A jövőt támogató múlt

A jövőt támogató múlt

Múltad értelemzése meghatározza a jövődet. Közvetve a jövődre vet árnyékot – vagy borítja be fénnyel. Ez a fő oka, hogy az olyan balgaságokat, mint „a múltat végképp eltörölni” töröld el végképp. De ne a múltat. Egyrészt: nem tudnád megtenni. Másrészt: annyit érnél el vele, mintha betegeskedő fa gyökereit baltáznád le, abban a fals hitben, hogy ezzel megmented és nem szívja fel a szennyezett talajból a mérgező anyagokat.

Kétféle attitűddel nézheted a múltadat. Egyik azt mondatja veled: ezt elb@sztam elrontottam. De vaskosan és alaposan. Legjobb lenne összebratyizni egy nehézgépkezelővel. Talán rá tudnád venni, hogy méltányos összegért ásson számodra egy kellően tágas gödröt. Lemásznál a mélyedésbe, meg is tapogathatnád az agyagos-nedves falát. Majd felpillantva megadod az egyezményes jelet a markoló fülkéjében békésen kucorgó jóembernek, aki rád halmozza a korábban kiemelt földtömeget. Ha már azt érzed: eláshatnád magad saját múltad miatt, legalább – gondolatban – tedd nagyszerű és nagyvonalú, stílusos módon.

Hol találsz hozzá szakembert; alkalmas, kevéssé bolygatott, nyugalmas földrészletet? Egyáltalán, mely homlokrakodó-típusok jöhetnek szóba? Ez az az irány, amivel nem foglalkozunk. Sem ma, sem később. Ha nagyon akarod, úgyis megoldod. Nem javaslom. Itt és most tüneti kezelésnek adminisztrálhatnád, de csak elodázod a megoldást, amit előbb vagy utóbb, akár egy következő leszületés alkalmával le kell majd tenned a vizsgaasztalra. Miért halogatnál hát?

Ma bölcsebb vagy mint tegnap. Ez olyan alapvetés, amivel nehéz vitába szállni. Még akkor is igaz, ha azt érzed, leépülsz és kevesebb tény, adat jut eszedbe a tegnapinál. Lehet, hogy agykapacitásod halvány görbéjűen leszálló ágba jutott, de a bölcsülésed nem vitatott. Ez az énrészed legfőbb segítőd múltad tanulmányozásában. Ő ugyanis nem ítélkezik. Nem tekinti szánni való, piruló bohócnak korábbi változataidat.

Múltad szemlélése több puszta mozizásnál. Mit tehetnék másképpen? – a kérdés, ami előre visz. Ez a kérdőjeles szentencia emel ki az önostorozás mocsarából. Megértés, átértékelés, tanulságok levonása. Három egyszerű lépés. Három masszív pillér egyben. Olyan tudati építmények, melyekre szilárd, méltó jövődbe vezető hidat építhetsz. Ez az átjáró a múltból vezet az eljövendőbe. Te vagy a kulcsfigurája, hiszen a középpontban, a jelen illó pillanatában tartod az egyensúlyt. Ez azonban nem hasonlatos cirkuszi bravúrra. Egyszerű, józan, gyakran „paraszti”-nak aposztrofált ész szükségeltetik hozzá. Abból meg kaptál, hoztál, gyűjtöttél. Most használd.

A hátráló Merkúrról nemrég beszélgettünk. Méltatlanul rossz híre – remélhetőleg – tűnőben van. A következő időszak kiemelten eredményes a múlt megértéséhez. A planéta a Szűz csillagkép jövőbe érkező lábánál halad, a Földről szemlélve látszólag visszafelé. Azaz: hogyan léphetek a jövőbe úgy, hogy korábbi úttévesztéseim, tapasztalásaim fájdalmát nem, értékeit azonban igen, zsákszámra vihessem magammal?

