Éled a lélektüzed

Éled a lélektüzed

Erő és keménység nem egymás szinonimái. Sem a szavak, sem az általuk kifejezett minőségek. Amikor kemény vagy (milyen szemléletes: keménykedsz…), az erő messzire iszkolt. Pőre kevélységgel próbálod pótolni. Nem jó, nem megy, nem mehet. Az erő nem kell, hogy görcsösségbe csapjon. Sőt. Lehet lágy, ám végtelenül határozott. Erről szól a Halak Mars története. Ez a tudás ma talán fontosabb, mint eddig bármikor.

Pénteken kora reggeltől ugyanis a Halak asztrológiai jelében menetel tovább a Mars, egészen május 25-ig. A Halak Mars energiáját számtalan módon lehet értelmezni, most a belső erőre fókuszálok. A következő időszakban érezhető kraft jelenik meg lelkünk alsó-belső világában. Tegye fel a kezét, akinek ellenére van egy kis plusz lelkierő! Na ugye…

A Mars tüzes planéta, a tűz pedig sötétséget oszlat; fényt és meleget ad. A kereslet az egekik ér. A Halak cikkelyébe érkező vörös bolygó ereje ősfélelmeinket, a bennünk élő kételyeket tudja villámgyorsan eloszlatni, mint mikor fáklyával térünk vissza az imént még olyan ijesztőnek tűnő barlangba.

Hirtelen minden a helyére kerül, a kövek csak kövek, a denevér pedig egyszerű bőregérré változik a szárnyas démon rémképéből. Erőd adatik lezárni, befejezni dolgokat; kilépni olyan minőségekből, melyek már híján vannak a fénynek, de eddig túlságosan enerváltan láttál neki szabadságtörekvéseid végrehajtásának.

Analógia: a bezárt ajtót simogathatod, tíz elfehéredő körömmel kapirgálhatod vérsarjadásig, valós eredmény nélkül – amikor viszont odarúgsz a zár alá, sarkig tárul a fogva tartó nyílászáró és betódulhat a friss levegő. Ne akciófilm-szerűen akard ezt megélni, inkább átvitt értelemben – korlátozó, beszűkítő minőségeidet azonnal és intenzív módon lerúgva magadról.

Az összegzéshez és a leltárkészítéshez is erőd adatik, ami kifejezetten jó hír, e nélkül ugyanis bajosan, de legalábbis munkásan kezdhetsz jó minőségben új időszakot. A múlt dolgait félelem nélkül vagy képes látni és a helyére tenni, ahogyan a hozzá kapcsolódó érzelmeket is. Néha csordulhatnak könnyek és csikordulhatnak fogak, de a folyamat sikerét nem veszélyeztetik.

Amikor teljes őszinteséggel számot vetsz utad eddig megtett részével, nem csak megkönnyebbülsz, de magasabb minőségben léphetsz tovább. Óriási ajándék ez, még akkor is, ha némi áldozat meghozatalát is kívánja a „kíméletlen” őszinteség önmagaddal szemben.

kép: pixabay.com

tűz, erő, fény – a Halak Mars mindezt keménység nélkül tálalja

A mélyérzelmű kapcsolatokról

A mélyérzelmű kapcsolatokról

Ember önmagában nem értelmezhető. Talán nyelvtanilag helyes lehet egyes számban beszélni róla, spirituális értelemben azonban nem. Mert ember kapcsolatok nélkül tartósan nem létezhet. A földi, poláris létezésben szükséges viszonyítási pontokat a másik ember segít meglátni. Nem mellesleg: helyzetbe is hoz. Ennek milyensége a nemmindegy.

Kedden délután lép át a Halak asztrológiai jelébe a Vénusz, május másodikán, szintén délutánig tartózkodik ebben a szeletben. Miről szól – vénuszi szemszögből – a következő közel négy hét?

Egy-egy égi állás vizsgálatakor az analógiás gondolkodás csodamódszerével célszerű szemlélned a fényszálakat. Ennek az egyik legcsodásabb eredménye, hogy szimultán több életterületeden is, a racionális agy számára lekövethetetlen (azaz nem lineáris, ok-okozati láncra felfűzött) módon segít.

