A Rák talán a legkevésbé „lehúzott” asztrológiai jegy. Példálózó jelleggel következzenek a vele összekapcsolt (negatív) közhelyek: hangulatember, sértődékeny, mimóza, hajlamos az érzelmi manipulációra. Szemére vetik a mártíromságra való késztetést ugyanúgy, mint az érzelgősséget és az érzelmeinek kiszámíthatatlan hullámzását. Kedvességét, együttérzését és gondoskodását szapulói sem tagadják, legfeljebb a képet árnyalják egy krémesbe fojtott család portréjával… A közvélekedésben egy jobb sorsra érdemes, de némileg neurotyi, többé-kevésbé sz@rkeverésre hajlamos, ügyesen sütni-főzni tudó, de mérhetetlen zsebkendő-felhasználó képe él a Rákról.

Nézzük, mi ezzel szemben a valóság (ami, mint tudjuk, szintén nem egy objektív valami, szóval ez a valóság is egy szűrőn át kerül a pixelek világába…)! A Rákkal veszi kezdetét a nyár, így kardinális, korszakot megnyitó, nyári, vizes jegy, ura a Hold. Az első bekezdésben írt „vádak” zömére már meg is kaptuk a választ: ha a Hold, a változékonyság és változás planétája uralja a cikkelyt, ugyan miként várhatnánk el a hónap szülöttjeitől egy konstans, nap nap után azonos minőséget? Földünk kísérő bolygója huszonnyolc naponta tesz meg egy teljes kört, hét naponta váltja fázisait, a változás a lételeme. A jegy a víz eleméhez tartozik és ez az egyetlen elem, ami minden más elem sajátosságait magára tudja venni: fagyva szilárd (föld), hevítve gőzként éget (tűz), párologva pedig levegős. Az ötödik elemben, a fában pedig mindaddig ott van, amíg az él.

Ha semmi mást nem teszünk, csak mindezt összegezzük, már meg is értjük a fő motivációkat és közelebb jutunk az elfogadáshoz. A tengertől igen ritkán várja el bárki is, hogy folyamatosan tükörsima felszínnel várja a romantikus csónakázásra vágyó ifjú párokat. A Rák változékonyságát tudva már nem lepődünk meg, hogy más hangulatban találjuk délután, mint ahogyan reggel elköszöntünk tőle. Ellenben bizton tudhatjuk, hogy ő mindig képes ránk hangolódni, szülessünk bármelyik jegyben is, hiszen a víznél írtakhoz hasonló érzékenysége folytán azonosulni tud lelkünk rezdülésével. Megértése, figyelmessége gyógyír a léleknek.

A sztereotípiák között felsorolt konyhatündérségre való hajlam valójában egy sokkal tágabb energia megnyilvánulása: a gondoskodás vágyáé. Ez persze gyakran a gyomron keresztül történik meg (ez is már milyen véletlen: testi szinten a gyomor tartozik hozzá. Jó még ott a méh, a mellek, a vízháztartás is…). A zodiákus névadója a Rák csillagképe (de nem azonos vele!), aminek hármassága a befogadásról, a táplálásról és az elengedésről szól. Ebből általában a középsőt szokás a Rákhoz fűzni, de ez erősen kiragadott megközelítés. A Rák nagyon tud szeretni, melegszívű, érzelmes; tudhatjuk, hogy nem manírból, hanem belső indíttatásból ölel meg. A mártírkodásra való hajlam hátterében az alázat áll: benne munkálkodik az alázat ereje (ez nem azonos, nagyon-nagyon nem azonos a megalázkodással!), amivel elképesztő dolgokat tud megtenni zokszó nélkül, számára teljesen természetesen. Ennek lehet alacsony szintű megnyilvánulása az elismerés hiányából fakadó mártírkodás, de ez már saját döntés eredménye, nincs rá kozmikus kapcsoló aktiválva.

Kedvessége és barátságossága mellett említést érdemel a múlttal való bensőséges kapcsolata: érdekli, honnan jöttünk, kíváncsi az eredetre. Lássuk meg, hogy így, a hátteret is ismerve mennyivel teljesebb képet képes megalkotni, gyakran előzve meg az ítéletesség kialakulását, hiszen a jelen állapotot a múlt tükrében tudja szemlélni. Amit valaki csípőből elítél, azt ő akár fejlődésnek is láthatja, mert tudja, ismeri az előzményeket. Ennek a folyamatnak egy csodálatos illusztrálása a Mementó című film amnéziás főhősének fejezetről fejezetre való rádöbbenéseinek sora. Rágjuk végig a Rák jellemzőit és engedjük el a könnyező sütigyár képét, ha hallunk róla.

 

képek: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This