Olvasd vissza(felé), mint rák, a múltadat. Mint a nagyi fejtette vissza a macis pulóveredet, amikor rájött, hogy eggyel elszámolta a szemeket négy sorral korábban. A múlt megértése a cél. Nem cincálás és hamut se szórj a fejedre. Az analízis felismerésekhez vezet, azok pedig döntések meghozatalához segítenek. Így rakod le a fényes jövődbe vezető út masszív kőkockáit.

Időd bőven van. November elejéig, azaz egy hónapon keresztül a Szűz fényábrájának jövőbe érkező lábánál jár a Merkúr. Akkor is, mikor már újra direkt irányban halad. Akkor majd egy picit más színezetet kap az üzenete, de most a múltad jövődért történő feldolgozása fészkelődött fókuszba.

Talán nehéznek és fájdalmasnak tűnik. Lehet, hogy máskor az is. Amikor viszont az égi erők is támogatják egy folyamat megélését, jóval könnyeb a dolgod. Ne hidd el, fogj bele. Tapasztald meg. Legyen azért nálad papír, toll, mert platinánál értékesebb és fényesebb felismerésekkel gazdagodsz menet közben.

kép: pixabay.com

erős és masszív – segít kiásni a múlt tanulságait és nem téged földel el

Híd a múltból a fényes jövőbe

Híd a múltból a fényes jövőbe

A múlt megéléseit alakíthatod át jövőépítő tudássá. Ehhez kínál megoldókulcsot az Oroszlán újhold. Újholdnak a Nap és a Hold együttállását nevezzük, a mostani találkozó egzakt időpontja vasárnap 16 óra 14 perc. Természetesen előbb és később is érzed a hatásokat, ez a tűpontos meghatározás a jéghegy csúcsának antennájára ragasztott gombostű.

Jó, ha él benned némi bátorság. Ha nem, akkor is kedveznek a hatások, mert lehetőséget kapsz repetázni kurázsiból. Mihez is kell egy újhold idején tökösség? (nemtől függetlenül; itt a belevaló, vagány szinonimája a szó) Ahhoz, hogy objektíven szemléld saját múltadat. A megéléseidet, szerepedet, döntéseidet. Akkor is, ha émelygés fog el. Bátorsággal nem akarsz elfutni.

Ez azért jó hír, mert kivételesen értékes felismerésekhez juthatsz a múlt felé irányított figyelemmel. Tudd: szó nincs öncélú vájkálásról. Nem feladata az Oroszlán újholdnak saját végtermékedbe ütni orrodat, mint szőnyegre piszkító kiskutyáknál szokás.

A múlt értése és tudása segít a jelenben hozott minőségi döntéseiden át fényes és méltó jövőt építeni. Ez a mostani újhold kvintesszenciája. A bevezetőben „csak” Oroszlán újholdként aposztrofáltam Nap és Hold kézfogóját. Azon kiemelten gyümölcsöző időszakok egyikében köszönt ránk az újhold, mikor asztrológiai és csillagképi értelemben egyaránt Oroszlánról beszélhetünk.

Múltad látása egyben uralmat is jelent. Nem afölött, ami elmúlt, mert az valóban már mögötted maradt. Az onnan érkező érzelmek, tapasztalatok kézben tartásához kínál megértést az égi környezet minősége. Az előző bekezdés dőlttel szedett alaptételének igazsága két módon fejtheti ki hatását.

Nem foglalkozol vele és csak mész előre. Érzed, hogy lifeg rajtad valami hátizsák, de kit érdekel a motyó. Elég erős vagy, megbírsz vele, oszt majd csak lesz valahogy. Igazad van. Valahogy tényleg lesz. Szokás mondani: úgy még sosem volt, hogy sehogy sem lett volna. Ezzel az attitűddel – akár nem tudatos módon – vállalod a kockázatokat is. Például a szakadék szélén egyensúlyozva érhet hirtelen erőhatás. Ekkor az ismeretlen tömegű hátizsák hirtelen a gravitációval pacsizó súllyá alakul. Ezredmásodperceken belül pedig a Föld középpontja felé irányuló, szabadesésnek nevezett mozgásba lendít, aminek az édes anyafölddel való találkozásod vet véget. Magyarán: becsapódsz. A szó mindkét értelmében.