Példálózzunk hát a Halak Vénusszal egy kicsit! Ösztönzi a belső szépség felfedezését, akár önmagadban, akár embertársaidban. Kapcsolatbolygóról beszélünk, így fokozottan lelhetsz rá a másikban mélyen, a felületes szemlélő számára láthatatlanul meglévő-megbúvó erényekre.

Ez a felfedezés valójában örömmel való rácsodálkozás. Erősödő, hálával bélelt szeretet ébred benned azok iránt, akik közel állnak hozzád. Rájössz, e világban ők milyen értékesek és fontosak számodra, mennyivel stabilabb támaszt ad a kapcsolat, mint egy járókeret, vagy kövér bankszámla.

A másik megismerésével a titkait is felfedezheted, itt viszont légy tapintatos és körültekintő; nem illik sáros bakanccsal trappolni érzékeny lélekterületekre. Amúgy pedig a Halak Vénusz hajlamossá tesz erre a fajta együttérző-finom működésre. Amennyiben rinocéroszkodsz, az már saját, szabad döntésed eredménye következménye. Az egység-élmény megélése is munkálkodik: a Halak „minden-egy” kódolása fényesíti fel az összetartozás, az együvé tartozás fontosságát.

Beszéljünk azért a lezáró-befejező késztetésekről is: a május 2-ig terjedő időszak kitűnően alkalmas kapcsolatok elegáns lezárására. Emlékezz: nem csak párkapcsolatról beszélünk, ez lehet üzlettársi; elköszönhetsz a kertészedtől, a körmösödtől, az autószerelődtől, ha megérett a helyzet. Olyan, mint mikor végelszámolással szüntetnek meg gazdálkodó társaságokat: minden energiát beleteszel a méltó és bántásoktól, sértésektől mentes befejezésbe. Ezért is írtam le az „elegáns” jelzőt; tovább díszítve méltányos, nagyvonalú, gáláns módon köszönhetsz el a másiktól.

Nincs benned kényszer elégtételt venni, mert a Halakban érzed (legalábbis érezheted…), hogy egylényegű vagy vele, még akkor is, ha utatok másfelé kanyarodik e pontban. A zodiákus utolsó szelete a Halak, a lezárás egyben felkészülés a következő körre.

Minden befejezés új kezdetekhez segít, egyfajta ráfordulás egy magasabb szinten kezdődő fordulóra; így rajzolva ki az emelő és emelkedő spirál vonalát. Mindezt örömmel, harmóniában, és szépen; amolyan vénusziasan.

kép: pixabay.com

Álmodj, tervezz, dönts

Álmodj, tervezz, dönts

Elérkezik az előre tekintés ideje. Mostanra letisztult, ami körülötted fortyog és kavarog. A külvilág rád hatással bíró eseményei nem érnek véget, dehogy. Ám döntési ponthoz érkezel. Olyan helyzet vár rád, amikor egy kicsit beljebb, mélyebbre érdemes menned a szokásosnál. Nem elég azonnali, hirtelen indulatokból, ösztönszinten határozni. A pillanat jelentőségét a tekinteteddel értheted meg leginkább.

Egyszerre nézel befelé és előre. Vágyad, igényed ébred egy kicsit megállni és összegezni. Annyi hatás és impulzus ért a mostban, ami feldolgozásra vár. Nem agyalásra, hanem ülepítésre, szintetizálásra és a hasznos minőségek kinyerésére. A fókusz messze előre és mélyen befelé irányul – azonos időpillanatban. A jelenben. Komoly elhatározások ideje virradt fel. Olyan napok várnak rád, mikor a jövődről döntesz, de ez korántsem vészjósló.

A pillanat, amiben éppen vagy, kihat a jövődre, mégpedig közép- és hosszú távon is. Ezért érdemes figyelmet, időt, jelenlétet és alakító energiát szentelned – önmagadnak, önmagadért. Életed szempontjából kitűnő stratégiai ponthoz érkeztél. Ezt a lehetőséget pedig a Jupiter és a Neptunusz együttállása kínálja fel. Nézzük lépésről lépésre, „összetevőnként,” miért is bír ilyen jelentőséggel a két planéta találkozója.

