Törtető, anyagias és korlátolt. A Bak nem jó fej. Rugalmatlansága mellett konok és önfejű, nem igazán érdeklik mások érzései; csak a saját útja a fontos. Régimódi, nem veszi észre, hogy a világ már sebesen elhaladt mellette és nem a gőzgép meg a lóvasút a menő. Beleköt az élő fába is, képes minden apró kis sz@rt semmiséget felhánytorgatni, igazi kicsinyes rohadék ő. Mindez persze lehetne mentség is beszűkültségére, ha legalább élvezné, de nem: lételeme az aggódás, a holnaptól való félelem. A belső szorongását embertársaira és a külvilágra vetítve válik szinte elviselhetetlenné a Bak. Ha az asztrológia legalsó bugyraiból nézzük, igencsak ellenszenves jegy az övé. De mi az igazság róla?

A Bak az első téli jegy, kardinális, föld elemű, ura a Szaturnusz, akit méltatlanul nem szeretnek sokan. A Bak minőségében ott a tapasztalások, megélések hozadéka, a kikristályosodott tudás – egy Bak szülött nem beszél a levegőbe, nem kenyere e blöff; sokkal inkább a valódi, időt álló értékek határozzák meg működését. Uralkodó bolygójának mottója a tapasztalat bölcsességét hirdeti, ez egyfajta értéktiszteletben jelenik meg: ő az, aki ismeri, tudja, elfogadja az apáról fiúra szálló, áthagyományozott tudást és viszi tovább, gondosan ápolva azt. Itt érdemes a forradalmár-feltaláló és a hagyományőrző közötti ítélkezést elengedni: ismét le kell írni: egyik sem jobb, sem rosszabb a másiknál, csak eltérő. Az újítóktól csak egy kis türelmet kérek, nemsokára a Vízöntő is sorra kerül.

A Bak praktikus, célszerű, ami sokak számára időnként végtelenül egyszerűnek, sallangmenetességében puritánnak hat. Kevéssé motiválja a csillogás, mint a biztos célba érkezés; a pragmatizmus nagy híve. Ez az egyik vezérfonala: előrehaladni, menni és megoldani a dolgokat. Nem kenyere a tétlenség sem, szeret tenni a holnapért, valamit mindig a jobbításért cselekedni. Talán néha nehezebben élni meg, ha valamiben nincs ott a fejlődés lehetősége, kevéssé barátja a „csak, öncélúan” szép és jó dolgoknak – úgy véli, minden szolgálja az előrelépést, mellesleg pedig akár még tetszetős is lehet.

Jó tudnunk a Bak jegy szülöttéről, hogy kitartó és állhatatos. Igazán megbízható, rá mindig számíthatunk, nem téríti el holmi pillangóröpte az irányától. Ez a következetesség egyben jellembeli szilárdságról is tanúskodik, a Baknak van tartása. Intenzív kötelességtudata miatt például a munkáltatók imádják a Bak-típusú embereket. Munkálkodik benne egy jó adag alázat is (nem megalázkodás!!), amivel végzi feladatit és éli egész életét – képes a cél érdekében áldozatokat hozni és adott esetben alárendelni magát. Fontos, hogy ezt önként, szabad döntésből teszi, nem pedig egy tehetetlen, akarat nélküli fogaskerékként gondolkodva magáról, akinek nem is lenne más választása abban a nagy gépezetben.

Sokakat bosszanthat aprólékossága: szereti megvizsgálni a részleteket (nem elveszni benne!); tudja, hogy az ördög lakcímkártyáján is az szerepel. Magas szinten képes koncentrálni, így meglátja azt is, ami más számára talán mindörökre rejtve maradt volna. Lehet, hogy kívülről nézve lassan halad, de ez nem igaz: a saját tempójában járja útját, lépésről lépésre végighaladva minden állomáson, ám ez nem jelenti azt, hogy lassú lenne; káros automatizmus ez a Bak-lassú berögződés. Maximalizmusa a tökéletességre törekvésből fakad, szereti jól megcsinálni a dolgokat. A jól azt jelenti nála, hogy tökéletes, annál nincs, mert nem is lehet és nem is kell jobb. Pont. Igen, a Bak szereti a tömörséget is.

Testi szinten a térd, az ízületek, a csont és a bőr (itt határolóként, eltérően a vénuszi szépség-minőségtől) tartozik hozzá. Alázat, mozgás, továbblépés – átfordítva a mindennapokra. Amikor alacsony szinten működik a Bak, akkor adódhatnak problémái fizikai síkon az érintett testrészekkel-testtájakkal, akkor hajlik nehezebben a térd és meszesednek a csontok, de tudjuk: alapvetően a folyamatos, élethosszig tartó fejlődést és mozgásban maradást szolgálják.

 

képek: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This