A jó hír az, hogy már itt is van, ahogy az oroszok már a spájzban vannak, úgy a Nap-Plútó quintil is testet öltött és szépen felgyűri inge ujját, hogy hathatós munkájához lásson. De miben is áll ez a munka? Röviden, tömören összegezve: végtelen erőt csepegtetni (ömleszteni, árasztani) mindennapjainkba, tetteinkbe, amivel most lendületesen, frappánsan tudunk megoldani bármit, ami utunkba kerül. A Kos asztrológiai jelében járó Nap zsizsegő, intenzív, cselekvő erőket ébreszt bennünk, ide kapcsolódik a Plútó a mágikus érzékelés és a varázslatos működések fényszögén, a quintilen (amit régen pentagrammának neveztek) keresztül. Emlékezzünk: a Plútó a Bak cikkelyében a megoldást hozó mély, gyökeres változtatásokat támogatja, egyben a Sas csillagképében járva a szárnyalást, az emelkedést, az égbe emelkedést (is). Teszi mindezt az Ekliptika, a Nap útja alá merülve, befelé irányítva a figyelmet, de ezt már valamennyien érezzük, akik nem érzelmi karanténban, vagy chipsburokban élünk.

Amikor két princípium között quintil fényhíd ragyog, ott nem kell mindenképpen és feltétlenül ok-okozati összefüggéseket keresni, bátran engedjük el a megértési kényszert. Egészen egyszerűen működik, akkor is, ha nem hiszünk benne és akkor is, ha számunkra magas és érthetetlen a dolgok „mechanikája.” Gondoljunk arra, hogy sokan, írni-olvasni éppen csak tudó emberek tökéletesen vezetnek olyan járműveket, amik hihetetlenül bonyolult technológiával telezsúfoltan teszik dolgukat; olyan szerkezetek működnek bennünk, melyek működési elvének tiszta, pontos megértéséhez nem árt egy mérnöki diploma. Mégis, ennek ellenére tudjuk működtetni őket, anélkül, hogy a hogyan működik-et pontosan ismernénk. Ha tudunk így autót vezetni, miért ne tudnánk az életünket is élni, a csillagos éggel és a Kozmosz energiáival együttműködve?

u.i.: a fényszög kedden egzakt, ekkor legerősebb a hatása és egészen csütörtökig érezhető még

 

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This