Ráébredsz, érdemes a múlttal foglalkozni. Elkezded felfejteni, ami már önmagában is megkönnyebbülést hoz. Menet közben mintázatokat fedezel fel. Kitartóan dolgozva egyre összetettebb ez a rajzolat és mind világosabban tárul szemed elé alap-energetikád. Elérkezel a pontra, amikor – a múlt(ad) tükrében – előre látod a jövőt. Ez a hatalom visszaszerzésének pillanata, egyben a cél. Ide segít eljutni a mostani újhold. Ezért kulcsfontosságú múltad ismerete és vizsgálata.

Nem mellesleg könnyedén, ám határozottan tudod a múlthoz kapcsolódó, immár lejárt szavatosságú érzelmeket elengedni. A Nap-Hold találkozó egyszerre érinti az Oroszlán múltba néző fejét és a Rák fényábrájának elengedő oldalát. Kivételesen gyümölcsöző aspektus. A megértés pillanatában kódolva ott az elengedés is. Az emelkedő léggömb kosarából dobálod a homokzsákokat. Egyértelmű és könnyen belátható, hogy minél szélesebb perspektívában szemléled a tájat, annál inkább térkép-szerűen látod az alattad fekvő vidéket. Feltárulnak az összefüggések és könnyebben, hamarabb érsz célt.

Gyönyörű, végtelenül jóindulatú és sokat kínáló újhold vár ránk. Tudj róla és alakítsd ismereteidet jövőalakító energiákká – a múlt tükrében.

kép: pixabay.com

az Oroszlán újhold ennél szélesebb spektrumban tárja eléd a panorámát – korlátok nélkül

Ettől fényes az utad

Ettől fényes az utad

Ha szeretnéd végre látni a kiutat a sötétségből, jó hírrel szolgálhatok. Hétfőtől szerdáig áll együtt a Nap a Sirius csillaggal. Olyan energiák ébrednek, amik megvilágítják a menekülés útját, elvezetnek a vészkijárathoz, hogy végre eliszkolj a nagy rakás sz@rból, amiben csücsülsz a felfelé, egyúttal előre vezető utat. Nincs az a koromfekete reménytelenség, ami ne oszlana foszlányokká, ha élsz az együttállás kínálta lehetőséggel.

Nem véletlenül húztam át az előbb 15 szót. Nap-Sirius találkozó esetén méltatlan lehajtott fejjel vakondtúrást fixálnod. Ennyi fény jelenléte az ég felé fordulásra ösztönöz. Szabad akaratod megengedi, hogy pesszimista álomgyilkos módjára viselkedj, de ez fényév távolságra van a magas szintektől.

Ismerkedjünk meg a szereplőkkel! A Sirius a Nagy Kutya csillagkép legfényesebb, alfa csillaga. Nem harap. Az égbolt legfényesebb csillagát tisztelhetjük személyében. Az általa árasztott világosság, bár szemünkkel is intenzíven érzékelhető, inkább felettes éned számára kínál világosságot. A spirituális lámpások legjobbikának is mondhatjuk őt.

A Nap központi csillagunk. Naprendszerben élünk. Ő a középpont, a világosság és a Fény kiárasztója. A két fényenergia szövetsége most a lelkekben, szívekben tanyázó zárványokat olvasztja ki. Aki pedig ezen túlvan, számára extraszuper gyorsító sávot mutat. A külső-belső fénymaximum világítja meg, merre is kanyarítsd utad. Vedd észre: te irányítod. Itt már nem esetleges a haladásod: választhatsz, milyen módon emelkedsz. Igen, végtelen szabadsághoz is segít, ha nyitott vagy rá.

