A megkönnyebbülés bölcsessége

A megkönnyebbülés bölcsessége

Szerelmesnek lenni.

Májusi virágillatban hangosan és önfeledten énekelni.

Karácsonykor kipirult arccal hóembert építeni.

Csak hármat ragadtam ki az istenigazából imádott és vágyott minőségek közül. Vajon a hosszú sorban hol kapna helyet a következő:

Ráébredni, hogy a kéreg, a felszín alatt ott él és munkálkodik benned a bölcsesség?

Talán nem olyan látványos és nem annyira a primer örömérzetedre tenyerel rá. De alig marad el tőlük. És igen, felvirradt a napja. De mi adja az égi apropót?

A Jupiter hosszas hátrálását követően csütörtökön reggel – nem sokkal becsengetés után – direkt irányba fordult. Fontos: ez az irányváltás látszólagos; a Földünkről szemlélve látjuk mind a tolatást, mind az előrefelé megindulást. Éppen ezért hat ránk.

Egy szuszt a pontos ekliptikai (azaz a Nap útjára vetített) koordináták is érdemelnek: a szeretet bölcsességének égi vándora a Halak zodiákusának 28 fok 47 percétől indul direkt irányba. Ha a tekintetünkkel együtt szintet is emelünk és a csillagok végtelen(ül szép) világába pillantunk, a kép tovább árnyalódik; így kínálva mélyebb megértést.

A visszatérő mintázatok megértése ad lehetőséget a változtatásra. Ezt üzeni a Halak kettős csillagzatában sarkon penderülő Jupiter. A két halacska egyike kiemelkedik, a másik visszatér. Utóbbival van dolgunk. A planéta a Visszaúszó halnál vált irányt és a hozzá vezető fonál mentén lépdel előre. Ennek üzenete több, mint hasznos.

Vedd észre, lásd meg, milyen mintázatok, események, emberi tényezők köszönnek újra és újra vissza életedbe. Miután azonosítottad az önmagát (amúgy általad) újratermelő mechanizmusokat, a világ minden kincséért meg ne állj, az önmagában kevés. Oldd meg a helyzetet, lazítsd ki a csomót! A Fonál ugyanis a kötelékeket jelöli. Alapvetően emberi kapcsolatokra értelmezzük; mégpedig a le- és visszahúzó típusúakra. Ideje ébredt a gubancoldásnak, de nem akárhogyan.

Bölcsességgel. Igen, azzal, ami él benned. Él, még ha esetleg tagadnád is. Legfeljebb kicsit hordalékossá vált a külső befolyás túlzott hatása miatt. Amúgy pedig a gordiuszi, azaz azonnal, határozott mozdulattal való megszabadulás is játszik. Néha ugyanis az a legjobb, azaz valóban legbölcsebb megoldás. És nem a szöszmötölés minden egyes apró szálacskával, annak nebáncsvirágos lelkivilágával bajmolódni.

Így oldod le magadról a Visszaúszó Hal fonalának szimbolikája mentén a visszahúzó kötelékeket. Mi az eredménye? Nem csak felszabadulsz, de hirtelen messzebbre is látsz. Nyílik, tágul a perspektíva, nagyot nő a látótáv. Most pedig – újra – vált a kép.

Halak. Mélység, egység, szépség. A zodiákusban itt és a Nyilas jelében van igazán otthon a Jupiter, már ha az uralkodást nézzük. Jó tudnod, azonban, hogy nem is olyan sokára, december 20-án átlép a Kos cikkelyébe. Ezt idén már korábban is megtette egyszer, de visszahátrált. Lehetőséget kínált, mondjuk inkább úgy. Hogy erőt gyűjthess. Hogy átnézd a fiókokat, kiigazíts, elrendezz. Hogy vegyél egy jóóóóó nagy levegőt.

Amikor direkt irányba, azaz előrefelé indul meg egy égitest, mindig, kivétel nélkül jelentős cselekvő erők szabadulnak fel. Szeretem hozzátársítani a rakétaindítás képét. Ha van kedved, keress rá a YouTube-on egy-két rövid, Houstonban felvett jelenetsorra. Ezt a kraftot hozza el, kínálja fel a forduló, és immár előrefelé haladó Jupiter.

Téli napforduló, új időszak kezdete. Éppen csak egy picivel előtte lép majd (újra) a Kos jelébe a Jupiter, így nyitva meg a bölcsesség és az előrelátó fejlődés körét. Figyeld meg, milyen szép mintázat. Erre még a legmegátalkodottabb szkeptikusok sem mondhatják, hogy vak véletlen. Illetve mondják csak nyugodtan; szabad országban élünk, ahol az egekig ér a szólásszabadság is. A Kos Jupiterről jó, ha tudsz. De újra azt kell írnom: az ismeret (még, önmagában) kevés.

Tegyél, változtass. Engedd szóhoz jutni a benned élő bölcset. Építs jövőt!

kép: pixabay.com

A forduló Szaturnusz éltető ereje

A forduló Szaturnusz éltető ereje

Siker, elismerés, megelégedettség. Ki ne vágyna rá? Az ember egyik alapkésztetése, hogy önmagával kapcsolatban is elsorolhassa ezeket a jelzőket. És nem, nem az egó meg az önérzet, a mutogatós becsvágy a hajtóerő. Az emberi lét alapja: élj értékes és értelmes életet. Kik jutottak legmesszebb ezen az úton?

Komoly, embertömegeket foglalkoztató problémákra eredményes választ adni. Ez a recept. Keresni, egészen addig, amíg megtalálták a működő megoldást. Csak a nevekkel oldalakat lehetne megtölteni. Emberek, férfiak és nők, akik nem is lehetnének különbözőbbek, ha halmazba rendezzük őket. Vallás, politikai meggyőződés, vallási hovatartozás, bőrszín tekintetében rendkívül heterogén csoport. Mégis: az (el)ismertségen túl van valami, ami mindannyiukban megvan, ami az igazi közös nevezőjük.

