A Szaturnusz átlagosan harminc év alatt teszi meg egy kört az égen, nem mondhatjuk túlontúl kapkodós, rohanós planétának. Eddig tartott a Nyilas asztrológiai jelében eltöltött etapja, most pedig átlép a Bakba, ahol 2020. tavaszáig folytatja lassú vándorlását. Nyugodtan tekinthetjük hazatérésnek ezt a jegyváltást, hiszen a Bak zodiákusát a gyűrűs bolygó uralja (emellett még a Vízöntőnek is ő az ura az Uránusszal társulásban). Él egy közkeletű tévhit, vagy talán tévhiedelem rendszer, ami a Bakot és a Szaturnuszt hasonszőrű, korlátolt, szőrszálhasogató erőnek tekinti. Ez az érdekes, de nem túl üdvözítő vélekedés pedig azonnal bélyeget süt mindenkire, aki „lebukik” és kiderül, hogy a születésének pillanatában a Bak jelében állt a Nap vagy valami szaturnális érintettsége van.

Bár nem keresett meg sem a Szaturnusz, sem a Bak, mégis úgy érzem, érdemes rendbe tenni a velük kapcsolatos félreértéseket, mintegy lobbizni, hogy végre helyükre kerülhessenek – valódi és méltó helyükre. Föld elemű bolygó érkezik föld elemű jelbe, így a biztonság, a stabilitás fontossága megnő. A Bak képes a korábban összegyűjtött, megtanult, megélt tudást a földi világba lehozni és működtetni. Semmi rossz nincs abban, hogy a kincseinket használjuk, a tudás, az ismeretek kamatoztatása helyén való; nem tévesztendő össze a bölcsesség talmi aprópénzre váltásával. A Baknak van egyfajta gyakorlatiassága, amit könnyű összetéveszteni a földhöz ragadottsággal, különösen akkor, ha az ítélkező önmaga nem érti meg vagy nem ismeri ezt az energiát. Halad, megfontoltan, de a megfontoltság és a lassúság közé szintén nem érdemes egyenlőségjelet tenni. Ha elmegyünk túrázni, mindenképpen lépésről lépésre haladunk, akkor is, ha lassú sétatempót választunk és akkor is, ha szinte futunk. Lányegesebb a tempónál, hogy nem hagyunk ki semmit, az út minden csodáját megnézzük, valamennyi látnivaló összes szépsége megmutatkozik számunkra.

A lépések adják egyben a tanítást is, emlékezzünk, hányszor éreztük, hogy valamit nem láttunk volna autóval elrobogva, amire gyalogszerrel rácsodálkozunk és emlékszünk még sok-sok év után is. A Bak az előrehaladás erőit testesíti meg, bármilyen apró lépést teszünk is meg, de az mind-mind előrefelé visz. Ad egyfajta érést, fokozódó koncentrációs képességet, annak meglátását, hogy mi a fontos valójában. Segít lehántani a sallangot, segít a mennyiségi időt minőségivé nemesíteni. Az ide megérkező Szaturnusz, mint az idő ura, tovább mélyíti ezt az üzenetet, letisztítja létezésünket; ez a tisztító erő pedig kivezet a dzsungelből. Amikor pedig kiérünk és nem akarunk újra és újra tévelyegni, végre megértjük, tisztán látjuk, mi is az  utunk, mi a küldetésünk, a valódi hivatásunk (ez nem azonos az iskolai végzettségünket igazoló papirossal a legtöbb esetben…).

A következő hosszú-hosszú időszakban jobban el tudunk mélyülni az apró részletekben, elmélyülni és nem elveszni. Az aprólékos kidolgozás, a részletek kimunkálása mind-mind koncentrációs gyakorlatként jelenik meg. Az idő szentségét, magának az időnek a jelentőségét tudjuk jobban, tökéletesebben megérteni. Meglátjuk, észrevesszük az örök értékeket, mindazt, ami megőrzésre méltó; egyúttal a csillogó, de haszontalan minőségektől könnyedén el tudunk köszönni. Erre rímel az időtálló, örök dolgok létrehozásának megszülető igénye is, Bak Szaturnuszkor valahogy természetesnek vesszük ennek a késztetésnek a felébredését.

Idén a Szaturnusz szinte egyszerre lép a Nappal a Bak jelébe, így szerdától péntekig egyúttal Nap-Szaturnusz együttállásnak is örülhetünk; pont a téli napfordulón, december 21-én élve meg a találkozót egzakt módon. Minden, ami a Szaturnuszhoz tartozik, az ezekben a napokban átszövi létezésünket, cselekvő énünk égi képviselőjével társulva világosságot áraszt életünk, sorsunk minden apró részletébe. Lehetőségünk van arra is, hogy meglássuk, hol működtetjük alacsony szinten a szaturnuszi energiáinkat, így változtatni is képesek vagyunk rajtuk. Élvezzük ki az együttállást, éljük meg a napfordulóhoz kapott plusz ajándékokat.

képek: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This