Van, aki úgy vélekedik, minél többet él meg az ember, annál több réteget pakol rá az Élet, így egyre több hordalékot kénytelen cipelni magával, ami a hát meggörbítésén túl az igazi önvalótól elválasztás által is rongálja a jellemet és a személyiséget egyaránt. EU-kompatiblisen fogalmazva nem értek egyet ezzel a nézőponttal, direkten kimondva baromságnak tartom. A tézis igazsága attól függ, ki mennyire engedi meg önmagával szemben, hogy így működjön. Nézzünk körül, mindannyian ismerünk a hadak útját megjárt és megkeseredett, illetve a hadak útját megjárt és derűvel, életörömmel, a minden napért való mély, szívbéli hála érzésével kibélelt embert. Emlékezzünk: mindig megválaszthatjuk, hogyan reagálunk egy-egy eseményre. Van úgy, hogy magát az eseményt nem áll hatalmunkban befolyásolni (pl. esős, ködös idő), ám annak fogadtatása már teljes egészében saját hatáskörbe tartozik (azaz én döntöm el, akarok-e sopánkodni, hogy direkt kib@szásból borul be hétvégére a verőfényes munkanapok után, avagy képes vagyok mosolyogva, örömmel fogadni az esőt, tudva, hogy „égi áldás” néven nem puszta önbecsapásból nevezték a régiek).

A Nyilas asztrológiai jelében járó Szaturnusz a tapasztalatok általi bölcsülést és a magas tudás, Fény megélését szimbolizálja; itt nemesedik valódi, működű tudássá a megtapasztalás. Megtanít arra is, mindenben lássuk meg a Fényt és vegyük ki minden, velünk történt eseményből az esszenciális kincseket; őrizzük meg őket, hiszen általuk más módon nem megszerezhető kristályok birtokába jutunk. Csillagképi értelemben a Kígyótartó gyógyító, beavató fényábrája látható a gyűrűs bolygó hátterében: a tapasztalatok egyben gyógyítanak is, kívül-belül egyaránt, ahogyan mi magunk is gyógyítóvá válunk általuk. Zárójelesen jegyzem meg, nem orvospótlékra leszűkítetten értelmezzük a gyógyítót most sem; sokkal tágabb a definíció, akár figyelmes hallgatóságként is részt vehetünk beszélgetésben, mely által társunk lelke tehermentesül – ez is gyógyítás, ahogyan a szívvel, lélekkel főzött életadó étek is gyógyít és számtalan más módon működtethetjük még magas szinten ezt a csoda-energetikát.

A Szaturnusz lassú mozgású bolygó, november végéig egy még lassabban haladó égi vándorral áll trigon fényszögben: a Kos cikkelyében járó Uránusszal. Ennek az együttműködésnek november második hetétől a hó közepéig legerősebb a hatása. Az Uránusz tisztító, felszabadító erői az új kezdetekhez segítenek hozzá, általuk tudunk tiszta lappal új fejezetet kezdeni életünk, sorsunk könyvében. Támogatja a korlátokon kívül gondolkodást, ő a nagy karámléc-rongáló, aki letörölhetetlen kérdőjeleket mázol az égre: ember, tényleg birkaként akarsz élni??!! Az újításba a zsenialitást, a megszokott kliséktől való örömteli elszabadulást is odateszi, ha már lúd, akkor legyen kövér és szálljon szabadon, mint Márton tette Nils Holgerson alatt (és a mesebeli házi lúd is világot látott, amit a baromfiudvarban nemigen tehetett volna meg…).

 

A két bolygó közt ívelő fényhíd a trigon, az emelő erők megtestesítője. Amikor trigonon keresztül kapcsolódik össze két planéta, mindig ott munkálkodik a növekedés, emelkedés, lelkesedés. Ez az időszak a tapasztalatokból nyert tudás által való felszabadulásról szól. A szabadság egyben egy új időszak kezdete, ahol már nincs velünk a korábbi méltatlanság lenyomata, a karámlécekkel nyugodtan befűthetünk, mert fényt és meleget még tudnak adni, eredeti funkciójukat azonban réges-rég meghaladták már. A most következő hónap – többek közt – arról is szól, hogy életünket jobbá tehetjük a megéléseink által, a kikristályosodott, saját bőrön keresztül szerzett tudás szabaddá tesz, ez a szabadság pedig megteremti az új kezdet lehetőségét, tiszta fejezetet, amit fényes tollal írhatunk szánk íze szerint tele.

 

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This