Nem akartak elfutni, lélekszakadva, ziháló tüdővel elmenekülni a probléma elől. Átformálták lehetőséggé. Ez a titkuk, nem más. És igen, itt, ezen a szent ponton kapcsolódunk a végtelen kék ég csodálatos világához. Az apropó pedig nem apró. Sőt. A Szaturnusz éppen október 23-án fordul direkt irányba, négy és fél hónapon keresztül húzódó, látszólagos hátrálás végére kitéve a markáns pontot. Íme, amit tudni érdemes róla:

Egy bekezdésbe sűrítem a Szaturnusz fordulatához kapcsolódó tény-adatokat. Amennyiben nincs vele dolgod, hagyd ki és ugorj a következő szakaszra. Tehát: a tapasztalat bölcsességének égi vándora 2022. június 5-én déltől indult hátráló útjára. Ennek a Nap útjára vetített (szakszóval: ekliptikai) pozíciója: Vízöntő 25 fok 15 perc. A direkt irányba történő fordulat, azaz az „előre” haladás időpontja: 2022. október 23. Bár lassú mozgású bolygó, ezért elég lenne annyit írni: délután. Mégis, hozzá tartozik a precizitás is, tehát a konkrét időpont: 16 óra 36 perc. Koordinátái: Vízöntő 18 fok 35 perc.

A hátrálás, a rövid ideig tartó álló (stacioner) helyzet, majd a direkt irányba való elindulás egyaránt látszólagos. A földünkről szemlélve tapasztalható; valójában a Szaturnusz, köszönte és köszöni szépen, éppen úgy megy az égen, mint ahogy azt József Attila a csillagokról írta. Mégis: hat ránk, földi vándorokra, mégpedig erőteljesen. Ennek végtelenül egyszerű az oka: nem csak innen nézzük, itt is élünk. De mit kell tudnod a direkt irányú fordulatról?

Felszabaduló, előre vivő, a megoldás megtalálására, majd működtetésére ösztönző erők. Olyan minőségek, amikkel valamit újrakezdhetsz, vagy jobban, magasabb színvonalon végezhetsz. Az emelő átalakítás, átminősítés kraftja buzog az ismét előrefelé haladó bolygók fordulatakor. Ez történik éppen a Szaturnusszal is, a maga megfontolt, bölcs módján.

Problémából értéket teremteni. Nehézséget erősséggé konvertálni. Ahol mindenki a szűkülést, a rosszat, a szenvedést látja, ott rátalálni a Fényre. Ez az egyik legintenzívebb üzenet. Ebben segít a jelenlét, az összeszedettség – és igen, a tudatosság. A magas szaturnuszi erények. Persze az árnyalás még jobban kiszínezi az irányváltás szépségét.

Vízöntő. Tisztítás, tisztázás és felszabadulás. Mind asztrológiai, mind csillagképi értelemben Vízöntő a fordulat helye. A pontosabb és hasznosabb választ utóbbi kínálja. A Vízöntő múltat tisztító vizében éri a direkt irányú fordulat a derék Szaturnuszt. A múlt megmutatja a jövőt. Felfedezheted a mintázatokat, ráismerhetsz az ismétlődésekre. Ez azonban nem jelenti az automatizmust, a sínen, azaz kényszerpályán való, tehetetlen mozgást. Az a tehervagoné, amit mozdony mögé akasztottak és viszi a brikettet, a műtrágyát, akár tetszik neki, akár nem. Te azonban ember vagy, éppen ezért másképp működsz.

A helyzet, aminek keretrendszere felbukkant már a múltban is, nem kell, hogy ma is épp úgy hasson rád. De! Tanultál, tapasztaltál. Képes vagy nehezebb körülményekre, problémákra, gátló tényezőkre (ez mind a planéta alacsony szintű energialenyomata) jobb minőségű választ adni. Emlékezz a bevezető rész embereire. Ők ettől emelkedtek fel, ezért ismerik a nevüket szerte a nagyvilágban.

Angyal. Maga a Vízöntő az angyal, aki két korsóból zúdítja tisztító vizét múlt és jövő felé. Erről ne feledkezz meg. Nem csak úgy, magától, a beépített időzítő, az automatika és a szivattyú miatt árad a víz. Kell hozzá egy angyal is, különben Szökőkút vagy Öntözőrendszer néven ismernénk a csillagzatot.

Az Angyal önt, azaz irányít. Saját életedben ezt a szerepet te töltöd be, te vagy az, aki ráható, átminősítő módon áramoltathatja az energiáit. Nem kell, hogy passzív, elszenvedő-befogadó módon működj. Ez is az égi fordulat egyik tanítása. Van azonban még ennél is feljebb.

Az égi egyenlítő (Ekvátor vagy latinosan Equator) fényábrái a felettes énnek, legjobb verziódnak üzennek. Ezen a körön, a teljesség útján, a Delfin és a Csikó csillagképében éri a fordulat a gyűrűs bolygót. Önfeledtség, gyermeki lelkesedés, a növekedés, a kiteljesedés lehetősége. Igen, most is, sőt: most csak igazán. Nyaraláskor nem kunszt gyöngyözően nevetni és vidámkodni. A célérték nem más, mint az összepréselt, keserű száj állapotából a mosolyba, a jelenbe megérkezni. Nem kínvigyort produkálni; őszinte, igazi, belülről jövőt. Igen, lehet.