Elsőként kell megemlíteni, hogy mélyre ható, intenzív energiák lendülnek mozgásba. A két égitest a Halak asztrológiai jelében áll együtt. Ennek az égi szeletnek éppen ők ketten, társulva az uralkodó bolygói. Magyarán: jóval több erőt, mélyebbről felemelve és messzebbre vetítve mozdítanak meg, mintha bárhol máshol lelnének egymásra.

A Halak az összegzés és a tanulságok levonásának szakasza. Itt készít – őszinte! – mérleget a földi vándor. Ez az energetikai állapot ösztönzi, hogy a múlt tapasztalatait, saját reakcióidat, a külvilág hatásait – mindent, ami formált és befolyást gyakorolt rád, átvizsgáld. Az energetika jelentősége nem becsülhető túl. Mert nem csak és legfőképpen nem kizárólagosan aggyal végzed. Valódi érzelmi munkáról beszélünk.

A Halak a mélységek jelölője is. Lemerülsz lelkivilágod alsó-belső rétegeibe. Ott a számvetés igaz pontja, oda csapódik és huzalozódik be minden, ami döntő hatást gyakorol rád.

A Halak a zodiákus tizenkettedik, utolsó jegye. A kör azonban nem ér, nem érhet itt véget – éppen azért, mert kör és nem vonalzó. A vég egyben egy új kezdet jelölője. Meg kell értened, hogy a most kitett pont nem csak az utolsó mondatod befejezése miatt fontos. Éppen innen indul a következő elbeszélés, amit életed, sorsod könyvében te magad írsz meg. Nincs bűvészmutatvány és csalás. Az egyik kör végpontja kérlelhetetlen logikával tűzi ki a következő indulását.

Második markáns pont a két bolygó tempója. Egyikük sem kapkod. A Jupiter közel tizenkét, a Neptunusz majdnem 165 (!) esztendő alatt tesz meg egy teljes kört a Nap körül. Ennek egyértelmű következménye, hogy meglehetősen ritkán állnak együtt. Végletesen leegyszerűsítve, csak a könnyebb kalkulálhatóság miatt számoljunk itt is tizenkét évet. Vajon hány alkalommal köszönt rád ilyen életed során? Egyszerű matematikai sorozattal mérheted le az alkalmak számát. Segít beárazni a jelentőséget is. Mert az gazdagon ott van.

Belső, önmagadba vetett hitre épülő jövőtervezés. Leginkább ezt emeli most felszínre a Jupiter. Bölcsebb éned kap szót és jut döntési jogkörhöz. Ez a minőség mélyebb gyökerekkel kapaszkodik az ésszerűségnél. Mert könnyen elképzelhető, hogy belső bölcsességed más, a külvilág számára egyenesen ésszerűtlen döntésre sarkall. Mint olvastad, az idő neked dolgozik, sem a tatár, sem a török nem hajt. A stratégia lényege, hogy nem a következő másodpercben kell számon kérni.

A benned élő tudást juttatja szóhoz a bolygó. A tudás itt magas polcon trónoló minőség és nem feltétlenül kapcsolódik oklevélhez, szervezett keretek között tanulható és megszerezhető képesítéshez. A szó köznapi értemében vett „iskolázatlan” ember is lehet végtelenül bölcs. Innen merít a Jupiter, amit pedig talált, azt két marokkal borítja az együttállás kohójába.

A másik résztvevő, a Neptunusz a lélek mély rétegeiből emel inspirációkat. Ami téged legbelül és valóban mozgat, annak szavát hallod meg. Meghallod és engeded, hogy döntsön. Ez az út, ez a mód segít valódi önazonossághoz, ami nélkül nehéz számodra kiváló elhatározásokat meghoznod. Olyan minőségre gondolj, ami neked fontos, nem a külvilágnak. Emlékezz: hosszú táv, a jelenben lerakott alapok a jövő(d)ért dolgoznak.

A belső bölcsesség a mély érzelmekkel szintézisben legyőzhetetlen elegyet alkot. Olyan esszenciális tudás és erő ébred, amivel hosszú távon kamatozó, támogató lépésekről tudsz dönteni. Elképzelhető, hogy sem tetszést nem aratsz, sem az egeket nem karcolássza a népszerűségi indexed. Ez rendjén való, hiszen nem a pillanat tapsára vágysz.

