Posts Tagged / bölcsesség
2020 06, 07 0

Mit hoz el a közeledő Jupiter és Plútó?

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a Bak asztrológiai jelében egyaránt hátráló mozgást végző Jupiter és Plútó olyannyira közelíti meg egymást, ami már érezhető együttállás. Június harmadik harmada és július eleje hozza majd el az egzakt kapcsolódást, de már most is érdemes számolnunk a két égi vándor szövetségével. Elmondhatjuk, hogy a következő hetek-hónapok a tanulásról szólnak, persze nem középiskolai fokon. Ha úgy tetszik, vizsgaidőszak vár ránk, de vonatkoztassunk el a fogalomhoz – esetlegesen – kötődő negatív felhangoktól. Most adhatunk számot megszerzett tudásunkról, amit jellemzően és javarészt nem iskolapadban szereztünk meg. Bölcsességünk mérettetik meg, ez pedig minőségi változást hoz életünkben. Fontos, markáns energiavonal a megvilágosodás, a fény felgyulladása tömegek fejében-szívében-lelkében. Jó tudnunk, hogy a hit szerepe is felerősödik; most válik valódi tétellé a hit hegyeket mozgató minősége. Ami már régóta statikus, nehéz, kimozdíthatatlan és teher számunkra, most átminősíthető a legjobban, mégpedig töretlen és erősödő hitünk által. Rádöbbenünk, hogy a bennünk élő istenség ad megoldást, amit kívülről felesleges várnunk. Elképesztő megerősödés járhat a Jupiter-Plútó együttállás nyomában; régi mankók transzformálódhatnak gyújtóssá, miután ráébredünk, már nincs rájuk szükségünk.

Hangsúlyos, hogy a tudás nem tojás. Ne akarjunk kotlani rajta, harpagonoskodni és megtartani, hogy ha nálam a tudás, akkor a hatalom is. Nem erről szól a mostani időszak, így csak öngólt rúghatunk. A valódi, emelő és fényt hozó tapasztalatunkat, bölcseletünket terjeszteni, árasztani való (Jupiter – kiáradás), emlékezzünk csak a fénynemzés fogalmára, ami a Nyilas csillagképének érintettsége miatt kulcsfontosságú. A Jupiter a szeretet bölcsességének égi vándora, így a kioktatás, az okoskodás és leckéztetés nem működik; ellenben az odafigyelő, megtartó energiájú, jobbító szándékkal bélelt fényátadás remekül üzemel. Tapasztalhatunk szikra-effektust is: hamar, azonnal változnak körülöttünk és bennünk a dolgok; a megvilágosodás gyors eredményeket fial. Emlékezzünk, a Plútó a mélyre ható, gyökeres fordulatokat, nagy horderejű változásokat ösztönzi, mégpedig a lejárt szavatosságú, méltatlan minőségek kisöprésével. Ne gyászoljuk ezeket, hadd menjenek. A változásban ott a megújulás, a regenerálódás és a magasabb szinten működés ígérete és majdani bizonyossága. Elképzelhető, hogy megjárunk mélységeket, de onnan a magasságokba vezet az út; a fordulat olyan, mint a szökőkút vízsugara. Apropó, emelkedés: az ekvátoron, az égi egyenlítőn a Sas csillagzatában találkozik Jupiter és Plútó: a kiemelkedés, a szárnyalás, a dolgok fölé emelkedés méltósággal – ezt is megélhetjük. Jó tudnunk, hogy a következő időszakban az ima, a befelé fordulás, a meditáció kifejezetten gyümölcsöző, mind a Jupiter, mind a Sas üzenete miatt. Találjunk szent időt, amikor az ég felé fordulhatunk.

kép: www.wallpaperacces.com

2020 05, 09 0

Miért ne félj a retrográd Szaturnusztól, avagy milyen lehetőségeket kínál a hátráló gyűrűs bolygó?

Kedden kezdi meg retrográd mozgását a Szaturnusz, teszi ezt a Vízöntő asztrológiai jelében. A Földről szemlélve hátráló mozgás meglehetősen sok szót érdemel, de nézzük először az asztronómiai paramétereket. A gyűrűs bolygó július elején visszatér a Bak asztrológiai jelébe, azaz otthonról hazafelé tart: a Vízöntőt az Uránusszal társulásban uralja, míg a Bak jelét önmagában. Többek között ez a tény is rámutat, milyen fajsúlyos égi mozgásról beszélünk. Még nyílnak majd a völgyben a kerti virágok és bizony, az a nyárfa is zöldellni fog az ablak előtt, mikor a Bak 25 fok 20 percénél szeptember végén direkt irányba fordul a Szaturnusz. Fajsúlyos és közel egyharmad évig tartó bolygómozgás, bátran nevezhetjük meghatározónak a 2020-as évre, de erről mindjárt bővebben is szót ejtünk. Tisztázzuk az elején, mit nem jelent a retrográd Szaturnusz: nem szívat és nem azért működteti az energiáit, hogy újra és újra elgáncsoljon. Ha ezt gondolod, hasonlatossá válsz ahhoz az emberhez, aki bosszankodik, mert sok pénzt kapott ajándékba és ez a vagyonka most aláássa az ő jellemét és rongy emberré alacsonyítja. A reti Szatira való köpködés puszta felelősséghárítás. Kényelmes, találhatunk hozzá buzgó társakat és vélhetjük ezobbnak, spiribbnek magunkat azoknál, akik a kormányra, az ellenzékre, az EU-ra, az EU-szkeptikusokra, a főnökre és – persze tophelyen – az anyósra mutogatnak és – nyilván a háta mögött – köpködnek. Valójában az égegyadta világon semmi különbség, így érdemes elkerülnöd az ilyen jellegű párhuzamokat, netán azonosulást.

Poroljuk le a retrográd mozgás lényegiségét! A hátráló planéta visszatérő mintázatokra mutat rá, gyakran olyan helyzetbe hoz, amit a múltban nem oldottunk meg, kihátráltunk, odébb táncoltunk, elsunnyogtunk belőle. Ez fokozottan igaz a tapasztalat bölcsességének égi vándorára: ha eddig megúszásra játszottál, most igenis menj fel a trambulinra és ugorj egy fejest. A tolató bolygó több lehetőséget kínál, nagyobb eredménnyel kecsegtet, de több munkát kér cserébe. Alapigazság viszont, hogy befektetett munkánk megtérülése busásnál is magasabb. Meg kell néznünk, honnan indul hátráló útjára és hová érkezik vissza, mert a fordulat pontja a kulcs: itt rejlik az a minőség, amivel a kiindulási pontunkban a legjobban tudunk működni. Visszatérünk a „múltba” valamiért, aminek birtokában sokkal magasabb minőségű döntéseket hozhatunk jelenünkben. Nézzük most az asztrológiai vonatkozásokat!

A Vízöntőből visszainduló Szaturnusz segítségével elérhetjük azokat az értékeket, melyek segítségével tiszta és szabad életet élhetünk (direkt nem fokozott melléknevet használtam: nem a tisztább és szabadabb a cél, hanem az alapfok). A megtisztulás magasabb fokának elérését kínálja fel a retrográd Szaturnusz. Analógia: egész napos kerti munka után egy hideg vizes kézmosás is segít, attól is tisztább lesz kezünk. Ha azonban némi időt és energiát fektetve meleg vízzel, szappannal csutakoljuk le dolgos kacsóinkat – nos, az eredmény mindenki számára világos, mérhetően jobb az első változatnál. Lehet, hogy most szabad vagy, helyesebben mondva szabadnak érzed magad. Mégis, ez az égi helyzet rámutat arra, hogy lehet ez még jobb is; még többet ki tudsz hozni önmagadból, az életedből. Az ehhez szükséges tudást, tapasztalást, megéléseket hozza tálcán a Szaturnusz hátráló lépteivel.

A Bak jelébe visszatérő gyűrűs bolygó felszínre emeli fontos és valódi (sors)feladatainkat. Hiába működsz termelékenyen a lámpagyárban, ha nem a tiéd, ha nem illeszkedik az utadba. Mondhatod munkahelyednek, de ennél nem több. Az itt kifejtett buzgóság hasonlatos a lyukas aljú korsóval való vízmeregetés terméketlenségéhez, rosszabb esetben kifejezett bujkálás és menekülés az igazi dolgaidba való beleállás elől. Az anyag uralása is Bak-sajátosság. Az alázat is az. A sorsfeladatunk teljesítése útján szerzett tapasztalataink segítenek hozzá a valódi megváltáshoz, ami elvezet az újjászületés minőségéhez: a felesleget, a sallangot lefaragva mutatkozik meg, kik is vagyunk valójában. Meztelen a király, avagy büszkén tekintünk a tükörbe? Igen, a következő hónapok tartogathatnak próbatételeket, de idézzük fel: a próbatétel nem egyenlő a megpróbáltatással. A retrográd mozgás tudatában képesek vagyunk ellenállni az esetlegesen felmerülő szökési, kibújási késztetéseknek és elvégezhetjük mindazt a munkát, amit korábban elmulasztottunk, hogy ezzel tegyünk tisztaságunkért, szabadságunkért. A munka oroszlánrésze ritkán látványos, ellenben az eredményekkel. Emlékezz majd vissza, mikor az utóbbiak miatt irigykednek: előbbiek végzése közben nemigen akarták megérteni erőfeszítéseidet…

Amikor újra és újra ugyanaz a probléma bukkan fel, állj meg egy pillanatra és gondolkodj el: miért történik ez? Lehet, hogy ha kicsit másképp tekintenél rá, mást üzenne? Mi van akkor, ha a probléma más olvasatban lehetőség, mely a megoldás útján fedi fel kilétét? Ami statikus, akadályoz, új értelmezésben más szerepet kaphat; a nehezített pályából így faraghatsz egy szimpla attitűd-váltással kalandparkot. A Szaturnusz segít abban is, hogy ezekre a nemes munkáinkra koncentrálhassunk, az összpontosított figyelem csodáit élhetjük meg a bolygó hátrálása során. A megélések és tapasztalatok kikristályosodnak, ez a folyamat pedig tudatosulást hoz, melynek eredménye egy összeszedett, a külső hatásoknak egyre kevésbé kiszolgáltatott élet. Ez elég jól hangzik némi plusz munkáért „cserébe,” ugye?

Csillagképi értelemben a Bak fejéhez közeledett a Szaturnusz a fordulat előtt, innen tér vissza a Nyilas csillagzatába. Az alázattal működtetett tudás fontosságának megértése rajzolódik ki, ami nemes célt szolgál. Más olvasatában a tudás hozza el a megváltást. Ez nagyon fontos a következő hónapokra: működjünk nyitottan, befogadóan és tanuljunk: nem csak a történésekből és tapasztalatainkból – bármiből, amiben ott a magasabb tudás. Kerüljük el a beszűkült, ledermedt, mozdulásra képtelen egér viselkedését, aki látja, a sas felé tart és inkább halottnak tetteti magát. Nem működik, mert nem vagy egér (ha Grabowski olvassa, ez a mondat rá nem vonatkozik). Az égi egyenlítő, az Ekvátor csillagképei közül – egyik – személyes kedvencem, a Sas fénylik a retrográd Szaturnusz égi hátterében. Emelkedés, szárnyalás és az anyag feletti győzelem mind-mind a Sas sajátja. Az emelkedés és emelkedettség másik értelmezése a révülés és a meditáció: az itt hátráló Szaturnusz a másik világban tett utazások kincseit, eredményeit is segít áthozni, hogy az itt és mostban, jelen földi életünkben és valóságunkban kamatoztathassuk őket. Jó tudnunk, hogy a csillagkép a magyar hagyományban nem más, mint a Turul; így, magyarként, külön felelősségünk, egyben még több lehetőségünk adatik a következő hónapok során. Ajándék ez a javából, mellyel érdemes élni. Persze nem masszírozós relaxfotelt kaptunk az égiektől, hanem túrabotot: a sok-sok kirándulás közben érezhetünk izomlázat, de a fotelben ülve soha nem tárul elénk olyan pazar panoráma, mint a hegyeket járva, a friss és éltető levegőről nem is beszélve.

képek: www.pinterest.com

2020 03, 27 0

Hogy találd meg a legjobbat a mában?

Szombattól némely dolgok megváltoznak életünkben. Ennek valódi és magas szintű leképeződésére szeretnék ma rávilágítani. A Jupiter és Plútó együttállásáról már beszéltünk bizonyos aspektusokban, érdemes visszaolvasni, mert azoknak is jelentősége van. Plútó: mélységek, radikális, mélyre ható változások, zsigeri szintű regeneráció és – tömegek. Jupiter: magas tudás, bölcsülés – a planéta a szeretet bölcsességének égi vándora. Tömegek kapnak lehetőséget most, hogy bölcsebbé váljanak; olyan, eddig és más módon nem megszerezhető tudás érkezzen az életükbe, amivel plútói módon, óriási fordulatot és kiemelkedést valósíthatnak meg saját létezésükben. Úgy tűnik, ez eddig önmagunktól nem ment. Olyan szuper helyzet érkezett, ami mindezt ösztönzi. Lássuk meg a változtatást: aki eddig a bezártságban a befordulást, a másik meggyűlölésének elkerülhetetlen, szükségszerű folyamatát látta, zsákutcában toporgott. A Jupi csapatjátékos, az összefogás princípiuma is, de ez a bizonyos együttműködés most mást jelent, mint bevásárlást a szomszéd Mari néninek. Most sokkal mélyebb szinten (mélység – Plútó) megalapozott szeretettel kell érdemes együtt működnünk és tanulnunk a helyzetből. A csapatjáték pedig nem könyök a könyökhöz ér módon valósul meg, hanem magasabban (Jupiter), spirituális módon. Ez lehetőség. Élhetünk vele és mondhatunk nemet is. Mindkét planéta a Bak asztrológiai jelében van, így bizton tudhatjuk, hogy a fejlődés, az előrehaladás és a megoldás ott munkálkodik a képletben. Csak rajtunk áll, hogy felfedezzük és működtetjük.

