Ismétlés a tudás anyja. Az már a saját ítéletességünk terméke, hogy a jó édes anyja, vagy a qrvaanyja, amúgy palyabeásan. Nemrég, a múlt hónapban állt együtt a Merkúr és a Neptunusz, majd előbbi elkezdett látszólagosan hátrálni. Akkor ez csak egy múló pillanat volt ahhoz az időtartamhoz képest, amit most tölt együtt a két planéta: egészen április első napjaiig szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ennek pedig a Merkúr mozgása az oka. Hermész bolygója már lassulva hátrál, majd a rövid álló (stacioner) időszak után megindul, végig Poszeidón princípiumával együtt. Ha megengeditek, dőlt betűvel idemásolom, amit február közepén, az akkori együttállásukról írtam:

„A Halak szeletében járó Neptunusz jó házigazda módjára fogadja otthon (a zodiákus ezen cikkelyének ő az ura a Jupiterrel társulásban) a Merkúrt. Ez a látogatás elmélyült beszélgetéseket (ez lehet belső, önmagunkkal folytatott is) hoz, merülést alsó-belső érzelemvilágunkba. A mélységekből felhozzuk a felszínre a kincseket és igazgyöngyöket, megértjük, kimondjuk mindazt, ami odalent lapult és akár elképesztően hosszú ideig moccanatlanul várta ezt a percet. Kivételesen eredményes módon ötvöződik ezen a napon a mély meditáció a megértéssel, az érzések szóba öntésével; az érzelem és az értelem magas minőségű szinergiában segít megkönnyebbülni és lezárni bizonyos belső folyamatokat. Itt érthetjük, meg, hogy ami odabent lakik, nem rém. Talán rémítőnek tűnt, de csak azért, mert féltünk (eddig) tőle és a félelmünk táplálta a démonizáló energiákat; addig festettük a falra az ördögöt, míg szinte láttuk lelépni. Aki, vagy ami bennünk lakik, mindig barát. Talán furcsa az arca elsőre és nem így képzeltük el, de segíteni jött és nem halálra rémíteni. Ami saját belső-alsó világunkban lakik, annak megoldásához mindig eszközt és erőt is kapunk. Ebben az együttállásban azt a fajta egységélményt is megélhetjük, amikor belső részünket integráljuk magunkba és nem egy elszabadult rákos sejtburjánzásként tekintünk lelkünk mélyére, aminek az az egy dolga, hogy megkeserítse életünket és éjszaka besz@rasson bennünket. Megértés, felemelés és szavakba formálás, majd kimondás: ezt adja a Halak asztrológiai jelében találkozó Neptunusz és Merkúr együttállása. Jó tudnunk, hogy ezzel a jövőnk fényét emeljük, az elkövetkező idők tisztaságáért teszünk, hiszen a két bolygó csillagképi hátterében a Vízöntő fényábrájának jövőbe ömlő tisztító vize látható.”

 

Szerettétek a kifestőkönyveket gyermekként? Az előző alkalommal pasztellszínekkel töltöttük ki a vonalak adta formákat, ám most intenzív, olykor vad, harsány árnyalatokat festünk, rajzolunk, sokkal absztraktabb és művészibb módon. Mélyebbre megyünk és többet hozunk fel, erősítjük a kontúrt. Ezt tudja, ezt adja a mostani, maratoni Merkúr-Neptunusz találkozó.

 

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest

Share This