varázsát kapjuk meg.

kép: abstract.desktopnexus.com

Pin It on Pinterest

Share This