Rálátó-uraló-vezérlő erői is vannak ám a Napnak. Annak a Napnak, aki cselekvő énedet szimbolizálja a születési képletben. Tartózkodjon bárhol is, ez a többletfény lökést, hátszelet ad. A tisztánlátás kifejezést szó szerint éled meg, hála kiélesedő belső látásodnak. Talán fortissimóba csavarodó intuíció, vagy csak mezei zsenialitás képében kopogtat be, egy a lényeg: nyiss ajtót. A fény ott van, árad, ha redőnyt eresztesz kettőtök közé, az nem az ő sara.

Gurtnit kézbe, szemeket, szíveket tágra és élvezd a három napos fényterápiát!

kép: pixabay.com

fény, emelkedés, világosság – a Nap-Sirius együttállás ilyen gyönyörűen tárja eléd őket

Telihold és forduló Merkúr biztat a továbblépésre

Telihold és forduló Merkúr biztat a továbblépésre

Felszakadó sóhajok szegélyezik a retrográdból – szerintük végre – direkt irányba forduló Merkúr útját. Pedig nem kéne, hogy így legyen. Lássuk a tényeket: a Merkúr csütörtökön vált irányt. Határozott kézzel tesz pontot a május vége óta tartó hátrálásra. A megkönnyebbülés sóhaja a retrográd Merkúrt patás ördöggel nászra léptető rétegek torkából fakad fel. Velük az a helyzet, hogy előítéletesek. Már érzem is középső ujjad második percének csontját koppanni az orrnyergemen. Jogos, de csak félig. Amint előítéletesnek bélyegzek valakiket, akik előítéletesen negatívnak bélyegzik a hátráló Merkúrt, én magam is előítéletessé válok. Ha filozófus lennék és nem asztrozófus, ebből a gondolatgócból könyvet írnék. Ehelyett inkább más témából teszem meg. A mostani fordulat kapcsán mentsd el valahová, elég a bal füled mögött egy icipici tárhelyet felszabadítani és oda vésni: ez az égi állás többet tud annál, mint amit kárognak mondanak róla.

Retrográd Merkúrt szidni olyan, mint a legjobb minőségű, valódi nemesgyümölcsből érlelt pálinkát hibáztatni, ha beb@szol illuminálttá válsz tőle. Őszintén: tehet az a nedű arról, hogy nem megfelelően kezelted, azaz vedelted? Amíg meg nem tanulod ínyenc módján ízlelni, feltárni a rejtett ízeket, zamatharmóniákat, talán valóban csak mozgósítja a kalapácsos embert, az meg jön, halántékon suhint és szakad a film. Ugyanúgy nem a pálinka tehet róla, ahogyan a megrepedt kijelzőről, az elnézett naptárról, a parkolási pótdíjról és egyéb, tolató Merkúr számlájára írt következményekről. Oda tartozik, de csak alacsony szinten. Tessék végre felelősséget vállalni, kérem szépen! Így ugyanis szélesre tárul a csodakapu. Az a nyílászáró, ami biztonsági játékosok előtt éppen csak annyit enged, hogy álmaik lehorzsolásával tuszkolják magukat küszöbön túlra.

A Merkúr uralmi pozícióban, az általa dominált Ikrek zodiákusában járt hátra is, előre is. Ennek jelentősége az elérhető megértés magas százalékában áll. Gyorsabban, mélyebben látod át, mi miért történik veled. Tisztább a kép, világosak a szálak. Látszólag szuper, ahogy valójában is. De csak akkor, ha beleállsz, ha felelősséget vállasz. A sunnyogás, hazudozás nehezített, pont amiatt, mert kontrasztos röntgenfelvételként tárul eléd mindaz, amit eddig nem tudtál, Isten ne adja: nem akartál megérteni. A mögöttünk álló hetek erre inspiráltak. A csütörtöki fordulat birizgál: kezdj is valamit azzal, ami összeállt a buksidban.