A következő szakasz a szorgalmi rész. Idemásolom a június elején írt bejegyzést. Akkor indult el hátráló útjára a Szaturnusz. Amit mostantól olvasol, az immár múlt idő. Helyettesíts be. Tudd, immár megtörtént a fordulat és előrefelé halad a bolygó. Ha szeretnéd, akár erre a linkre is kattinthatsz, ugyanoda navigál. Íme, a napsütéses júniusban írt gondolatfüzérek:

„A víz mindig a könnyebb ellenállás felé indul el. Hegyre felkapaszkodó patakról még sose hallott emberfia. Könnyen arra juthatsz, hogy ez az emberrel is így kell, hogy történjen. Elvégre testünk bő kétharmadát alkotja víz, tehát minek is erőlködjünk? Pedig nem így van. Valamiért kétlábú, humán létezőként láttál napvilágot, ahelyett, hogy egy kedves erdőségben csörgedeznél, útban egy tenger vagy óceán felé. Ennek egyik következménye, hogy néha meg kell fogni a lapát nyelét. Még nekem is.

Hálás dolog a Vénuszról írni. Meg a Holdról is. Kedves, könnyen emészthető, népszerű témákat kínálnak szinte minden történésükkel. Nem így a Plútó, a Mars – és legfőképpen mai főszereplőnk, a Szaturnusz. A gyűrűs bolygót nem szokás szeretni. Annak ellenére sem, hogy kivétel nélkül minden gyermek (gyanítom, te is, én mindenképpen) óriási rajongója. A gyűrűrendszer, a különlegesség, nevének egzotikus csengése nem ok nélkül ragadja magával a fertőzetlen, tiszta és naiv lelkeket. Mígnem elkezd ezt-azt hallani, olvasni őszaturnuszságáról. A bajok ott kezdődnek.

Nem a Szaturnusz vezeti az asztrológusok népszerűségi listáját. Előszeretettel riogatnak vele. Valahol a patás ördög, a dögvész és a sáskajárás környékén trónolhat a „riogatási eszközök” feliratú polcon. Mindenesetre kézközelben tartják, mert ha éppen be kell sz@ratni rezeltetni a népet, akkor igazán jól jön és mégse való, hogy túl messzire kelljen nyújtózkodni érte. Különösen igaz a tétel a Szati hátrálásakor. Azaz most, az éppen megkezdődő hónapok során.

A Szaturnusz ugyanis hátrálni kezdett. Földünkről szemlélve, látszólagosan. Ezt szokás retrográd mozgásnak nevezni – és ettől szokás rettegni, kellő tudás híján. Ezért fontos tisztába tenni, mit jelent a tolatás, mivel jár, mire figyelj – egyáltalán, hogyan gondolkodj róla. Elsőként magát a „retrográd” kifejezést pucoljuk fényesre.

Retrográd, visszafelé haladó, hátráló – ugyanazt takarja. Spirituális jelentősége nem csekély. Rámutat: van valami, amiért vissza kell érdemes menned. Olyasmi, aminek birtokában a jelenben rád váró feladatokat könnyebben oldod meg, többet hozol ki a lehetőségeidből. Ez lehet tudás, felismerés, tisztázó munka – gyakorlatilag bármi(lyen minőség). Velejárója, hogy igényel némi munkát. Nem pottyan az öledbe, de busásan honorálja izmaid feszülését és gördülő verejtékcseppjeidet.

Egy bekezdésbe sűrítem a Szaturnusz hátrálásához kapcsolódó tény-adatokat. Amennyiben nincs vele dolgod, hagyd ki és ugorj a következő szakaszra. Tehát: a tapasztalat bölcsességének égi vándora 2022. június 5-én déltől indult hátráló útjára. Ennek a Nap útjára vetített (szakszóval: ekliptikai) pozíciója: Vízöntő 25 fok 15 perc. A direkt irányba történő fordulat, azaz az „előre” haladás időpontja: 2022. október 23. Koordinátái: Vízöntő 18 fok 35 perc.

Valamit tisztázz, rendezz el a múltadban, a múlthoz kötődően, ami az itt és mostban keresztbe fekszik előtted és boldog, fényes előrehaladásod előtt. Ez az elsődleges, legegyszerűbb olvasata a hátráló Szaturnusz üzenetének. Légy összeszedett, koncentrált, erősítsd a fókuszodat. Amivel nincs dolgod, gyomláld ki, tedd le; a következő hónapok egyik fő munkája legyen a sallangmentesítés. Ez a vízöntőség, ha az asztrológiai jelet és a Vízöntő ekliptikai csillagképét, annak is múltba ömlő, tisztító vizét nézzük. Őt látjuk a planéta hátterében rendkívüli mozgásának teljes időtartamában. Elég egyértelmű, bár nem biztos, hogy megkönnyíti a dolgod.

Persze tudod jól, mit kell, mit kéne tenned. De azt a bizonyos lapátnyelet helyetted senki nem fogja megragadni. A szaturnuszi üzenet rólad és neked szól. Nem kiszervezős történet; te légy jelen, te hass rá. Nyilván vehetsz igénybe segítséget, de nem működik a spirituális alvállalkozó minősége. Hol lenne akkor a jelenlét, a tudatosulás? Igen, nem korszerű gondolatok. Ellenben örökérvényűek.

Amikor többet szeretnél kihozni egy-egy kozmikus történésből, célszerű az ég irányába emelned a tekinteted. A csillagok fényes világában rajzolódnak ki a magasabb rendű üzenetek. Van egy ekvátor (Equatornak is szokás írni) nevű kör. Másképpen égi egyenlítőnek is szokás említeni. Itt a felettes énnek, azaz legjobb változatodnak szóló üzenetek rajzolódnak ki. Miért érnéd be kevesebbel, ha a legjobb is elérhető?

A bölcsességbolygó hátterében a Csikó (Kiscsikó, Equuleus) csillagzata látható a hátrálás kezdetekor. Ami azt illeti, az októberi fordulatnál is, de ott már a Delfin (Delphinus) is színre lép. Fordítsuk le: ahhoz, hogy vágtass, hogy önfeledten, szabadon haladj a saját utadon, térj vissza. Hova is? Az önfeledtséghez. A játékossághoz, a benned élő kristálytiszta gyermeki lényegiséghez. Ez a kulcs. A Szaturnusz – vélt – komolysága ezt nemhogy nem zárja ki: egyenesen támogatja. Ezért ne dőlj be a riogatásnak. Mert ezt nem szokás elmondani.

