Mars-Pollux együttállással az igenlésbe

Mars-Pollux együttállással az igenlésbe

Hétfőtől szerdáig egzakt a Mars és a különleges energiájú Pollux csillag együttállása. Talán ismerősen cseng ez a név: nemrég olvashattál róla. Olvashattál, de csak szőrmentén, lábujjhegyen említve, hiszen akkor a vörös bolygó és a Castor találkozója vitte a prímet. De kicsoda Castor és Pollux? Mi a jelentősége, hogy találkozik velük a Mars? Hogyan hat ki mindez az én életemre?

Jogos kérdések, helyén való felvetések. Kezdjük az ikrekkel, pardon: az Ikrekkel. Castor és Pollux az Ikrek (Gemini) csillagképének főszereplői. Castor halandó, Pollux örökéletű. Előbbi a mulandó, utóbbi a halhatatlan minőségeinkre segít rezonálni. Ikrekségük azonban felettébb érdekes: a szívük, a derekuk közös. Minden emberben (azaz földi életében itt tanuló szülöttben) jelen van Castor és Pollux (Ikrek fényábra alfa és béta csillaga). A vegyítési arányban vehetsz észre különbségeket, de ez nem baj. Mindössze annyit jelent: ki előrébb, ki még hátrébb jár a felfényesítés útján. Nyugi, nem maradsz le, nem verseny.

Érthető, ha egy pillanatra felébred az érzés, mert a Mars a verseny jelölője is, de ez nem tekinthető klasszikus futamnak vagy tusának. Saját magaddal játszod, tehát nincs – én nem is lehet – vesztese a folyamatnak. Miért tartottam ezt fontosnak? Most már tudod, bárhol tartasz is utadon, nincs helye elégedetlenségnek, önostorozásnak. Mikor nincs külső ellenfél, szétfoszlik a „lemaradtam,” a „kevés vagyok,” az „elment mellettem az élet” és társai.

Mit tesz a Mars a Pollux-szal szövetkezve?

Erőt ad.

Erőt ahhoz, hogy a legjobbadat add.

Erőt, hogy nemet mondj a kifogásokra.

Erőt, hogy lásd meg a fényt, legyen az messze, a láthatáron, vagy az alagút végén. Rányitja a szemedet, hogy benned is él a múlhatatlan, az örökfényű minőség. Kiveszni képtelen, legfeljebb szunnyad.

Az ide érkező Mars pedig lágy altatódalt dúdolva ringatja még mélyebb álomba, nehogy felébredj, mert olyan jó, kényelmes és biztonságos a langyos sz@r otthonos melegében tespedve várni, hogy végül tényleg elmenjen melletted az élet. Ja nem. Jön a Mars. Jön, megfújja harsonáját és jó alaposan felráz.

Hidd el, később hálával gondolsz rá ezért. A tespedés csábítását azonnal cseréled fel az építő munkálkodásért érzett lelkesedésre. Ezt már ne hidd el. Tapasztald meg, megint azt mondom, mint oly’ sokszor. Nem én mondom, ez van az égre írva. Én csak tolmácsolom, az üzenet egyértelmű és világos. Ideje öles és határozott lépteket tenned a benned élő Pollux irányába. Ideje összekapcsolódni vele, ahogyan még valami megérett.

Készen állsz, hogy kiemelkedj. Nem a többiek közül – emlékezz, nincs külső ellenfeles versenyszituáció. A saját árnyékvilágodból, a belső visszahúzó mocsárból cuppanva emelkedsz ki és intesz végleges istenhozzádot. Ezt hozza el a Pollux csillaggal együtt álló Mars három napja.

kép: pixabay.com

jöhetnek hullámok, a Mars-Pollux együttállás rányitja szemed a Fényre… ja és erőt ad, hogy lépj és tegyél érte

Mars és Castor együtt emel fel

Mars és Castor együtt emel fel

Szerdától péntekig egzakt a Mars és a Castor csillag együttállása. Előbbi a Rák asztrológiai jelében jár, ám ennél most jelentősebb, hogy az Ikrek csillagképének legfényesebb, alfa csillagával, a Castorral találkozik. Milyen, benned élő minőséget jelöl Castor, ami odafönt, a csillagos égen éppúgy megvan, mint odabent? Ő a halandó, a múlandó. Minden pejoratív felhang nélkül. Az ikrek kettőse Castor és Pollux, utóbbi az örökkévaló, az ő atyja Zeusz; Castoré bár király, ám halandó. Amikor Castort eléri végzete, Pollux kitartó lobbitevékenysége végül célt ér és Zeusz visszaadja Castor életét.

