Miért jó rányitni a másikra az ajtót, avagy mit hoz az Ikrekbe lépő Nap hava?

Miért jó rányitni a másikra az ajtót, avagy mit hoz az Ikrekbe lépő Nap hava?

Szerdán érkezik meg az Ikrek asztrológiai jelébe központi csillagunk, a Nap. Hogy rohan az idő: az utolsó tavaszi szelet következik, pedig mintha csak most kezdődött volna a kikelet. Hagyományosan ebben az időszakban már féktelen tobzódást láthatunk és élhetünk meg. A nappalok hosszúak, meleg van, virágillat száll, szerelem dalol és az öngyilkosjelölt is leakasztja nyakából a kenderkötelet. Az Ikrek a felfedezésre hív, a megismerésre csábít: nyújtja kezét, hogy gyere, nézd meg ezt, kukkants be ide is, oda is – egyszerűen csordultig idd magadba mindazt, amit e világból befogadhatsz. Ilyenkor nehéz a seggünkön megülni egy helyben maradni; jönni, menni támad kedvünk és ez jó. Pont így működünk szinkronban a kozmikus energiákkal, így testesítjük meg az Ikrekbe érkező Nap bugiját. Emlékezzünk: születési képletünkben a Nap jelöli cselekvő énünket. Amikor ebben a zodiákusban tranzitál Naprendszerünk névadója, óhatatlanul azonosulunk vele; kíváncsivá, nyitottá, érdeklődővé válunk. Lehet, még azt is felhívjuk, aki hónapok óta eszünkbe sem jutott.

Azt azért tartsuk szeme lőtt, hogy az Ikrek nem egy csélcsap energia, nem „csak úgy,” öncélúan nyílunk ki a világra. Minél többet látunk a világból, annál több viszonyítási pontot alakítunk ki. Persze ne társasutazásra és kipipált országokra gondoljunk: a fokozódó megismerési vágynak engedve tágul a valóságunk – azzal, hogy több mindenről szerzünk információt, magunk mögött tudhatjuk a beszűkültség minden hátrányos vetületét. Aktuálisan szemlélve kevés ennél jobb történhet velünk, azért is érdemes pezsegni, jönni-menni. Nyilván az anyag világában hozott, jogi erővel bíró szabályok is vannak, de miért ne építhetnénk olyan valóságot, ahol a kecske maradéktalanul jóllakik, a káposzta pedig – köszöni szépen – üdén zöldell tovább? Hangsúlyosabbá válnak emberi kapcsolataink is: akit nem hívtunk fel a késztetés ellenére, nyissuk rá az ajtót! Leheljünk életet az egymás közti fényszövedékbe, mert ez a háló tart meg mindannyiunkat. Attól, hogy egy ideig nem lehetett fizikai értelemben megközelíteni a másikat, még nem sorvadtak el a kapcsolatok apalapjai, de ezt ilyenkor tudjuk megerősíteni. Ezt a „munkát” egyébként nyugodt szívvel tekinthetjük a jövőre való felkészülésnek; talán csak hónapok kérdése és hasznos lesz.

kép: www.pinterest.com

Mit hoz a rekordhosszú Ikrek Vénusz időszaka?

Mit hoz a rekordhosszú Ikrek Vénusz időszaka?

Pénteken érkezik meg a Vénusz az Ikrek zodiákusába. Gyors mozgásához képest igen sokáig, augusztus első hetének végéig tartózkodik ebben az égi szeletben az öröm és harmónia planétája, mert időközben némi hátráló mozgással is fűszerezi a földi vándorok energetikáját. Ikrek Vénusz = szerelemmel való megismerés. Mikor jöhetne jobban ez a mintázat, mint az összezártság idején? Lehetőséget kapunk a másik jobb, teljesebb, mélyebb megértésére, de nem a mémekből áradó, poénba csomagolt romboló erejével, ami azt sugallja, hogy már három nap is kibírhatatlan, amennyiben nem ingerekben gazdag nyaraláson töltjük együtt. Az Ikrek jeléhez a polaritás, a kettőség megismerése és az ebből fakadó, ezek fölött elhelyezkedő egység meglátása társul. A következő hónapokban társaink eddig nem ismert arcát is láthatjuk, tanulmányozhatjuk; így alkothatunk jóval árnyaltabb és teljesebb képet róluk. Ebből az energiából már most egy kis előzetest kaphattunk amúgy…

Emlékezzünk: a Vénusz nem csak kapcsolatbolygó, de örömjelölő is. Lássuk meg, fedezzük fel emberi kapcsolatainkban az örömöt! Azokban is, ahol most a személyes találkozások redukálódtak, vagy elektronikus formátumba konvertálódtak át. Értékeljük át, mennyire jó, hogy vannak társaink, családunk, barátaink, szomszédunk – emberek, akik körülvesznek bennünket. Erősítsük meg a hála és a szeret érzését. Aki igazán fontos, azt nem tudjuk nem szeretni egy Ikrek Vénusz erőtérben; ez (is) segít, hogy az együtt töltött időből ne csak a legjobbat hozzuk ki, de éltre szóló pluszt kapjunk. Sok kapcsolat zátonyra fut, személyes véleményem szerint a válások száma is megugrik, de csak ott, ahol a (pár)kapcsolat alapja amúgy is elb@szott gyenge volt. Ezek mind-mind felszínre kerültek és az Ikrek Vénusz megmutatta a másik azon arcát is, amit eddig netán titkolt. A tükör már csak ilyen… Összegezve: hihetetlenül szép, kalandos és megismerésben dúslakodó hónapok várnak ránk.

kép: www.pinterest.com

Megismételhetetlenül gyönyörű telihold csütörtökre

Megismételhetetlenül gyönyörű telihold csütörtökre

Csütörtökön kora reggel áll egymással szemben a Nyilas asztrológiai jelében járó Nap és az Ikrek jelében haladó Hold; azaz telihold köszönt ránk. Jogosan vetülhet rám az önismétlés vádja, de a mostani teliholdról sem jelenthetek ki mást, mint azt, hogy igazán különleges. Mentségemre szolgáljon a csillagos ég aktuális energetikájának nagyszerű együttállása, amit most vegyünk is sorjában, így enyhítve a papagájkodást. A tudás és a megismerés kulcsszerepet kap a csütörtök reggelben: a Nyilas Nap magas tudásra törő, egyben fénynemző-tanító energiái egészülnek ki lelkünk „kíváncsiságával”; azzal a késztetéssel, hogy egyre többet tudjunk a világ dolgairól, így jutva el a felszín ítéletességén túl a valódi egységbe. Az Ikrek Hold címkéjén ott díszeleg jó és rossz, fekete és fehér megismerésének vágya, hogy ebből emelkedjen a földi világ polaritása fölé és azon túlra, a valódi egység, azaz EGY-ség állapotába. Itt születik meg sok-sok mély felismerés és igazi tudás, amit nem adnak iskolapadban. Ha teszünk egy lépést a zodiákus körből a látható csillagképek világába, tovább árnyalódik, helyesebben fogalmazva díszítődik a kép.

A Nap a Skorpió fényábrájában az isteni világok titkát kutatja, ahol nem az ember szintje és korlátai jelentik a mércét (pont úgy, mint a Mérleg esetében is az isteni ítélet mér meg, ő a Mérték). Emlékezzünk, hogy központi csillagunk az Istenek Útján, a Tejúton jár, így hozva cselekvő énünket közvetlen kapcsolatba a legmagasabb minőségű energiákkal. Zárójel: ebben a bekezdésben már három alkalommal írtam le az „isteni” jelzőt; nem azért, mert a viccbeli Pista bá’-hoz hasonlatosan beszűkült volna a szókincsem – egészen egyszerűen ezt a kifejezést kellett használnom, mert itt nincs szinonima; minden más szó csak gyengítés lehetne. A Kígyótartó gyógyító és beavató csillagzata is érintett, ő színezi még mélyebb aranyra cselekvő énünk képlet-beli szimbolizálójának pozícióját. A Hold a Bika szarvai közt törekszik a Tejútra. Lelkünk vágyja a fentebb említett minőséget – a szarvak az ide emelő erők, egyben az onnan érkező tudást lehozó antennák is. Hogyan testesül meg mindez? Igen, elképesztő bevillanásokban, akár könnyet fakasztó felismerésekben, rácsodálkozásokban. Csütörtökön reggel nagy elhatározások is születhetnek, hiszen az Orion (Nimród) gamma csillagával, a Bellatrix-szal is együtt áll a Hold. Ő a harcos, a bennünk élő tiszta szívű és szándékú küzdő, akit még véletlenül sem szabad parancsot vakon teljesítő katonával azonosítani. Ez a harcosság segít bennünk élő rossz tulajdonságok, visszahúzó erők legyőzésében, hogy közelebb kerüljünk a bennünk élő őskirályi minőséghez, a Nimród archetípusához. A „bennünk élő”-ség a Hold helyzetével összefüggő szándékolt szóismétlés: a Nimród a Nap útja, az Ekliptika alatt helyezkedik el, belső folyamtokra mutatva.