Nem kell szenvedned. Egyszerűen csak célszerű erőfeszítéseket tenned, hogy a sok éves, isten ne adja, több évtizedes rossz berögződésekből, a szenvedés-alapú mintázatokból visszatalálj a játékos önfeledtség útjára. Látszólag könnyű, de próbáld csak meg! Menni, sikerülni fog, csak akard és tégy érte. Mivel arra programoztak, hogy kemény munkával küzdj meg a minimumért, ez egy kicsit idegennek hangozhat – elsőre. Az agyadnak. Figyeld azonban meg a szívedet: ugye, hogy rádobbant? Igen, az enyém is. Nem is tudna mást tenni. Mert ez a helyes (alap)beállítás. Ide találj vissza. Időd van rá; több, mint az esztendő harmada.

Mit érhetsz el így? Forradalmi változásokat. Vedd észre, milyen szép, hogy véletlenül éppen október 23-án fordul direkt irányba, azaz indul meg előre a Szati. Ilyenkor rengeteg erő szabadul fel, amiket mind-mind szolgálatodba tudsz állítani.

Ennyit kell feltétlenül tudnod a Szaturnusz retrográd mozgásáról. De! Amit olvastál, az az alapcsomag. A lényeget ott látod a sorok között; immár nem a szemeddel, a szíveddel fogod tudni leginkább befogadni. Nem csak megoldókulcsot kínál, egyenesen kulcscsomót, amivel számos, a jelenben problémát okozó nehézséget tehetsz rendbe – és szabadulhatsz meg tőlük. Megkönnyebbülés, tisztuló tekintet, messzire látó és ható figyelem – ilyen ajándékok várnak rád. Mert megérdemled.

u.i.: megérdemeld, de lépj, tegyél. Központi csillagunk, a Nap a Szaturnusz hátrálásának kezdetekor az Orion (Nimród) csillagkép Rigel nevű csillagánál jár éppen. Ez az egyik lába. Láb = lépés. Elindulás, útra lépés. Innen ered az Eridanus, az alvilág (belső világod) kanyargós folyójának égi egyenlítői csillagzata. Amit fontos tudnod: a Nap a cselekvő én megjelenítője. Azaz: valóban lépj. Indulj el, tegyél, légy aktív.”

kép: pixabay.com

Felszabadulás, megkönnyebbülés, Merkúr, előre!

Felszabadulás, megkönnyebbülés, Merkúr, előre!

Magabiztosnak lenni jó. Isteni érzés, mikor kezedben van az összes eszköz egy-egy kihívás teljesítéséhez. Ismered a képletet, az összetevőket és az eljárásmódot is, ami sikerre visz. Örömteli várakozással kezdesz neki, mert végre olyasmiben lubickolhatsz, ami teljesítmény, de szereted, imádod csinálni és jó vagy benne. Ha odateszed magad, garantált a sikered. Általad. Néha azért egy kis égi plusz is jól jön.

A jól működő navigáció biztosan vezet a célodhoz. Valójában ezért érdemes előrejelzéseket olvasni. Ha megfelelő minőségben, kellő tudással alátámasztva írta meg az asztroszaki, könnyebb dolgod lesz. Az útvonal-applikációkkal ellentétben viszont megmarad a – teljes – döntési szabadságod. Nem szúr le senki, ha egy sarokkal később fordulsz be és az „újratervezés”-sel sem piszkál, ha te magad másképp látod az irányt. „Csak” segít és támogat. Mindig is, most is.

Felszabaduló, cselekvést támogató erő. Gyorsan érkező, jobb megoldások. Az előrehaladás felkönnyülése, azaz egységnyi kifejtett erőddel messzebbre jutsz. Ez a direkt irányba forduló bolygók fő üzenete. De mi is az a direkt irány? Amikor Földünkről szemlélve „előre,” azaz a „normális” irányba mozog egy-egy planéta. Ilyenkor formálódik meg a következő, jogos kérdés: nem mindig tesz így? Nem bizony.

Olykor-olykor megesik, hogy valamelyik égi vándor hátrálásba kezd. Ez – természetesen – csak a látszat. Valójában épp úgy rója égi útját, mint addig. Kéklő otthonbolygónkról nézve azonban úgy tűnik, kicsit megáll az égen, majd visszafelé halad. Éppen emiatt csak ránk hat, nem borul fel az Univerzum rendje. Ránk, földi vándorokra azonban ilyen-olyan formában valóban hatást gyakorol egy-egy tolató bolygómozgás. Közülük is az egyik legismertebb végére kerül most pont.

Retrográd Merkúr. Aki olvas, néz, hall égi fejtegetéseket, jellemzően fintorog a kifejezés hallatán. Mint amikor észreveszed, hogy kedvenc ételedből megmaradt egy jó adag. Csak éppen hátracsúszott, és hiába combosabb a hűtőd hátfalának hidege, immár a bolyhos, zöld penész martalékává vált. A csalódással vegyes undor fintorával szokás a hátráló Merkúrra gondolni. Abszolút helytelenül. Különösen a legutóbbi irányváltása kapcsán.

Erről ugyanis ő maga mesélt. Igen, az égitest szólt róla, nem vicc. Ide is fogom másolni. Amit most érdemes tudnod róla: az akkori jövő időt fordítsd át múltba. Immár mögötted van, megtörtént. A megértés és a kimondás a két eszköz. Velük emelkedsz. A részletekért a linkre is kattinthatsz, de íme, ezt üzente hátráló mozgásának kezdetén a Merkúr:

„Óriási szeretettel köszöntelek, én vagyok a Merkúr. Talán már hallottál rólam, különösen akkor, ha gondolok egyet és sarkon fordulva hátrálok kicsit. Elérkezett az ideje, hogy személyesen tehozzád szóljak, így oszlatva el a félreértéseket és előítéleteket. De tudod mit: fogadást ajánlok! Fogadjunk, hogy mire végzel ezzel a pár bekezdéssel, már másképp tekintesz rám. Oké? Szuper, csapjunk egymás kezébe és hallgasd meg a történetemet.