A másik jelentős együttállás a Bakban lépdelő Mars és a Vízöntőbe nemrég átlépett Szaturnuszé. Ez a kapcsolódás április elejéig egzakt. Aktuális jelentése: a lelassulás felgyorsul. Ez az oximoron fejezi ki leginkább a mostban bennünket körül ölelő energetikát. Tudjátok, nem szeretek alacsony szintekről írni, ezt úgyis megteszik ’oly sokan mások, de most úgy érzem, muszáj. Az együttállás alacsony szintje a befeszülés, a börtönbe zárt és ott vergődő, ütő-rugó, csapdosó energia. Emlékezzünk, a Szaturnusz bölcs. Bölcs belső erővé transzformálhatjuk a megváltozott körülményeket és az adatott időt (ismét Szati) arra fordíthatjuk, hogy a bennünk élő félelmeket, kishitűséget – bármely, lehúzó, visszahúzó energiát felemeljünk (Mars). A tapasztalások is felgyorsulnak, az ingerszegény környezetben többet (több minőségi időt) tudunk önmagunkkal tölteni. Ezért is fontos, hogy ne akarjunk pótcselekvésekbe menekülni és agyoncsapni az időt üres tölteléktettekkel. Nem azt mondom, hogy pihekönnyű a két együttállás – elismerem, egy Nap-Vénusz találkozó talán simogatóbb, de tanulni végtelenül sokat tudunk, hogy ezzel a tudással mélyen belül megváltozzunk, ami aztán kihat egész életünkre és környezetünkre.

kép: www.pinterest.com

2020 03, 14 0

Mit hoz még felszínre a jelen időszak változása?

A naptári év elejének meghatározó energiája volt a Plútó-Szaturnusz együttállás, itt-ott megspékelve finomságokkal is, mint a januári négyes találkozó, ahol a Nap és a Merkúr is beszállt a buliba. A hatások már mindenki számára láthatóak, érezhetőek, és most kérlek, ne ragadj le e koriviri koronavírus körüli pániknál. Ebben a helyzetben éppen a lehetőségek meglátása a lényeges, a sorok között olvasás, a kérdőjelezés. Tényleg Isten ellen való vétek megpuszilni az óvodást? – és társai-jellegű kérdések jogossága csücsül a mérleg serpenyőjében. A mostani változások, átrendeződések az ébredést, a tudatosodás magasabb szintre emelkedését ösztönzik, ha hajlandóak vagyunk bégetés helyett felfelé tekinteni. A két, fentebb említett bolygó már megtette a magáét; e közös munka (első fele) elvégeztetett, majd ősszel újra közelítenek egymáshoz, ám a lényeget elvégezve a változások kovászát – kellő érlelést követően – útjára indították, hogy kiteljesedjen a képzavar. A következő jelentős égi történés – pozícióját tekintve – szintén a Bak zodiákusában köszönt ránk: a Jupiter és a Plútó találkozója. Ennek hatásai már érezhetőek, noha egzakt majd csak április elején lesz az együttállás. Itt is megjelenik „némi” finomság, kezdjük is ezekkel!

Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor a változásokban rejlő tanítások megértése, a mélyre ható átalakulások hozta felismerések és ebből fakadó bölcsülés a két planéta szövetségének fő hozadéka. Itt lép képbe a tudatosság: tegyük fel a kérdést, miért jó, ami most történik, mikre világít rá, ami eddig láthatatlan volt számunkra? Főként nagy horderejű dolgokra gondoljunk, túl azon, hogy köbméterszámra tárazzunk be (?) lisztből, cukorból, olajból és konzervekből. Mit hoz felszínre a sok-sok történés? Az alapok repedezése milyen új minőségek felébredését engedi meg? Emlékezzünk: amikor valami éget ér, óhatatlanul és szükségszerűen egy másik minőség veszi kezdetét. Ebben pedig ott a magasabb tanítás, az a valódi tudás, amit iskolapadban nem szerezhetünk meg. Ezt kell érdemes megtalálnunk, erre sarkall a Plútó-Jupiter együttállás energetikája.