Eddig a mese, de te már tudod, több ez puszta mondánál, kikopott legendánál. Az Ikrek kettőse szétválaszthatatlan, de nem azért, mert összenőttek (mint a közbeszédben ismert sziámi ikrek). Minden földi testben élő emberben ott az örökfényű és a múlandó egyszerre, egy időben. Sehol máshol nem tapasztalhatod meg a polaritást, csak itt, a Földön. Éppen ezért tekints el a címkézéstől, ez se nem jó, se nem rossz, ez van. Miután vanását tisztáztad, görgesd tovább a csillagkép mondanivalóját: a lényeg, hogy munkálkodj Castorból Polux-szá válni, A-ból B-be jutni. Nem elvárás a maradéktalan siker. Nincs fekete pont, ha a jelen életedből való kilépésed idején még „nyomokban Castort tartalmazol,” a Teremtés nem allergiás rá. Az úton levés, a cselekvés, a változtatás vágya, igénye és a megtett erőfeszítések kapnak dupla aláhúzást.

Poroljuk le a Mars lényegiségét: ő erősíti a benned élő félelmek és kishitűség legyőzését. Igazi nemesítő energiát áraszt a vörös bolygó. Talán ezért is tartanak tőle sokan és feketítik be alacsony szintjének hangsúlyozásával. Illetve csak szeretnék, mert a Mars sz@rik rá tesz az ilyen kísérletekre és köszöni szépen, lelkesen munkálkodik, hogy jobb emberré válj. Igen, talán korszerűtlen egy nihilista korban erről írni, de mit csináljak: így van mégis.

A Castor-Mars kézfogó ösztönöz a szintézisre: a legjobbadat add. No alku, no leértékelődés és társai. Ami korszerűtlen, könnyen lehet időtálló. Voltak évtizedek, mikor kiröhögték a zsebórát hordó konzervatívokat, egy arany Doxa ettől azonban nem veszít sem fényéből, sem értékéből. A rálátáson túl cselekvő erőt is plántál beléd a Castorral találkozó Mars: a jobb emberré válás tettekre sarkall. Olyan minőségeket hántolsz le magadról, amik eddig elválasztottak pollux-ságodtól. Ha úgy tetszik: az égi mintákat követve teszel a benned élő örökfényű vándor felfényesítéséért.

kép: pixabay.com

ébredő jobbá tevő erő, emelkedő fény: erről szól a Mars-Castor együttállás

Castor és Pollux – benned

Központi csillagunk, a Nap, asztrológiai értelmezésben a Rák jelében jár, annak is a harmadik harmadához érkezik. A csillagos égre feltekintve azonban az Ikrek fényábráját, mint Napkaput láthatjuk és az itt járó Nap a következő napokban különösen érdekes és fontos pontokat érint. Az Ikrek Castor és Pollux kettősét jelenítik meg, magukban hordozva a halandó és halhatatlan minőségeket. Castor a mulandó, Pollux az örökkévaló dolgainkra mutat rá, de nem vagylagosan. Az itt elhaladó Nap segít tudatosítani, hogy mindannyiunkban mindkét minőség jelen van, kiegészíti egymást. Fontos: az Ikrek nem ellenségei egymásnak, sokkal inkább szövetségesek, akik különféle próbákon és megmérettetéseken át kovácsolódnak egyre szorosabb egységbe. Szombattól hétfőig az Ikrek csillagzatának legfényesebb, alfa csillagával, a Castorral áll együtt a Nap. Itt láthatjuk világosan és tisztán, milyen mulandó minőségek élnek bennünk, ám ez nem egy szemrehányós leltár: lehetőséget ad a változtatásra; az erre irányuló döntés meghozatalának napjaiként is tekinthetünk az együttállásra.

Jövő keddtől csütörtökig pedig a fényábra második legragyogóbb, béta csillagával, a Polluxszal találkozik cselekvő énünk képletbeli megjelenítője. Ezek a napok remek lehetőséget kínálnak a bennünk élő és munkálkodó tartós, valódi értéket jelentő (azaz örök fényű, halhatatlan, múlhatatlan) minőségeink tudatosítására. Fontos: nem csak rálátunk, megértjük, de ismét döntéshelyzetbe hoz a csillagos ég. Meghozhatjuk azt a választást, hogy ezeket a jövőben még inkább ápoljuk, erősítjük; azaz tudatosan dolgozunk velük. Saját „Polluxságunkat” éppen úgy fejleszthetjük, mint egy tehetséget, ehhez viszont jó felismerni, nevén nevezni és örömmel fogadni őket – akkor is, ha már bennünk élnek. Ha pedig felszínre bukkan a vágyott örökbecsű fénymag, most ültessük el, mert tápanyagban dúskáló spirituális talajként fogadjuk be és engedjük növekedni.

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest