Posts Tagged / érzelmek
2020 07, 11 0

Milyen égi állás teszi fel a pontot az i-re vasárnap?

Na, ez a hét is jól végződik. Vajon hányszor hangzik el lemondóan, bosszúsan ez a mondat? Kérlek, alakítsd át örömteli felkiáltássá, mert tényleg überszupertutijó befejezése a mostani vasárnapunk a hétnek. Mi ennek a fő oka? A Rák asztrológiai jelében járó Nap és a Halak cikkelyében látszólagosan hátráló Neptunusz trigon fényszög kapcsolódása, mely pont itt egzakt, azaz legerősebben fejti ki áldásos hatásait. Ez a fényhíd két vizes elemű jelben tartózkodó égitestet köt össze, így az érzelmesség garantált. A Halakban hátráló Neptunusz lelkünk mélyére kalauzol el bennünket. Oda, ahol legeslegbelső rétegeink találhatóak; akár az ősfélelmekre, akár az (eddig) elfojtott, titkos vágyakra gondolunk. A vasárnap alkalmat (mégpedig a kitűnő fajtából valót!) kínál a felemelése, felszínre hozásra. Jó, de mi az ördög valagáért a rossebért akarnék én egy ősfélelmet felszínre hozni? Pusztuljon a mélységben! – kiálthatsz most fel félig-meddig jogosan. A trigon emelő erő, a jobbá tevés inspirációját indítja be és pörgeti fel. Ami a mélyben lapul, veszélyt jelenthet rád nézve. Nem riogatásból írom ezt, mi sem áll távolabb tőlem, csak tudd. Ha és amennyiben él benned mélyen alul-belül kimondatlan, tudatosításra váró rettegés, szorongás, aggodalom – eljött a te időd.

A régi bölcsesség most is igaz, talán aktuálisabb, mint valaha: a démon hatalmát nevének kimondásával töröd meg. Saját félelmeid oszlatásának első lépése a nevén nevezés. Zárójel: ez mind a vágyódásokra is igaz. Kimondás = tudatosítás. Félelem esetén tintahalat zsákmányoló halászként járunk el: a tenger alsó szegmensében még oly’ félelmetes ragadozó a napvilágra érve puhány, ártalmatlan, zselés állagú jószág; jövendőbeli ropogós karikák forrásává alakuló útján haladva. A kimondott és felszínre emelt felelem nem ellenséged többé: erőt ad, akár dacossá is tud tenni, hogy többé nem engeded meg magadon és magad felett uralkodni. Amikor vágyról: tiszta, mély, őszinte vágyról beszélünk, a felszínre hozás után gondoskodás, törődés, táplálás következik. Ugye, ezek ismerős fogalmak? Igen, a Rákban lépdelő Nap sajátosságai. Itt is fontos a nevén nevezés, de itt a felválallás, beleállás, megélés útján haladunk tovább.

Csillagképi értelemben a Neptunusz éppen csippenti a Vízöntő jövőbe ömlő vizét, így tudhatjuk, hogy ez a belső, érzelmi munka szebb, boldogabb jövőnket szolgálja. Ennél azonban még hangsúlyosabb a visszatérés fogalma, hiszen egyúttal a Halak kettősének visszaúszó halánál tranzitál Poszeidón bolygója. Vegyük észre: visszaúszó hal, retrográd (azaz hátráló, visszatérő) Neptunusz – khmm. A csillagos ég ennél jobban már nem is tudom, hogyan húzhatná alá: figyeljünk oda az újra és újra megjelenő, lelkünk mélyében zajló folyamatokra, érzelmekre, legyen az vágy vagy félelem. A duplikált visszatérés fókuszba helyezi annak fontosságát, hogy végre foglalkozzunk velük; ideje, mégpedig szentelt ideje van. Kozmikus ziccerhelyzetet tudatos és önmagát spirituálisnak valló ember nem hagy ki – üzeni ez az égi állás. A Nap csillagképi helyzete megkapóan szép: az Ikrek alfájánál, Castornál jár, erről tegnap értekeztünk bővebben, javaslok egy kis ismétlést újraolvasás képében. Száz szó is csak egyféleképpen fejeződik be: szuper energiákkal bélelt vasárnap vár ránk.

kép: www.pinterest.com

2020 07, 04 0

Bonthatjuk a vitorlákat?

Vasárnap (kora) reggel egzakt a Rák asztrológiai jelében járó Nap és a Bak cikkelyében lépdelő Hold szembenállása, azaz a naptári hét utolsó napja teliholddal virrad ránk. Mégpedig nem akármilyen szépségű, különleges teliholddal. Magas minőségű, lélekből születő megoldások, a helyes érzelmi döntések ugyanúgy a vasárnap reggel „termékei,” mint a megvilágosodás- és felismerés-élmények. Emlékezzünk: mind a Nap, mind a Hold a Tejútról érkezik a szembenállásba. Az Istenek Útjáról lelépő égitest magában hordozza a legmagasabb minőségeket, melyek jóval, de jóval az ember által szintetikusan kiizzadható eredmények fölött vannak. Nem kell mást tennünk, mint nyitottan várni az égi adást, amihez persze a tiszta és jól hangolt antennakészlet is jól jön. Ez a szembenállás segít múltból görgetett érzelmi zárványokat is feloldani, ami nem csekély megkönnyebbülést hoz magával.

Nagyon érdekes, hogy a Bak Hold egyszerű, de igazán jól működő megoldásokat dob be, amiket finoman, fölös konfrontáció nélkül tudunk a gyakorlatba ültetni. Kifejezetten gyümölcsöző inspirációt ad a berögződöttségekből való kimozduláshoz ez az égi energia. Ha akad életterületed, ahol úgy érzed, rád férne némi továbblendítő erő, tudd, a vasárnapi napfelkelte hátán megérkezett, mint vitorlásnak a jó szél.

kép: www.wallpaperacces.com

2020 06, 20 0

Napfordulóra újhold, hogy a csodák sora folytatódjon

Vasárnap reggel áll együtt Nap és Hold a Rák asztrológiai jelében. Talán még csak most ébredezel a tűzugrás után, még éppen csak emészted a beköszöntő nyarat, máris itt egy jó kis újhold. Tudod, elég jó fantáziával áldottak meg, iskolás koromban ennek többször ittam meg a levét, mint hasznát vehettem volna egy kocka rendszerben. Mégis, azt kell, hogy mondjam: olyan jót sem én, sem más élt vagy élő ember soha nem tud kitalálni, mint a csillagos ég és vagy/a Jóisten (ők „amúgy” szoros kooperációban munkálkodnak egy határozatlan időre kötött együttműködési megállapodás keretében…). Rákban újuló Hold érzelmi tisztulást és – nevében a lényege – megújulást hoz. Többek közt. Ez az energia a tudatos szintjeink alá és mögé hatol; mint mikor mélyen átitatsz valamit egy csodaelixírrel. Észre fogod venni, milyen hamar mennyire másképp tudsz érzelmi viszonyítást kialakítani/átprogramozni dolgokhoz, emberekhez, minőségekhez. De nem is ez a legfontosabb, ahhoz tekintsünk a csillagos égre!

Arra az égboltra, ahol felettébb érdekes dolgokat pillanthatunk meg csodás újholdunk égi hátterében. A Nap-Hold együttállás ugyanis a Nimród (Orion) vállánál köszönt ránk, itt fényeskedik a csillagzat legfényesebb, alfa csillaga. Ő a Betelgeuse, a nagy vadász válla. Merüljünk meg egy kicsit édes anyanyelvünkben és a magyar szómágiában! Mit is jelent a váll? Vállalás, mégpedig felvállalás. A valódi felvállalás önkéntes, belső indíttatásból fakad; köze nincs a rád lőcsölt f@szságokhoz sallangokhoz, sőt. Érzelmi azonosulással vállalhatod most fel önmagadat, a sorsodat – az életedet. Váll, mint vallás is megjelenik: önmagad mellett tett hitvallás. Hiszel magadban, mert tudod, hogy képes vagy a lelked erejét (is) szekeredbe fogva győzedelmeskedni árnyékoldalad fölött. Felvállalva és hitvallással segít a vasárnap reggeli újhold a minőségi és méltó megújulásban, ezt jó tudnod és élned a kozmikus erők által felkínált ziccerrel.

kép: www.pinterest.com

2020 06, 04 0

Hogyan segít jobb emberré válni a péntek esti telihold?

Pénteken este áll egzakt módon szemben egymással az Ikrek asztrológiai jelében lépdelő Nap és a Nyilas cikkelyében haladó Hold. Ami már egyre szebben látszott az égen, most teljesedik ki: a munkahét vége teliholdat hoz. Minden telihold különleges, ez is az. Végre megértjük, de nem ám csak racionálisan, ésszel az igazán fontos dolgokat, hanem mélyen belül, szívvel és lélekkel. Ez azért nagyszerű energia, mert rengeteg fölösleges pörgést, agyalást tehetünk le az érzelmekkel átitatott rácsodálkozással. Nem mellesleg az ilyen típusú felfedezéseket szokás valódi beavató élményként megnevezni. A „szokásos” teliholdas tanács most fokozottan érvényes: készítsünk kézközelbe zsebkendőt és tollat, papírt. Előbbi használatára és miértéjére szükségtelen kitérnem, utóbbiak viszont hasznunkra válhatnak, mert ne kapuszárny tárulását képzeljük el, hanem völgyzáró zsilip megnyitását. A zúduló érzelmek és megértés közepette kapaszkodót ad, ha leírjuk a fontos észleléseinket, így később könnyebben tudunk rájuk fűzni a láncolatokat.