Kérlek, ne tarts, ne félj tőlem, mert okod – az bizony nincs rá. Bármerre is mozgok, az biztonságos a számodra. Bárki bármit is mond, a rosszindulat gyökerestől hiányzik belőlem. Egyszerű, kedves és segítőkész planétaként keringek az égen, meglehetősen tempósan. Gondolj bele: ahogyan te nézel engem a ragyogóan szép, kéklő Földedről, sose látsz a Naptól 28 ívfoknál messzebbre eltávolodni. Követem, sőt: közvetítem a fényt.

Segítem, ösztönzöm a kommunikációt, a megismerést, az izgalmas felfedezéseket. Én munkálkodom veled és melletted, hogy kinyíljon a valóságod. Motivállak a fürgeségre, hogy vágjon, gyorsan járjon az eszed. Azt szeretem, ha mindent meg tudsz beszélni, ehhez igyekszem neked szóló, személyre szabott kapcsolati hálót szőni.

Nem akarok papolni neked, az nem az én asztalom és nem a te kenyered. Igyekszem olyan szituációkat komponálni, ahol helyzetbe kerülsz. Tudod, amiben mocorog egy kis thrill. Így tudsz felismerni, rácsodálkozni önmagadra, működéseidre. Magyarul: újra és újra beavató élményekhez segítelek. Tudom, hogy tudod, de ez azért jó, mert egész életedben fogsz rájuk emlékezni, ellentétben például azzal, amit egy uncsi előadóteremben hallgattál ásításhegyek között. Azt nem csípem.

Gondolom, már formálod magadban a kérdést: miért pont most szólok hozzád? Hidd el, jó okom van rá. Senki, én sem szeretem a mocskolódást és a besarazást. Az én esetem persze speciális, hozzám nem ér fel. Nem magam miatt szólok most hozzád. Miattad, hogy ne hidd el, amit rólam terjesztenek. Különösen most, hogy hátrálni fogok. Igen, megelégeltem a „rettegett retrográd” és a többi ordas marhaságot. Gondoltam, a te füled éles és vájt; meghallod, amit mondani szeretnék. És persze tudod, mit kezdj vele.

Először is egy titok, mégpedig a vaskosabb fajták közül: valójában nem hátrálok. Nem is lennék rá képes. Pont úgy keringek ragyogó Napunk körül, ahogy az rendjén való. Csak te látod úgy a Földről. Nem akarom persze bagatellizálni, de tudd: amikor irányt váltok, az látszólagos. Éppen ezért minden bajok bűnbakjának kinevezni több, mint balgaság. Ne kövesd el, hiszen bölcs vagy. Azért téged választottalak.

Az ítélkezés menthetetlenül előítéleteket szül. Az pedig olyannyira hasznos, mint a tojás méretű jégeső. Előítélet nem egyenlő tapasztalattal. A helyzet az, hogy az esetemben, mivel bolygó, azaz kozmikus égi vándor vagyok, értelmezhetetlen a tapasztalat. Ugyanis: minden egyes léptem, minden hátrálásom és előre haladásom, az összes fordulatom egyedi és soha meg nem ismételhető. Ezek után az előítélet nem helyénvaló, tapasztalatról pedig nem beszélhetünk. Viszlát, beszűkülő tudat!

Azért jó, hogy megismersz, mert tudni fogod, miként működök. Kettőnk közt az a lényegi különbség, hogy te ember, én bolygó vagyok. Emiatt jobban hatok rád, mint fordítva. A tudás magabiztosságot ad, ez pedig előnyödre válik. A szilárd tudás alapuljon kétségbevonhatatlan tényeken; íme, összefoglaltam neked, mikor, merre és hová megyek. Tessék:

Szeptember 10-én reggel, a Mérleg asztrológiai jelének 8. fok 55. percénél fordulok retrográd irányba. Szeptember 23-án, ha jól megnézel, látod, hogy egészen közel simulok a Naphoz. Ketten együtt állunk, ő előre megy, én hátra, mégpedig a Szűz jelébe. Ott is fogok megfordulni, azaz előre (másként fogalmazva: direkt irányba) haladni október másodikán délben. Ekkor már a Szűz 24. fok 12. percénél járok, ilyen sokat megyek – látszólag – visszafelé. És most lássuk, hogyan, miként tudlak mindeközben segíteni!

Rendet tenni, hogy valódi harmóniában élhess. Ahogyan te látsz engem, ez az elsődleges értelmezés. Az asztrológia körén a Mérlegből kocogok vissza a Szűzbe. Mikor hátrálok (nem csak én, de a Napon és a Holdon kívül az összes többi bolygó), azt üzenem neked: van valami, amiért érdemes visszatérned. Olyan dologra gondolj, ami jól jönne itt és most. Csak éppen nincs veled vagy nálad. Ezért mész vissza. Mint egy szerszámért, egy eszközért, amivel könnyebben és gyorsabban tudsz megnyugtató megoldást elérni. Tudd: bőkezűen jutalmazlak. Ha nem vagy rest és elvégzed a munkát, busás haszon a tiéd. Nem feltétlenül pénzben mérhető, cserébe azzá konvertálható, elvehetetlen tudás, felismerés, bölcsesség.

