Keddtől a Skorpió asztrológiai jelében kocog a Merkúr, a kozmikus körsajt ezen szeletében rögtön egy izgalmas együttállásnak is részese: a Jupiter társul vele szerdán. Az időtartamát tekintve nem túl hosszú randevú röviden és tömören a titkok tudásáról szól. A Jupiter a magasabb tudás princípiumaként a látható dolgok mögötti értelmet, a felszín alatt rejlő világok összefüggéseit és ezek (rejtett) bölcsességét keresi, kutatja. Ez a misztikus színezetű szellemi patina túlmutat a mindennapok gyakran sekélyes és időről időre, tudományos alapon elavuló „tudásán.” A Jupiter nem kér elnézést, mert háromszáz éve másként gondolt valamit, amiről bebizonyosodott, hogy nemhogy nem így van, de még az ellenkezőjének a cáfolata sem igaz. A Jupiter nem hibázik, mert a szeretet bölcsességének ereje és a földi ember hiba-fogalma között nincs metszet, ez két külön halmaz.

A Merkúr ragyogó könnyedséggel, elegánsan hozza le ennek a magas szellemiségű erőnek a megértését és ülteti el gondolatainkban, szavainkban. Segít abban is, hogy társainknak ne csak a szavát halljuk meg; ne a puszta mondatai alapján fessünk képet üzenetéről. A Skorpió Merkúr szól a sorok között olvasásról, annak meghallásáról, amit – szavakkal – nem mondott ugyan ki egyikünk sem, mégis többet jelent a zöngéknél.

Jusson eszünkbe az angyali támogatottság is: A két bolygó csillagképi hátterében a Szűz angyali része fénylik, átitatva szárnyas segítőink támogatásának erejével a mostani napokat. Kérjünk tőlük (bátran!) támogatást, ha valamely játszótársunkat vagy az ő mondandóját nem tudjuk – saját korlátaink miatt – megérteni; megtalálják a módját, miként nyújtsanak segítő jobbot, amivel átvezetnek a valódi megértés biztonságot adó partjára. Emlékezzünk: amikor ilyen erős angyali érintettség van, az nem kozmikus karácsonyfadísz az égen: nyugodtan, bátran nyúljunk érte, nem fogjuk összetörni. Azért van, hogy éljünk vele, használjuk.

 

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This