Augusztus 5-ig a Szűz jelében járó Merkúr csillagképi hátterében (az Oroszlánon kívül) ott fénylik a Sextans, mint a helymeghatározó, navigációs eszköz üzenetének égi szimbóluma. Olyan eszköz, ami segít bennünket a helyes irány megtalálásában, bár az „eszköz” kifejezés nem feltétlenül korlátozódik materiális, kézzel fogható tárgyra. A biztonságot és az előrevivő út irányát találhatjuk meg általa. A csillagos ég ezen pontján két erő dominál: a Hydra, azaz a Vizikígyó, aki az ösztönerőket, a tudattalan mélységekből feltörő zsigeri indulatokat szimbolizálja, nem véletlenül ábrázolják ezerfejűként.

A fölötte uralkodó és fényeskedő Oroszlán üzenete segít az ilyen erők uralásában, a Sextans pedig mintegy szintetizáló erőként a két vektort hozza „közös nevezőre”, általa teremthetjük meg az egyensúlyt. Olyan minőségek lehetnek Sextans-analóg eszközeink, amik támogatnak a végtelen meglátásában, amik a beszűküléstől óvnak bennünket, hogy kitágíthassuk valóságunkat, világlátásunkat és ebben a szélesebb perspektívában lássuk és helyezzük el magunkat; itt kap szerepet a belső értékeket középpontban tartó navigáció.

Ezek a minőségek jelennek meg gondolkodásunkban, szellemiségünkben és kimondott szavainkban egyaránt. A mostani idők beszélgetéseiben ott motoszkál a hétköznapin túlra mutató tartalom, veleje és távlata van az elhangzottaknak, a Sextans pedig segít ezt felismerni és „kinyerni”. Határozott motívum a szellemi emelkedés, a világunk kitágulásának megélése, amikor rádöbbenünk, hogy univerzumunk maga az Univerzum.

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This