Izgalmasabb a csillagképeket megvizsgálnunk. Ha fogalmazhatok így: a Szűz múltból elrugaszkodó lábának végétől az elejéig tolatok vissza. Mit üzenek ezzel neked? Jó lenne végre megértened, mitől rugaszkodj el, ami múltbéli koloncként viselkedik és visszahúz. Fontos: nem letagadni és elhazudni, hanem elrugaszkodni – ez a cél(od). Tehát: nézz vele szembe, értsd meg. Ha nem tudod, miről beszélek most, akkor emeld fel a popód és ásd ki, emeld a felszínre. Én nem tudhatom, egyszerű égitestként keringek csak; neked kell tisztában lenned, mi nyúl utánad a múltadból. Figyelj azonban a részletekre!

Elrugaszkodás. Ha valaha akár csak egyetlenegy lépést is futottál, tudod: a kemény, szilárd talajról könnyebben szökkensz tovább. Erre célszerű törekedned. Amit feldolgozol, alakuljon, sőt: te magad – a megértésed által – alakítsd szilárd építőköveddé, hogy róla tudj tovább lendülni. Régi, nyomasztó érzelemből szellemi szintre emelt tapasztalást formálhatsz. És igen, munkás, de már szóltam, nem mondhatod, hogy váratlanul ért.

Hajolj közelebb, elárulok még egy titkot. Az égi egyenlítő körének csillagzatai felettes énednek szólnak. Egész hátrálásom a Serleg fényábrájában zajlik, de a fordulatom után is ott lépdelek előre. Mit üzen neked? Az örök élet italát tartó égi kehely az esszenciális bölcsesség jelölője. Munkád gyümölcse felbecsülhetetlen, igazi érték. Csak annyit mondok: a megértés teljességet ad. Ez a csillagzat ugyanis két, egymásnak háttal összeillesztett félkörből áll. Nincs bezárva. Nyitott, azaz el- és befogadó teljességet szimbolizál. Ezt már kevesebben értik meg, de tudom, a te szíved rádobban. És milyen jól teszi.

Látod már, milyen szuper hetek közelegnek? És azt is, hogy mekkora blődség, mikor úgy beszélnek a hátrálásomról, mint valami kénköves szörnyűségről? Most már tudsz minden lényeges sarokkövet. A többi a te dolgod. Hogy kihozd belőle a maximumot. Hidd el, én is odateszem magam. Mindent bele!”

kép: pixabay.com

mind a fény, mind a ziccerhelyzet adott. miért hagynád ki?

Kész vagy eldobni a bilincseidet?

Kész vagy eldobni a bilincseidet?

Az egyik, ha nem a legintenzívebb érzelem a megkönnyebbülés. A kiszakadó sóhaj, a mély, szabad lélegzet jelzi – legördültek a súlyok. Akár kicsiben, nap nap után megélve, akár komoly, sorsodat alakító történések esetében – megkönnyebbülni mindenki szeret. Ennek érkezett el az ideje.

Összeálló képkockák, kirajzolódó mintázat, villámcsapásszerű felismerések. Ezt hozta el a Merkúr, aki pár hete – Földünkről szemlélve – látszólagosan hátrált. Ennek június 3-án, pénteken délben (a fordulat egzakt pillanatában és attól kezdve) érkezett el az ideje. Többször írtam róla, a vastag és dőlt szövegrészben ott a link némi frissítésért. A kép egésze, a teljesség miatt megéri.

Először a hátrálás kezdetekor vettük végig, miről szól a május zöme, a megértés-megértetés-beavatás vonalán. Következő lépés a Merkúr – hátrálás közbeni – jegyváltása volt. Nem mehetünk el a Nappal való találkozó mellett sem, már ha jól jön egy kis megvilágosodás.

Termékeny gondolatiság, bőséget fialó szellemiség, gyümölcsöző sugallatok. Ezeket bátran pötyöghetem egy direkt irányba forduló Merkúrról, már ha az éppen a Bika asztrológiai jelében vált irányt, mint most. Ez remek, mi több: szuper dolog. De nem minden. Sőt. Jó, kitűnő, de a valódi varázslatokhoz – mint oly sokszor, most is – érdemes a csillagok világába tekintenünk.

Az elképzelhető legrettenetesebb félelmektől való megszabadulás ideje érkezett el. Ezt a minőséget a Perseus csillagzat második legfényesebb, béta csillagához szokás kötni. Ha pontos akarok lenni, akkor nem híresnek, inkább hírhedtnek kéne neveznem. Erre azonban nem szolgált rá, sőt. De ki is ő?

Algol: Démoncsillag, Halálcsillag, Sátáncsillag, démoni erő; az egész csillagos ég legrosszabb energiája. Ezt olvashatod róla, ha elköveted a kritika nélküli guglizást. Hamar asztrófertőben találod magad, ott pedig ilyesmiket okádnak-böfögnek az Algolról. Pedig ennek nemhogy a fele sem igaz, hanem semennyi. Egyszerűen a nemtudásból fakadó páni félelem íratja a reszkető kezekkel a vádaskodó sorokat. 

A jelen pillatat, azaz az elmúlt hetek, a most és a következő hét (június 10-ig) fő – merkúri – üzenete: igenis képes vagy megszabadulni a visszatérő félelmektől. Igenis meg tudod tenni, hogy az érzelmek háborgásából a szellem síkjára emelkedj. Megértesz és megkönnyebbülsz. Olyasmit is, amibe eddig beletört a bicskád.

Az Algolnál forduló Merkúr a megértés szupererejét szabadítja fel. Nem bonyolult, egyáltalán nem. Talán éppen ezért szoktunk gyanakodni. Elhitették – veled és velem egyaránt -, hogy csak az működhet igazán jól, csak abban érdemes hinned, ami végtelenül összetett és bonyolultsága okán földi halandó, aki két lábbal áll az anyatalajon, meg nem értheti. Pedig nem így van.

Támogat, hogy ne aprózd el magad. Azzal, hogy kioltja a zsibbasztó, passzivitásba lökő félelmeket, segít visszakapaszkodni életed és sorsod kapitányi hídjára. Tudod, emlékszel: ez a te méltó helyed. Nem mellesleg: innen látod át, merre is haladsz, mi számodra a helyes út. És akkor már nem kell időt és energiát pazarolnod holmi köztes megoldásokra, kompromisszumokra.