Asztrológiai vesézésben nézve: tevékenykedésre, mozgásra sarkall a merkúri fordulat. Hívd fel, keresd meg, rendezd el! Nem azért nyomaszt valami, hogy rákot növessz belőle. Az elején te koppintottál az orromra, most visszaadom: ha ilyen belső sajgásaid vannak, cselekedj. Éppen erre igyekeznek terelni. Hallgass a szavukra, és emlékezz és tudd: közölni akarnak valamit, aminek dekódolása fordít a helyes tettek ösvényére. Talán keskenynek tűnik, de soha nem ingoványos. Mire támaszkodhatsz? Saját értékrendedre, mégpedig a letisztult változatra. A szikár, acélos, sallangmentesített verzió segít, ahogyan korábbi tapasztalataid is melletted állnak.

Asztrológiából vegyük célba a csillagos eget! Gyújtsuk be a rakétákat és lássuk, miért ragyogó a sarkon perdülő Merkúr égi környezete! Támogatja, hogy lépj. Ha a rakétából egy pillanatra átcsücsülünk az időgépbe és a fő tekerentyűn beállítjuk az első nyelvtanórák egyikét, meg is érkezünk az igekötőkhöz. Szemezzünk párat és társítsuk a lépéssel. Továbblépés, ellépés, meglépés (nem szökés!!), átlépés – a sor közel végtelen. Hogy összekevertem Hermész planétáját Michael Flatley-vel? Szó nincs róla. De ha már említődött az ír úr, tudd: vége az egyhelyben szteppelésnek.

A lépéseid mostantól még inkább kecses tánclépések. Visznek, magukkal ragadó módon. Valahonnan valahová. Értelmesen, céllal. Miért állítom ezt ennyire pofátlan határozottsággal? A Merkúr már egy ideje és még egy kis ideig a Rigel csillaggal áll együtt. Ő az Orion lába. Láb egyenlő lépés. Ha már igekötők és ragozás. Milyen lépést nem jelöl a Rigellel ölelkező és éppen forduló Merkúr? Ballépés, félrelépés, lelépés, és minden, alacsony szintjében nem kívánatos vektorú lábindítás. Gondold végig, gyanítom könnyű lesz: mely lépések várnak rád? Mi kell ahhoz, hogy végre megtedd őket? Tudd: a kozmikus hátszél adott hozzá. Most pedig szünet, irány a büfé, a vécénél úgyis nagy a sor.

De jó, hogy visszajöttél, ez azt jelenti, hogy az első felvonás nem sikerült annyira szörnyen, hogy hazasompolyogj traubival krumpliszirmot roppantani és régi Beugrókat nézni a Youtube-on. Ez azért is kerülendő, mert minden poénra kétszeres erővel röhönél rá, megerősítve, jól döntöttél. Ha mégsem olvasnád most ezeket a sorokat, úgy lemaradnál a teliholdról szóló meséről. Igen, tudom és valahol igazad is van. Megérdemelt volna egy külön bejegyzést, de ez van. Ha egy napra esik, hát együtt kapnak teret. Jól megférnek; sose hallottam összeverekedő penderülő Merkúrról és teliholdról.

Mi is az a telihold? Igen, a nagy, kerek sajt az égen. Igen, van belőle vér, meg óriási, meg tízmilliószoros, meg szuper, meg giga és más, garmadával mért frenetikus jelzőjű. Száraz sváb mérnökembert megidézve azonban a telihold nem más, mint a Nap és a Hold egzakt szembenállása. A Nap a Rák, a Hold a Bak zodiákusában lépdel opponálásukkor. Érzelmekben gyökerező megoldás, lélekből megindított lépés (nini, már megint az a huncut lépés!), döntési helyzetbe hozott szív. Ilyen kulcsszavakat dob fel a mostani telihold keresője. Már ha lenne neki olyan. Mivel mesélhetek róla neked, ezért hadd kalauzoljalak tovább. Tök jó a Rák és a Bak, de gyere, pillantsunk fel megint és most is a csillagok ragyogóan fényes világába! Ott találsz rá a valódi kulcsra.