Csodálatos sugallatok is érkezhetnek, mert a Nap a Bika csillagkép szarvai között halad a Holddal való szembenállásakor. Ezek a szarvak a Tejútra irányított antennaként hozzák le az isteni sugallatokat – ezekkel a földi vándor az általa kitalálható megoldásokhoz képest toronymagasan szebben és eredményesebben oldhat meg vizsgahelyzeteket. Jó tudnunk, hogy a Nap nemsokára a Tejútra lép; itt, a telihold idején már érezhetjük az Istenek Útjára megérkezés belső, lelki előkészületét. A másik érintett ekliptikai csillagkép az Orion, nemrég érte el központi csillagunk. A telihold ezt a bizonyos nimródi minőséget, a bennünk élő „sötét,” lehúzó erők fölötti győzelmet is támogatja. A Hold viszont már a Tejúton jár, így befelé figyelve, elcsendesedve érzelemvilágunk valódi, belső magjához kerülhetünk közel – áttörve a ránk rakódott talmi rétegeket. Itt lakik a csoda.

A Nap-Hold szembenálláshoz egy különleges díszvendég is csatlakozik a Mars személyében. Árész planétája a Halak asztrológiai jelében járva mindkét résztvevővel egzakt 90 fokos, úgynevezett quadrat fényszöget alkot. Magunk mögött hagyva a szakzsargont: az égen egy szépséges (egyenlő szárú) háromszög rajzolódik ki: széles, masszív és stabil alapzata a Nap-Hold szembenállás, csúcsa pedig a Mars. A belső lelki munkánk, felismeréseink segítenek ahhoz, hogy a kishitűségünket legyőzzük, átléphessük végre saját árnyékunkat. A telihold időszaka valóban átváltoztató erejű lehet, érdemes beleengedni magunkat a belső folyamatokba. Miért ne alakulhatna a kisegér egy csapásra oroszlánná odabent, hogy aztán ezt az erőt sugározza kifelé is? Emlékezzünk: a Mars alkimista energia. Átalakít, változtat; mágikus erejét a jobbá tevés inspirálja. Varázspálca nélkül tudunk teljesen természetes csodákat megélni és működtetni most.

kép: www.wallpaperflare.com

2020 05, 27 0

Gondoskodó figyelem és könnyed elengedés szimultán?

Csütörtökön érkezik meg a Rák asztrológiai jelébe a Merkúr. Szokásos fürgeségéhez viszonyítva huzamos időt tölt itt: júniusban hátráló mozgásba kezd és csak augusztus elején libben tovább az Oroszlán szeletébe. Nem is jöhetne jobbkor az ő energiája: a szeretteinkkel való törődésben (is) sokat segít. Vizes jel, így számítsunk az érzelmek fokozott jelenlétére; nem csak úgy, száraz, tényközlő módon kacsolódunk embertársainkhoz. Emlékezzünk, a víz eleme segít azonosulni, felvenni a másik „alakját,” ami nem jelenti a formátlanságot, a kocsonya minőségének megtestesülését; ellenben magában hordozza a finomságot, mikor a sorok között olvasunk és nem csak azt értelmezzük, amit a másik mond, hanem azt is, amit nem mond ki. Az elmúlt hetek-hónapok kissé rendhagyó ideje után kifejezett jó a gondoskodó, szertetettel bélelt figyelem árasztása, amikor tényleg nyitott füllel és szívvel hallgatjuk meg partnerünket. kifejezetten támogatott eredetünk, gyökereink megismerése, legyen az a szűkebb család, vagy magyarság-szintű, különösen a retrográdba forduló bolygómozgás idején.

Nem mehetünk el szó nélkül a Merkúr csillagképi pozíciója mellett sem. Vasárnapig (de ha úgy jobban hangzik: egészen hó végéig…) az Orion nyílvesszőt elengedő kezénél jár. Ebben a pár napban alaposabban érthetjük meg, mi az, aminek eljött az ideje, hogy végre elengedjük. Itt alapvetően a bennünk munkálkodó rossz, lehúzó szokások, berögződések, káros szenvedélyek, rideg rigolyák múltba léptetése elsődleges. Fontos, hogy ez könnyedén is mehet; engedjük be valóságunkba: nem kell feltétlenül tégláig kaparnunk a falat. A Nimród elengedő kezénél tranzitáló Merkúr egyben beavató erejű felismeréseket, rácsodálkozásokat is hoz: meglepő hamar tud önbecsülésünk az ilyen típusú elengedés pozitív hozadékaként erősödni.

kép: www.pinterest.com

Oldalak:1234567...21»