Talán ideje felhagyni a biztonsági játékkal.

Talán nem érdemes szétforgácsolódnod azzal, hogy itt is, ott is, amott is jelen akarsz lenni, meg akarsz felelni.

Talán ideje összeszedetten létezned. Mi van akkor, ha éppen most érkezett el annak az ideje, hogy önmagadat, életed alakítását, boldogulásodat emeled a középpontba? Nem, ez nem önzés. Gondold végig: nem más kárára teszed. Azonnali lenyesést igényel ez a „szellemiség” is, hiszen hamis és téves programozás.

Attól, hogy neked jó, hogy te boldog vagy, nem kell másnak szenvednie. Az élet nem zéró összegű játszma. Nincs túl sok eszkimó és túl kevés fóka. Mind-mind olyan, dogmatikus kijelentések, amiknek el- és befogadása eddig és nem tovább volt számodra bármennyire is pálya.

Nyissz és huss. Éppen így, gyorsan és azonnal, a teketóriázás halvány árnyéka nélkül vágta le Perszeusz Medúza Gorgó fejét (és nem akart úgy járni, azaz kővé dermedni, mint a szobor, akiről Hofi Géza énekelt). Erre van szükséged neked is. Most. Igen, most. Az Algol csillag szimbolizálja ezt a bizonyos lenyesett buksit. Mit jelent ez az analógiás gondolkodás csodafordításában?

Elérkezett az ideje gyökeres, radikális, azonnali tudati változásoknak. Attól, hogy valamiről másképp gondolkodsz, igenis meg fog változni a világod, a valóságod. Megteremted. Ami nem kell, mehet a levesbe. Itt jön jól a felszabaduló erő, hogy kéz- és karremegés nélkül lendítsd a kardot vagy szablyát és vágd le a káros, mérgező gondolatiságok csúf fejét.

Biztos, hogy kellenek B-tervek? Tuti, hogy szolgálnak téged? Az Algol csillagnál direkt irányba, azaz előre, a fejlődés és (előre)haladás irányába forduló Merkúr nem csak kérdőjelet kanyarít. Ráirányítja a figyelmedet, miért nem való ilyesmiben gondolkodnod.

Erről (még) bővebben június 8-án a Corvin Hotelben fogok beszélni, amikor még combosan tündököl a Merkúr-Algol együttállás. A teljes asztrozófiai- és energetikai hátteret feltárjuk. Igen, kérdezhetsz is; ahogyan a korábban tartott előadások, workshopok, tematikus napok során, most is figyelmet fordítok rá, hogy a felmerülő kérdéseket a legjobb tudásom szerint válaszoljam meg.

Ha szeretnél ott lenni 2022. június 8-án, szerdán 17:00-tól (a beszédes nevű) Főnix teremben a (még beszédesebb elnevezésű Angyal utcában, úgy írj e-mailt a contact@ladonyijanos.hu címre.

https://www.facebook.com/events/1199719477521456

kép: pixabay.com

Indul a nagy átrendezés

Indul a nagy átrendezés

Nem megy, nem mehet minden úgy, mint régen. Bármerre nézel, látod és tapasztalod: a dolgok átrendeződnek. Időnként olyan léptékben, amit korábban elképzelni sem tudtál volna, sőt. Nem egy esetben még április elsején is legyintenél, hogy a mókamester túltolta a technokol rapidot/csavarlazítót. Mégis: delíriumos lázálom helyett valósággá vált. Szerencsére nem csak negatív példák sorjáznak, sőt. Csak jobban körül kell nézni és emlékeztetni magad, hogy a szenzáció mindig a rettenetről szól; annak nincs hírértéke, ha valami jól megy. Az átalakulás pedig nem egy kisiklott (élet)szerelvényt tett vissza a helyes vágányra.

Az átrendeződésen vitatkozni lehet ugyan, mégsem érdemes. Mert makacs struccokon kívül bárki számára egyértelmű, hogy nem a történelemkönyvekből ismert boldog békeidők passzív évtizedeit pörgetjük. Kicsiben és nagyban egyaránt. Az átalakítás mikro- és makroszinten ugyanúgy időszerű, kell és szükséges. Igen, a te életedben is. Ami azt illeti, az enyémben is; ez nem az elefántcsonttornyok ideje. Legfeljebb az összedőlésüké.

A nagy átrendeződések korát éljük. Akár egyéni, társadalmi, kozmikus szinten nézzük, változással találkozunk szembe. Ez a vanás. Tetszik, nem tetszik, ilyen időket élünk. Mégsem kell, hogy áldozatként, a változások kárvallottjaként tekints önmagadra. Mert a lényeg rajtad áll, bármilyen furcsán is hangozhat.

Nem kiszolgáltatott figura vagy egy átláthatatlan, a szabályokat naponta újraíró sakktáblán. Igenis bírsz ráhatással, ez rajtad áll, azon, miként viszonyulsz a képlékeny időkhöz. Passzív, elszenvedő módon? Ez esetben átrendeződik az életed. Ízelítőért nem kell messzire menned: ha saját valóságod ajtaján még nem dörömbölt a fátum, biztos ismersz hozzád közelálló emberkét, akinek a forgószél felkapta a sátrát.

A másik út bár rögösebb, mégis csábító: az aktív, cselekvő üzemmód. Amikor ráható hozzáállással üzemelsz. Ekkor te vagy az átrendező. Akire hatnak a külső történések, de felhasználja őket. Együtt mozog, lélegzik, létezik velük, rugalmasan és hajlékonyan. Kimozogja azt, amibe a passzív roppan. Átrendező – mert beleáll a folyamatba, alakítja, irányítja, lehetőségei szerint. A szóban ott a rendező minősége. Adott a hatás és az összetevők. Épp úgy, mint a filmeknél: a stáb rendelkezésre áll, minként a technika is. A rendező nevét emelik magasba, vagy tapossák sárba, attól függően, mit hoz ki a lehetőségeiből – a produkció sikere rajta áll. Most(anság) te ülsz, te ülhetsz életrendezői székedbe. Ideje volt.

