2018. júl 03. 0

Tiszta, egyenes beszéd

Szerdától péntekig áll szemben egymással a fürge léptű, Oroszlán jelében kocogó Merkúr és a Vízöntő cikkelyében látszólagosan hátráló mozgást végző Mars; ez a fényszög csütörtökön válik egzakttá. Tömören és címszavakban megfogalmazva az oppozíció üzenetét: rálátni, megérteni, kimondani, így felszabadulni. Ha kibontjuk a tömörítést, felsejlik az Oroszlán Merkúr energetikája: ő segít világosságot teremteni gondolatiságunkban, segítségével felragyog az a bizonyos szellemi villanykörténk, hogy eloszlassa az esetleges homályt. A megértés és megértetés planétája most a rálátás köntösébe burkolózva segít, hogy magasabb és szélesebb perspektívából szemlélhessük életünket és történéseinket, így az összefüggések is jobban kirajzolódnak. Amikor emelkedik megértésünk minősége, automatikusan, vele együtt izmosodik erőink uralásának képessége is; nem korlátok közé szorítjuk a gondolatokat, egyszerűen csak határozott kézzel ragadjuk meg a gyeplőt, saját magunk számára is tudatosítva, hogy mi ülünk a bakon és miénk életünk irányításának joga.

A Vízöntő asztrológiai jelében járó Mars erőt ad a tisztításhoz, az ő inspirációja segít a megértett dolgok kimondásában. A kommunikáció nem a konfrontációt szolgálja, hanem a szabadságot; segít a tisztázatlan viszonyok egyértelművé tételében ugyanúgy, mint a képletes rabláncok lerázásában. Nem feltétlenül kell kifelé irányuló vektorokat elképzelnünk, mert gyakran megesik, hogy az „elnyomó” és a „zsarnok” nem kívülről sanyargat, hanem bennünk lakik. Emlékezzünk, a Mars a nemes önlegyőzés planétája is, így ebben a folyamatban is hathatósan támogat: általa tudjuk énünk kevéssé tudatosult részének diszfunkcionális működése alól felszabadítani magunkat. Magyarán mondva ez a szembenállás a külső elnyomó energetika s*ggbe rúgásán kívül a belső fojtogatást is eredményesen kezeli.

Az oppozíció a kiegészülés és a teljességre törekvés inspirációját hozza; ilyenkor a két kapcsolódó bolygó erői egyesülve szolgálják a földi vándort. Itt és most a rálátás és az erővel megtámogatott felszabadító, tisztító motiváció által érkezünk el a kiteljesedés kapujához, ott pedig senki máson, csak rajtunk áll, belépünk-e.

 

kép: www.pinterest.com

Szólj hozzá(nk)!