Harmadik oszlopenergia a múlt tapasztalataira való építkezés. Könnyen megeshet, hogy találkozol olyan emberekkel, helyzetekkel, kapcsolódásokkal, amik kísértetiesen emlékeztetnek arra, amit egyszer-sokszor megéltél már. Nem utánad nyúló, visszahúzó polipkarok ők. Emlékeztetnek, hogy belőlük tanulva bölcsülsz. Az asztrológiai jelek ember alkotta köre fölé emelkedve a csillagok világába érkezünk. A Jupiter-Neptunusz tandem hátterében a Halak fényábrájának visszaúszó halacskája rajzolódik ki. A visszatérés megértése, a megfelelő döntések meghozatala és végig vitele kövez utat a valódi kiemelkedéshez.

Úgy dönts, hogy az itt és mostban jó szívvel nézhess tükörbe. Az asztronómia értelmezése szerint ugyan már nem érinti, de tudnod kell a Vízöntőről is. A csillagzat jövőt tisztító vizétől érkezett a találkozóra a két bolygó. Magyarán: a jövődet érintő elhatározások legyenek egyértelműek, tiszták számodra. Kerüld el a „majd lesz valahogy,” „ki kell ennek alakulnia” – jellegű ködös, maszatolós mintázatokat.

Negyedik, bár talán legfontosabb tudnivaló: az együttállás nem kényszerít semmire sem. Ez persze valamennyi égi állásra és történésre igaz. Lehetőséget ad. Amivel vagy élsz, vagy nem élsz. Szabad döntésed szerint. Nincs kényszer és ne érzed azt sem, hogy ha most nem ülsz le tizenkét éves életstratégiai tervet kidolgozni, akkor csak úgy tengsz-lengsz a következő Jupiter-Neptunuszig. Remek, de nem törvényszerűen és mindenáron sorsfordító energia. A belinkelt írást javaslom újraolvasni; ott leírtam, miért érzek „enyhe” viszolygást az amúgy kitűnő szó (elcsépelése) kapcsán.

Lelked mélyének hathatós támogatása ötvöződik belső bölcsességeddel. Önérvényesítő módon, de másokat nem le- és elnyomva tervezhetsz jövőt, hozhatsz döntést. Különleges, spirituális optika mutatja meg a te valódi, általad álmodott utadat. Ez a tisztaság segít abban, hogy ne a logikus, mások számára egyértelmű irányba indulj – ha az nem a tiéd.

Mettől meddig? – vetődhet fel a kérdés. A Jupiter és a Neptunusz egzakt módon április hatodika és tizennyolcadika között áll együtt. Mivel mindketten lassú mozgásúak, ezért korábban és a jelzett időn túl is érezheted a hatást. Ez egyéni érzékenységedtől is függ.

Támaszkodj a benned élő és munkálkodó támogató erőkre. Emlékezz rá: kitűnő kozmikus bekötés stimulálja őket. Legyen benned kurázsi, hogy meg is hozod a megálmodott döntéseidet. A jövő téged fog igazolni.

kép: pixabay.com

lehet, hogy gomolyog a köd, mégis látod a fényt – és az irányt

A Szűz teliholdról – másképpen

A Szűz teliholdról – másképpen

Elég volt már a múlt pucolásából. Mégis, kinek van kedve folyton-folyvást sz@rt pucolni? Már a csapból is ez folyik, komolyan: torkig vagyok vele. Hagyjanak már békén ezzel, nem vagyok vécésnéni/bácsi. Sem a fajanszot nincs kedvem tisztára nyalni, az emésztőt meg különösen nem. Pont.

Igen, igazad van. Ha ez a te monológod, egyetértek veled. Baromira unalmas állandóan visszafelé nézni, gumikesztyűs kézzel turkálni a fekáliában. Az pedig, hogy a spirituális szerzők szinte egyöntetűen ezt harsogják, még elszomorítóbbank tűnhet.

A nyújtás lelkes híve vagyok. A gyakorlásáról ez már – sajnos – nem igaz. Leginkább az izomzatra fókuszálok e témában; a te türelmed nyújtását és esetleges szakítópontjának tesztelését mellőzném. Hidd el, olyan szívesen írnék mást. Pillangókat, angyalkákat, talpra álló zsiráfbébit és más cukiságokat. De a helyzet az, hogy e bejegyzés témáját a csillagos ég szolgáltatja. Ott pedig á la carte van, de úgy, ahogy a Kozmosz szervírozza.