Jövő hét közepén a közeledő Jupiter-Plútó együttálláshoz csatlakozik a Mars: erőt, lendületet, kezdeményezőkészséget plántálva – lássuk meg ennek nagyszerűségét! A felismeréseket és az újonnan szerzett tudást cselekedetekbe transzformáljuk: nem csak fotelban ülősen álmélkodunk, hogy „jé, ez is így alakul, nahát, az meg másképpen,” hanem hamar hozzá is látunk a szükséges lépések megtételéhez. Emlékezzünk, a vörös bolygó igen intenzív motiváló erőt is ad, így önmagunkon túl társainkat is hozzásegíthetjük az – esetleges – kátyúból való kikecmergéshez, majd az innen kiinduló, exponenciálisan emelkedő ívű fejlődéshez.

kép: www.pinterest.com

2020 01, 18 0

Mit hoz a Tejútról lelépő Jupiter?

Úgy érzem, ideje egy kicsit beszélnünk a Jupiter aktuális pozíciójáról, mert az elmúlt hetekben talán – az érdemeltnél – kevesebb szó jutott a szeretet bölcsességét megjelenítő planétának. Zeusz bolygója december elején lépett át a Bak asztrológiai jelébe, csillagképi értelemben pedig megérkezett a Nyilas fényábrájába, ahol most is jár éppen. Zárójel: igen, természetesen a Kígyótartó is érintett; a csodás energiájú, gyógyító-beavató csillagzatban is lépdel, mégpedig a Kígyó Farkát jelölő résznél, rámutatva arra, hogy a tudás és a bölcsesség ad eszközöket ösztönerőink uralásához és kézben tartásához. Az apropó, amiért a Jupit elővettem, nem más, mint a Tejútról, az Istenek útjáról való lelépése. Aggodalomra semmi ok, nem fog bokaficamot kapni; egyáltalán nem félrelépés, „csak” egy jelentős esemény. Amikor egy-egy égi vándor elhagyja ezt a szépséges fényszalagot, mindig magával és magában hordja annak üzenetét; a legmagasabb, isteni világok információját.

Ez a minőség testesül most használható, velünk-bennünk élő tudásként. A Tejútról lelépő bolygó a konkrét cselekvés megvalósító energiáját plántálja el, amivel a földi vándor szabadon élhet. Direkt írtam feltételes módban, mert még a Tejút amúgy végtelenül magas rezgésszintje sem kötelez és kényszerít: szabad akaratunkból továbbra is pörgethetjük az őstulok varacskosságát, ám mégis, még ebben a fejlődésre oly’ szomjazó állapotban is „elbizonytalanodunk,”, hogy jó-e a röfögés folytatása, hiszen az említett isteni szikrával működő belső lámpácska bizony villan-villan egyet. Csak rajtunk áll, hogy teli talppal ugrunk a képzeletbeli spirituális villanykörténkre, vagy áramot, energiát és teret adunk-e neki, hogy egyre fényesebben ragyogjon. Emlékezzünk, a Jupiter a kiáradás princípiuma is: a szeretet bölcsessége nem valami harpagonosan őrzendő-kuporgatandó dolog, amit feltétlenül magunknak kell megtartani és jó, ha más meg se’ tudja, hogy a birtokunkban van. Megosztásra, kiáradásra, együtt lélegzésre-lélekzésre inspirál, hiszen igazi csapatjátékos bolygó. Mindenkiben él egy tanító, még abban is, akiről ezt senki nem gondolja, ő maga a legkevésbé. A tanítói minőség időnként helyzetbe hozással ölt testet, nem egyetemi katedrán tartott magas röptű előadásként, de gyakran több pozitív hozadékot ad ilyen formában. Járjunk nyitott szemmel, mert a tejúti tudás most itt is, ott is intenzívebben észlelhető. Találjuk meg és raktározzuk el, ami a miénk, hogy egy kis belső érlelés után sokszorozva sugározhassuk embertársaink felé.

kép: www.pinterest.com

Oldalak:1234567...13»