Szombat, vasárnap és hétfő az a három csodálatos nap, mikor központi csillagunk, a Nap átvándorol a Bika csillagképe felett ragyogó Fiastyúk csillaghalmazon. Asztrológiai értelemben itt már a Bika cikkelyének végénél járunk, de – ha úgy tetszik és miért ne tetszene úgy – itt duplán jelenik meg a teremtés és a bőség minősége. Erre mondhatnánk a régi reklámszöveget idézve: minden szinten szinte minden; egyetlenegy dolgot szükséges korrigál: a szinte szót érdemes eltávolítani, hiszen a Plejádokban járó Nap nem fukarkodik, árasztja a bőséget, ilyenkor nincs hiánycikk és kacsintva pult alól adott finomság. Minden ki van téve, kedvünkre válogathatunk.

A régiek az istenek szerelmi fészkének tartották a csillagos ég ezen pontját, mert itt keresztezik egymást a bolygópályák, azaz valóban itt szerelmeskednek a teremtő energiák. Amikor a Nap, cselekvő énünk égi megjelenítője vándorol át ezen a kitűnő rezgésű területen, bizton tudhatjuk, hogy a bőségben, a tobzódó örömökben mi magunk fürdőzünk meg; saját, bőrön keresztül megtapasztalós érintettséggel. Segíthetjük az égi erők munkáját azzal is, hogy tisztán, világosan és egyértelműen megfogalmazzuk valódi vágyainkat. Ehhez persze jó felismerni őket, megtisztítani az ocsútól, a máshonnan ránk tapadt energiáktól és hamis, talmi késztetésektől, majd megfogalmazni és kimondani őket – hangosan, először saját magunknak.

Kevés pontja az égnek ennyire termékeny és bőkezű, itt a bőségszaru mindent, de mindent elénk ömleszt, amit szeretnénk (és nem azt, amire szükségünk van, tudjunk a kettő közt különbséget tenni). Legjobb persze, ha cselekvőbben működünk ezekben a napokban a csodák megéléséért. Jó az is, ha kíváncsi kisgyermekként nézzük az eget, szájtátva, mint egy légi parádén, de jobb együttműködni a fönti energiákkal. A Fiastyúkban járó Nap a „segíts magadon, Isten is megsegít”, mondás második felét aktiválja, az elsővel pedig tartalmat adunk a mondatszerkezetnek. Készüljünk a tágan vett hétvégére, mondjuk ki, mire vágyunk, hogy a kozmikus ajándéközönben egyértelműen azonosíthassuk a nekünk szóló csomagokat, amikben aztán valódi örömünket leljük.

A Plejádok szerelmi fészek. Ez a három nap kitűnően alkalmas gyermek foganására is, amit a növő Hold tovább erősít. Tekinthetünk úgy is a most következő pár napra, mint egy kapunyitásra, amin keresztül az életerős, életigenlő lelkek örömben foganva érkezhetnek meg egy újabb körre a Föld csodálatos játszóterére.

 

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This