A téma a telihold, mégpedig a Szűz asztrológiai jelében telő Hold. Mit is illetünk ezzel a kifejezéssel? Nap és Hold szembenállását. Ennek egzakt, azaz pontos ideje 2022. március 18-án, pénteken 8 óra 17 perckor lesz; adjunk egy kicsit az adatoknak is. A Nap a Halak jelének 27 fok 40 percénél, a Hold pedig a Szűz 27 fok 40 percénél jár akkor éppen. Így teljesítik be a farkasszemet és emelik csúcsára az érzelmeket mozgató teljesítményüket.

Mert némi lelki-érzelmi dagály-energia minden teliholdnak, így a mostaninak is sajátja. Már az orvostudomány és a kriminalisztika is figyelembe veszi – több más aspektus mellett – ezt az égi mozzanatot. Ebből (is) következik: ne várd el, hogy téged nem befolyásol. Egyszerűsítve: teljesen természetes, ha hatást gyakorol rád, ha megpendíti érzelmeid húrját. A keletkező hangzat szépsége rajtad áll, azaz milyen kondícióban ér a telihold. Elsődlegesen belső minőségekre gondolj; a bombaformában lévő versenyző is átélheti a mély hullámzást. Erről nem egy magyar sportoló be tudna számolni, elúszó érmekről szóló mesékben…

Szűz telihold: megérzed, minek jött el az ideje. Ehhez társulhat kellemes és nyomasztó érzet egyaránt. Ha szinkronicitásban élsz saját életeddel, borítékolhatóan mosolyogtató élményt kapsz. Az elcsúszások, halogatások ellenben nyomasztó módon emlékeztetnek: itt az idő. Még későn is jobb, mint soha.

Ami pedig most következik, bár a múlttal függ össze, mégsem számíthat feketelevesnek. Mert a csillagos égre nézünk. Amit pedig onnan olvasunk ki, az soha nem szívató-leckéztető célzatú. A Nap központi csillagunk, névadója a Naprendszernek. Kevés nyilvánvalóbb tényt lehetne ideírni. Róla értekezve azonban tudnod kell érdemes, hogy ő jeleníti meg cselekvő énedet a születési képletedben. A Halak kettős csillagzatának visszaúszó halánál jár éppen. Ha kivesszük a képletből a méltán népszerű „Vissza a jövőből” filme(ke)t, akkor jogosan merül fel a kérdés: ugyan honnan lehetséges visszatérni? Így igaz: a múltból. Az egyszer (vagy ennél akár jóval többször) megtörtént dolgok, felismert mintázatok jelenhetnek meg újra. És nem azért, hogy fájdalmas nyomógombjaidat tömpe hüvelykujjukkal zsibbadásig nyomják. Lásd meg, ismerd fel, majd – változtass.

Változtass, hiszen telihold ideje érik. A Hold pedig – oly sok más mellett – éppen a változás jelölője. Lásd meg a szépséget: huszonnyolc naponta kerüli meg Földünket, hétnaponta új fázisába lép; maga az esszenciális változás. Teliholdra változást ültetni egyenlő tudatos változtatás. Belőled indul ki. Érzelmi beérés indít el a másképpen cselekvés szélesedő útján.

És megint be(k)úszik a múlt. Mert égi kísérőnk, a Hold a Szűz csillagzatának múltból elrugaszkodó lábán jár a Nappal való szembenézés idején. Lépj el a múltból, pontosabban: abból, ami már nem méltó, nem való, mert nem elég fényes. És ez az, amit tűpontosan érzel. Lehet, hogy meggyőzöd magad, bár ez legtöbbször megmarad suta győzködésnél. Az elméd szava időlegesen felsorakoztathat olyan észérveket, amik elég csábítóak rövid távú elbizonytalanításodhoz. De a szíved szava erősebb, mélyebbre megy.

