Szombaton két planéta is jegyet vált, kezdjük a Bak jelébe lépő Vénusszal, aki ezt már aznap hajnalban megteszi. Kapcsolatainkban erősödik a részletek, az apróságoknak látszó dolgok hangsúlyossága. Ebben az időszakban folyamatosan előrehaladva tudjuk elmélyíteni társainkkal való kötődésünket, odafigyelve annak teljességére, arra, hogy minden a helyén legyen. A Bakban haladó Vénusz végigjár minden lépcsőfokot, ami nem feltétlenül jelenti a lassan haladást, csupán a fejlődés útján nem hagy ki, nem ugrik át egyetlen stációt sem.

Általánosságban a sallangmentes örömökre való törekvés és az egyszerű úton, kerülők és kurflik nélküli anyaggal való együttműködés jellemzi a most induló heteket. Lényeges momentum az anyagban való tapasztalás, a kézzel fogható, gyúrható, szagolható és ízletes megélések útján történő tanulás. A fizikai szinten megélt szépség, az otthon harmóniájának igénye is felerősödik, mégpedig tevékeny módon: a Bakhoz a cselekvés, a megszerzett tudás életbe való átültetése is tartozik. Különösen eredményesek tudunk lenni kézműves foglalatosságokban, minden olyan alkotó tevékenységben, aminek fogható/látható produktuma terem. Az alkotás folyamata az igazi tanítás, a szépség megteremtése útján kaphatjuk meg legjobban a Bak Vénusz energiáinak esszenciáját.

161112bolygok

Délutántól a Merkúr a Nyilas jelében folytatja égi útját, amit tudásvágy, a nagy rendszerek megértésének késztetése és az Istennel való kapcsolat mibenlétének ízlelgetése szegélyez. Nyilas Merkúr idején a magas tudást lehozzuk a mindennapokba, ami nem jelenti az aprópénzre váltást. Jelenti viszont az elszállt, lebegős, szavakba nehezen transzformálható eszmék valódi, használható tudássá alakítását; olyan erővé, ami a földi létezésben segít és előrevisz. A hétköznapokban megélt bölcselet adja a beavatást. Beavatás alatt azt az érzést értjük, amikor az „amint fent, úgy lent” minősége érezhetően, megtapasztalás szintjén jelenik meg életünkben, egyfajta szimmetriaként.

Érdeklődésünk célkeresztjébe kerülhet az együttműködés, a csapatban gondolkodás; annak vizsgálata, miként tudunk közösen egy cél irányában hatni. Olyan cél elérése érdekében munkálkodni, ami mindenképpen fényt áraszt és magasztosság rejlik benne. Érezhetünk késztetést tanítói szerepben megjelenni, amikor megszerzett tudásunk átadásának vágya fűt társaink felé. A tudással való munka, akár befogadói, akár átadói oldalon éljük is meg, az elkövetkező időszak markáns erővonala.

A Kozmosz most a két jelet váltó bolygó révén a tudás más-más vetületből való megközelítésére irányítja figyelmünket, érdemes mindkét megélési utat bejárnunk és felfedezni közben a csodákat.

kép: www. retinaipadwallpapers.com

Pin It on Pinterest

Share This