Égi kísérünk, fényeskedő (korgó gyomrúak számára malomkeréknyi érlelt goudára hajazó) Holdacskánk ugyanis a Nyilas fényábrájában néz farkasszemet a Nappal csütörtök este. Nem túlságosan rég, mindössze pár órával a nagy esemény előtt ért ide. Nem, nem azért, mert elaludt és kicentizte a betoppanást. A Nyilas „eleje” a nyílvessző és az íj kettőse. Itt, ezen a szent helyen ragadjuk meg a Hold üzenetének szépségét. Erősen fogod? Ez ugyanis a szeretet. A nyilas nyila, gamma csillaga a Skorpió szívét célozza. Nem ám galád módon, esze ágában sincs szívburkot repesztve kinyírni a nemes ízeltlábút. A lüktetve dobogó szív a vörös fényű Antares. Személyes kedvenceim egyike, Tejút- és Világoszlop egyben.

Mégis, kinek adtak a régiek ilyen kiváltságos titulust? Egyedüliként a végtelen kék égbolton? És nem, az Antares ne adott sem nokiásdobozt, sem vastag borítékot és negyvenszázalékos visszaosztásról szóló ígérte sem rebbent vélt ajkai közül. A szeretet, az elvárások, feltételek és minden, torzító szűrőtől mentes vegytiszta szeretet jelölője. Mindent visz. Mindent az égegyadtavilágon. Ezt a minőséget célozza meg a magas tudás, a fénynemzés csillagzata; ezért tart rá a Nyilas. A mostani telihold ébreszt rá, vezet vissza: ez a fajta, mindenek felett álló szeret-minőség legyen vezérlő energiát. Vele töltsd csordultig a lelked. Naiv és utópisztikus, amit írok? Igen, talán, lehet. De nézz körül jelen világunkban: van, amire ennél nagyobb szükségünk lenne?

Mi is a telihold? Nap és Hold szembenállása. Mi a szembenállás titka? Kiegészülés, teljességre törekvés. Ez a fajta minőség lobog zászlód csúcsán. Ilyen motiváció sarkall tettekre. Nem kispályás energia, az szentigaz. Ha egymásra húzod a két markáns kozmikus történést, a forduló Merkúrt és a teliholdat, már meg is pillantod végtelen nagyszerűségüket. Nehéz, kitartó munkával még így is lehetsz búvalb@szott búskomor, de ez azért perverz és nem igazán támogatott. Az emelt fővel való nemes cselekvés annál inkább. Ha a végére megengedsz egy pocokkörömnyi javaslatot: élj az utóbbival. Könnyebben jutsz jóval magasabbra.

kép: pixabay.com

fajsúlyos, ám szépséges telihold és könnyed, légies mozgás egy képen – ilyesmire számíts holnap

Merkúr és Rigel: döntés és megerősítés kombója

Merkúr és Rigel: döntés és megerősítés kombója

A Merkúr és a Rigel csillag találkozója meglepően hosszú időn keresztül kínálja: hozz döntést! Az apró-cseprő semmiségeket felejtsd el. Jelentős, sorsot módosító, útirányt finomító elhatározásokról szól a beavató Merkúr és az Orion lábának együttállása. Mert a lényeg a beavatás. Helyetted senki nem hoz meg – jelentős – döntést. Ha mégis, akkor pedig a te döntésed, hogy beletörődsz; azaz a felelősség elől nem tudsz hevített étolajba mártott angolna módjára kicsusszanni. Nem megy, ahogyan a megúszós-alibizős működések is rendre lefulladnak mostanság.