Talán már kirajzolódik a csillagok világára kicsit is nyitott szemlélő előtt, mennyire ragyogó energiák aktiválódnak a mostani teliholdnál. Ám mindezt lehet még fokozni! Tegyük hozzá, hogy aznap egzakt a Halak jelében járó Neptunusz és a Skorpió cikkelyében menetelő Mars emelő erejű, trigon fényszöge. Figyelem! Két vizes szelet érintett, a mély lélek és a belső erő, a nemes önlegyőzés planétája szövetkezik a – szintén – bennünk élő félelmek, ősi rettegések – magyarán bármilyen traumatikus, szívet szorító erő átminősítésére. Ilyenkor felszínre hozzuk a „rémet” és a marsikus, fényt és belső erőt, ha úgy tetszik, „lélek-hőt” generáló erőkkel egyszer, s mindenkorra a lezárt múlt egyik fejezetévé változtatjuk a korábbi gyomorszorítást. Érzelmi alkímia a javából. Harmadik lábnak pedig jó tudnunk, hogy ezen a napon egy másik, hármas együttállás is egzakt: a Bak jelében járó Plútó, Vénusz és Szaturnusz ad randevút egymásnak, hogy szövetkezve adjanak harmóniát hozó, nagy horderejű változásokat életünkbe.

kép: www.pinterest.com

Milyen hétindító a Nap-Jupiter szembenállás?

Milyen hétindító a Nap-Jupiter szembenállás?

Hétfőn áll egzakt módon szemben az Ikrek asztrológiai jelében járó Nap és a Nyilas cikkelyében látszólagosan hátráló Jupiter. Az Ikrek Nap a megértésből fakadó világosságra törekvést, a szeretet erejével és fényével való, alapvetően belső uralkodást támogatja. Ilyenkor a megszerzett ismeretek segítségével tudjuk emelni önmagunk rezgésszintjét és egyre inkább szolgálatunkba állítani a polaritás megismeréséből eredő, a fölött álló egység-élményt. A szemközti pozícióban, a Nyilas jelében a magasabb tudás játszik, de nem aranyérem-ezüstérem jellegűen, nem versenyeznek egymással. Vegyük észre, hogy az Ikrek-Nyilas tengely a tudásról szól, az ismeretek általi magasabb szintre emelkedésről. Más-más módon működnek, de éppen ez a nagyszerű a hét első napjában: a két energetika remekül egészíti ki egymást. Emlékezzünk: amikor két égitest szemben áll egymással, más néven oppozícióban vannak, akkor az általuk képviselt energiák teljességre törekednek, egymással kiegészülve segítik a földi vándort.

Saját, közvetlen megfigyeléseink, tapasztalataink teljes összhangban vannak a legmagasabb törvényszerűségekkel. Ez akkor is így van, ha éppen alacsony vagy rendkívül alacsony szinten működünk vagy ilyen erőkkel találkozunk. Semmi a földünkön nem tud úgy működni, hogy kozmikus homokszem legyen. Mindennek értelme van, csak lehet, hogy egy kicsit (vagy nagyon) el kell távolodnunk tőle. Igen, még a mezei poloska létének is van értelme. Használjuk fel a hétfői nap világosságot, tudást és megértést hozó energiáit a magasabb nézőpontok kialakításához, hiszen nem véletlenül kaptunk ilyen erőket. Engedjük el a cserépbe zárt vakond beszűkültségét, még akkor is, ha hajlamunk lenne ilyen erős korlátok közé zárni a valóságunkat. Emlékezzünk: tudás, megismerés, világosság; mindezt fényt hoz és segít visszaszerezni az uralmat életünk és sorsunk felett.

 

kép: www.pinterest.com

Pin It on Pinterest