2018. feb 21. 0

Világoszlop, bőség, Hal

A Nap csütörtökön áll együtt a Vízöntő csillagkép alatt ficánkoló Déli Hal csillagkép legfényesebb, alfa csillagával, a Fomalhauttal. Ezt a csillagot tartották a régiek a világ negyedik oszlopának, ez az a pont, ahol a Vízöntő, aki két korsóból zúdítja a vizet, már a jövő tisztaságáért árasztja a felszabadító erőket. A hal itt is megjelenik bőség-szimbólumként, ám ennél jóval árnyaltabb az üzenete.

Most világosodik meg, hogy a jövőért való munkánk a tiszta, fényes élet alapja. Ez a folyamat alapvetően belső, mély lelki tevékenység, hiszen a napút, az Ekliptika alatti csillagképről beszélünk. Ám ez a fajta belső, mély tisztulás emel méltóvá az áradó bőség befogadására is, amikor nem nyers mohóság élvezetvágya hajt, hanem a tiszta, az önzetlen, az anyagba kötöttségen túlmutató motiváció. Igazából az érdemes a bőségre, aki nem mohón vágyja, hanem bölcsen elfogadja, megengedi, hogy megérkezzen életébe.

A hal egyben termékenység-megjelenítő, gondoljuk csak arra, hány ezer-tízezer ikrát rak le egy-egy alkalommal. Csütörtökön egy meditációval csodálatosan-szépen össze tudunk kapcsolódni mély, belső termékeny erőinkkel, hogy megszólítsuk és harmonikus működésre kérjük őket.

 

kép: www.pinterest.com

Szólj hozzá(nk)!