Ugye te is látod: ebben nulla a fenyegető motívum. Egyszerűen csak emlékeztet, hogy a kozmikus törvények itt, „lent,” a Földön is működnek. Még akkor is, ha kétlábú halandóként időről időre dőre módon próbáljuk kicselezni őket. Ha pedig netán bejön egy-két flik-flakkunk, azt hisszük, istenkirálycsászárként úrrá lettünk a karma működésén. Tudom, te ilyet nem teszel, ahogy az égbe köpve sem játszol szemmelelkapósat. Valójában nem is neked címeztem, de talán ismersz olyan embert, akinek a távoli rokonságában egyesek használható modellként alkalmazzák a sunnyogást. Mielőtt átvenné a mesebeli kockás inges fizikatanár az irányítást, inkább a megszokott módon gombolyítom tovább a mai fonalunkat.

A Merkúr közeledik hátráló mozgásának végéhez. Bő egy hét és fordul. Ez azt is jelenti, hogy a mozgása – a Földről szemlélve – lelassult. Szokásosan tempós haladásához mérten maratoni időt tölt a Rigellel együtt. Egész pontosan június 30-ig egzakt az együttállás. Ez a tágan mért két hét a csillag üzenetét vetíti belső mozivásznadra. Lépés, lépni, lépj. Az üzenet és az ige a ragozásban és az írásjelben kap csupán árnyalatot, de soha nem a „maradj egy helyben!”, „kushadj meg!”, „fogd be a pofádat szádat!” üzenetekről szól. Lépj el, lépj tovább, tedd meg a döntő lépést. Lehet, még tipródsz. Talán szemérmes kamaszként lépsz egyik lábadról a másikra – fülig pirulva, kínosan izzadt hónaljakkal, hogyan is szólítsd meg őt. Illetve Ő-t.

A lassuló, majd forduló és fokozatosan az eredeti tempóját visszanyerő Merkúr idején ez – is – normális. Lásd meg: a folyamat meghozza a lépésvarázst. Részesülsz a beavatásban, ami benned szökken szárba építő-alakító felismerésként. Már nem pálya nem lépni – megint a kettős tagadás húzza alá a mondandó lényegét. Az irányváltás életedben megjelenhet akár iránytartás képében is. A forduló Merkúr a Rigellel szövetségben adhat megerősítést: a külső huhogás és ellenszél ellenére tarts ki. Ez is lépés, mégpedig öles és fény felé vivő.

Hogyan tudsz gyümölcsöző módon együttműködni a Merkúr-Rigel párossal? Először is: figyeld meg, hol szorít a cipő. Szállj le az egóvonatról, magyarul ne győzködd magad, hogy csak a sok sósperc miatt dagadt meg a lábad, a csuka príma. Akkor nem nyomna, nem kellemetlenkedne. Ezt követően állhatatos munkával lelj rá a vágyott irányra. Ha kell, kezd indirekt módon a munkát. Nézd végig, tételről tételre, mi az, ami biztosan nem pálya. Talán ez is segít, hogy kizárd a zsákutcákat. Csalhatatlanul emelkedik ki a valódi irányod.

Milyen érdekes: rá fogsz döbbenni, hogy talán már – sokkal – korábban eljátszottál a gondolattal, de valamiért félretetted. Sebaj, az idő neked dolgozik. A később megtett lépés is ezerszer üdvösebb a nem lépésnél. Emlékezz: június végéig a te kezedben a varázspálca (meg előtte és utána is, de most a specifikus mágikus sorsrajzoló ceruzára gondoltam). Összeálló képkockák, fokozódó megértés, a semmiből összeálló szövetségek is várnak rád. Talán már említettem: nem kispályás a mostani Merkúr-Rigel energetika, ahogyan a fordulat is markáns csíkot húz. Tétmeccs a javából, de te vagy ziccerhelyzetben.

kép: pixabay.com

A Merkúr-Rigel együttállás beavató ereje adja vissza a kulcsokat – ezzel nyílnak előtted az ajtók, már csak be kell lépned, a szíved szavára hallgatva

Pin It on Pinterest