Ezért mertem egészen halkan némi múltpucolást írni. De már nem vécékefés takarítószemélyzetként teszed. Önként, mert tudod: így egy fényes(ebb) jövő kapuján lépsz be. A tisztaság mértéke határozza meg a kapuszárnyak tárulási szögét. Magyarán: minél ügyesebben, őszintébben, jobban takarítod ki a mögötted hagyott idő és minőségek trágyáját, annál szebb és méltóbb jelen és jövő vár. Nem mondom, hogy habkönnyű, de tőegyszerű egyenlet. Erről szól a mostani telihold.

kép: pixabay.com

a hullámok azt is megmutatják, minek érkezett el az ideje

Így juthatsz el álmaidhoz

Így juthatsz el álmaidhoz

Ami a lelked mélyén van, attól nem kell félned, jó lesz. Ellentétben János esztergomi érsek dodonai ízű kinyilatkoztatásával, én ki mertem tenni az elferdített mondat írásjeleit. Mert ami benned, odabent és odalent található, valóban a tiéd. Nem kell, hogy fékezhetetlen, harapós jószágként tekints rá. Felszabadítva ugyanis igazán emelő módon társulhat. Miért is?

Szombattól hétfőig egzakt a Halak zodiákusában lépdelő Nap és az ugyanitt lubickoló Neptunusz együttállása. Mondhatnám, hogy ez a mágikus érzékelés, a meditáció, a spiritualitás, a művészetek napja, ha nagy szavakat akarnék használni a március 12-14. közötti három napra.

Világosságot áramoltathatunk mélységeinkbe, rálátunk ősfélelmeinkre, de nem azért, hogy összerottyantsuk magunkat erősítsük a parát. Vedd észre: amikor tudatosítod önmagadban, hogy – példának okáért – rettegsz az egerektől, akkor már nem annyira páni reakciókat produkálsz, mikor Grabowski egyszer csak testet ölt és rágcsálni kezd valahol a látómeződön belül. Nem múlik el szemvillanás alatt, mint a letett marionett-figura mozgása, de halványul. Ellenben a lépés elmulasztása, a nyers, ösztönszintű menekülés kaput nyit a további mélységek felé. Azaz: ősállati módon rettegsz és a kaszást is egér képében vizionálod, amint ízes ementálit majszolva suhogtatja a szerszámot érted jöttében.

Jó, ha tudod, mitől félsz; klasszikus lépcsőfok, hiszen innen felfelé (is) vezet út – az ismeretből döntéshez kövezel járdát, ami csak egy irányban járható, mégpedig a nyugalomba, az irracionális rettenetből ki- és felfelé.

A Nap-Neptunusz kiválóan alkalmas a (mély) meditációra is. Bő egy hét múlva veszi kezdetét az igazi, vagy – köznyelven szólva – csillagászati tavasz. Bár süt a Nap és a tavasz illata, lehelete már körülötted kavarog, ez a télvég energiája. Az előző évkör végéhez közeledve nemigen kínálhat ennél csodásabb összegző-lezáró-ülepítő alkalmat a csillagos ég, mint a Halak asztrológiai jelében találkozó Nap és Neptunusz mintázata.

Ilyenkor többféle könyvelést is hajlamos vagy elővenni. A hivatalosat, amit kifelé mutatsz: láthatja a könyvelő, a könyvvizsgáló; ez kerül életed spirituális cégének nyilvános beszámolójába. Ezzel együtt a burkuskassza a rejtett, belső, titkos számadást is elvégzed, mert érzed: elérkezett az ideje.

A két nyilvántartás időnként jelenős eltérést mutat és pont úgy, ahogy a fizikai síkon történő könyvelési csalásért a NAV/TEK fejkamerás/gépkarabélyos tininindzsateknőcei visznek el a fekete Multivannal, úgy buksz meg lelki susmusaid miatt is – önmagad előtt.

A teátrális, médiában pörgethető jelenetsor elmarad, a drámaiság nem, mert – kíméletlenül – szembesíted önmagadat a tényekkel. Ez azonban a látszólagos összeomlás mellet az újratervezést, a jobbért hozott döntést is felszínre hozhatja. Mint mindig, úgy most is „csak” rajtad áll. A lehetőség adott.

kép: pixabay.com

Nap-Neptunusz együttállás idején nem célszerű korlátot szabni az álmoknak

Pin It on Pinterest