Ha pedig hátra is dőlsz az ülőalkalmatosságban, éppen fel tudsz pillantani a csillagos égre. Bár szabad szemmel már nem látod a Plútót Földünkről, ő az aktuális epizód főszereplője. Ugyan bolygó mivoltát bizonyos szakik megkérdőjelezték, ez ne befolyásoljon. Ő a Naprendszer tizedik planétája. Nemigen zavarja, hogy egy kéklő égitesten élő tudóskák (azoknak egy csoportja) megpróbálták törpebolygósítani. Jót röhög(ött) rajta és tette, teszi a dolgát. Ami éppen a változtatás. Nem is akárhogyan.

Mélyre ható, alapos, radikális – ilyen kifejezések fémjelzik a Plútó munkásságát. Végletesség, hogy ne csábíthasson a langymeleg trágyadomb. A középutat nem ismeri talán ismeri, de a lehető legnagyobb ívben kerüli el. Nincs alku, sem kompromisszum. Emlékeztet rá, hogy ha kell, cseréld erősebbre a gatyamadzagodat, mert felkötésre buzdít. Cserébe az elérhető legeslegjobb megoldást kínálja. Ha még nem létezik, megteremti.

Mozgása kifejezetten lassú; közel negyed évezred alatt tesz meg egy teljes kört a Nap körül. Gondolj bele: Mátyás király óta mindössze két plútói kör pörgött le. Ebből adódik, hogy minden irányváltása komoly, mély nyomokat hagy. Pár éve a Nap útja, az ekliptika alá merült. Ennek jelentősége nem becsülhető túl. A jelenlegi lassulása, majd látszólagos hátrálásba fordulása is komoly figyelmet érdemel.

A radikális változás égi vándora a Bak jelében, annak is a vége felé jár. Csak hatásvadász módon érzékeltethetem ennek jelentőségét: még egyszer nem lesz az életedben olyan,  hogy Bak Plútó, mert a következő körében már tuti, hogy nem ezt a fizikai testedet koptatod. Most még itt jár, ebben az asztrológiai jelben, sőt: véglegesen csak 2024. őszén áll tovább a Vízöntő jelébe.

Lehetőséget kapsz olyan munkák elvégzésére, amiket nagyon meg kéne, meg kellett volna tenned, de eddig még nem álltál bele. Ezt kínálja fel a hátráló Bak Plútó. Nyugalom! Nem ez az utolsó esély. Mert a bolygó ugyan átlép majd a Vízöntő zodiákusába, ám ez még a jövő zenéje – ráadásul utána is kétszer még visszatáncol a Bakba. A következő bekezdés száraz asztronómiai adatokat tartalmaz, nyugodtan ugord át, ha nem releváns számodra.

Az amúgy is cammogó bolygó mozgása erősen lelassult, olyannyira, hogy szinte áll, már ha a Földünkről szemléljük. A fordulat április 30-án, a nap végén történik meg. Ennek pontos pozíciója: Bak 28 fok 36 perc. A hátrálás egészen őszig tart, október 9-én kora reggel fog ismét direkt irányt felvenni Hádész planétája. Ennek pozíciója: Bak 26 fok 7 perc. Következő évben, 2023. március 23-án, tehát nem sokkal a tavaszi napéjegyenlőséget követve érkezik meg a Vízöntő asztrológiai jelébe. Ám 2023. nyarán is hátrálni kezd, ekkor visszaérkezik a Bakba, majd ezt megismétli 2024-ben. Jó szokása szerint 2025-ben is hátrál majd, de ekkor már csak a Vízöntőben teszi ezt. Eddig a tények sorolása, sóhaj és lépjünk tovább.

Fejlődés, előrehaladás, megoldás. Ezt hozza el, ha felveszed a kesztyűt. Nem azt, amit a sárba dobtak. A munkáskesztyűt. Ha hozzálátsz, ha nem büdös a lapát nyele. A Bakban hátráló Plútó előtérbe helyezi, hol érdemes energiákat megmozgatnod. Erőfeszítésed jutalma nem marad el. Korrekciós időszakként is tekinthetsz a következő hónapokra, hiszen a régen elsumákolt tevékenységeket pótolhatod – nyilván jobb minőségben. Ugyanazt ne akard, csak jobbat.

Tudás, ami segít letenni a szükségtelen terheket. Erre is ösztönöz a retrográd irányba forduló Plútó. Tolatása a Nyilas csillagképének elengedő részénél esik meg. A bölcsesség fénye mutat rá, mitől kell érdemes megszabadulnod. De nem ám finomkodva, az nem a Plútó stílusa. Emlékezz: radikális, vissza nem fordítható módon. Megvilágosodsz, utána pedig azonnal nekiállsz lomtalanítani, de alaposan. A rádöbbenések sora segít ebben, utat kövez a cél felé.

A cél pedig a szárnyalás és az emelkedés. Nem másért fejtesz ki energiát. Az égi egyenlítő csillagzatai felettes énednek üzennek. Ő a te legjobb változatod. Ott pedig a Sas fényábrája röpül. Égbe emelkedés, a legjobb megoldások által, valódi tudásra alapozva. Kér némi erőt, cserébe megfizethetetlen pluszt ad. Elégedettség, a jól végzett munka létöröme a tiéd. Mögötted pedig kioldott, átvágott csomók maradnak, jelezve, hogy a szabadulás útját járod.

kép: pixabay.com

a méltó kép a forduló Bak Plútóhoz

Pin It on Pinterest