Megújulás? Kedden újhold a Kos jelében!

Kedden késő délelőtt találkozik Nap és Hold a Kos asztrológiai jelében – ez az újhold. Újhold, ami mindig is a megújulásról szólt, most pedig hatványozottan igaz mindez. Amiben éppen élünk, amit megélünk és körülvesz bennünket, mind-mind a változtatásról, az újulásról szól. A Kos zodiákusa az állatöv indító jele, a kezdet esszenciáját sűríti magába. Innen indulunk ki, a Halak lezáró-befejező-összegző minőségéből itt indul egy újabb kör. Kör, ami – remélhetőleg – felfelé vezet, nem ugyanazt a mintát véssük egyre mélyebbre, mint fatörzshöz láncolt faluvégi kutya. Mitől függ saját farkunk után loholás és a körök végtelen rovása, vagy a spirálvonalú emelkedés? Igen-igen, csak önmagunktól, a döntéseinktől és a választásainktól. Illesszük ezt az újholdat „tágabb” égi környezetébe, olvassuk hozzá a Vízöntőbe éppen csak megérkezett Szaturnusz lényegiségét és a Jupiter-Plútó együttállás üzenetét is. Legendás időket élünk, a történelem bennünk és a szemünk előtt alakul, formálódik, mikor van nagyobb jelentősége új minőségek elkezdésének, mint most?

Csillagképi értelemben a Halak kettősének visszaúszó halacskájához vezető fonálnál találkozik cselekvő énünk és lelkiségünk égi megjelenítője. Ez a fonál a kötöttségeket szimbolizálja: mindazt, ami gúzsba köt. Legfőképpen emberi kapcsolatokra gondoljunk itt, és ha már a szellem síkján tudatosítottuk mindezt, erősítsük meg az érzelmeinket és hozzuk le fizikai síkra a tetteket; a Nap inspirálja a méltó lépések megtételét. Megjelenik a múlt tudása, az innen érkező felismerésekkel pedig a jelenben tudunk változtatni a jövőnkért, de ez most sem egy önző, egocentrikus működés. Mindaz, amit most felfényesítünk, az utódainkra (nem csak vérségi, hanem spirituális értelemben vett utódokra is), a szűkebb és tágabb környezetünkre egyaránt építően kihat.

kép: www.pinterest.com

Mit hoz a tavasz?

A hét utolsó munkanapja hozza el a tavaszt: 2020. március 20-án, pénteken magyarországi idő szerint 4 óra 50 perckor lép át központi csillagunk, a Nap a Kos asztrológiai jelébe; ezzel veszi kezdetét a csillagászati (valódi) tavasz. Új kör indul, de nem úgy, mint a nagyon torz Internacionálé (a múltat végképp eltörölni) frázisában írt szőnyegalásöprős energiákkal szokott volt régebben. Emlékezzünk, cselekvő énünk égi megjelenítője a Halak cikkelyéből érkezik, nem most gördült le a Kozmosz Nap-gyárából, hogy a fóliát levéve vegyük első használatba. A Halak-féle összegzés, a szükséges lezárások, befejezések elvégzése, a tanulságok levonása teszi lehetővé, hogy igazán szép és méltó új kezdet köszöntsön ránk. A kezdetben óhatatlanul ott a múlt, de nem koloncként és nem negatív determinátorként determinánsként, hogy miatta kelljen újra és újra elbuknunk. Ha valamikor beszélhetünk igazi Kos-erőkről, akkor az most van. Alakul és formálódik a világ, s benne mi magunk is. Igazi tavasz ébredhet kívül és belül egyaránt.

A tavaszi napéj-egyenlőség a világosság győzelmének üzenetét hordozza: mostantól hosszabbak a nappalok az éjeknél; napról napra növekszik a látható fény. Emlékezzünk a régi tételre, ami a Koshoz szervesen kapcsolódik: nincsen kezdet áldozat nélkül, azaz az önként vállat áldozat áldássá válik. Minél magasabb szintű ez a bizonyos áldozat, annál magasabb rezgésű az általa elért „haszon” is. Fontos tisztázás: áldozatot hozunk-vállalunk (aktív) és nem azzá válunk (passzív); a szóval kapcsolatos fogalmak konkretizálása szükséges. Az áldozat vállalása és meghozatala nem lemondás. Előbbi egy önkéntes vállalás, amikor valamiért meghozom a döntésemet, utóbbi beszűkítő, kellemetlen minőség, amit nem szívesen teszünk meg. Amikor lemondunk valamiről, ott motoszkál, hogy „ha tehetném, eszemben sem lenne ezt vagy azt nélkülözni.” Tudatosítsuk, hogy tüzes jelbe érkezett egy tüzes princípium, azaz cselekvéshez szükséges erő bőségesen áll majd rendelkezésünkre. Új kezdet, motiválás, erő és lendület – mind-mind velünk és bennünk lesz. Ez akkor is így van, ha fizikailag például egy helyben tartózkodunk az aktuális történések miatt – ez nem csorbítja az emelő erők működését, csak másképpen szükséges megjelenítenünk és működtetnünk. Időközben legyünk nyitottak a Természetre, Földanyára (is), lássuk meg a kikeletet, az élet szárba szökkenését; mindazt a csodát, amit a pezsdülés és zsendülés ad és mutat meg az ember gyermekének.

u.i.: emlékezz a lencsemágiára

u.i. 2.: emlékezz arra is, hogy pénteken egzakt a Mars-Jupiter együttállás. Újabb két tüzes bolygó erősíti a nap fényét.

kép: www.pinterest.com

Tervezd újra!

Szerdán egzakt a Kos asztrológiai cikkelyében járó Mars és Uránusz együttállása. Mindkét planéta aktuális égi útjáról többször tettünk említést, külön-külön is, de most együtt, erőiket egyesítve segítik a földi vándort. (tovább…)

Kos újhold hétfőre

Az új hét igazán jól indul egy remek újholddal a Kos jelében: Nap és Hold hétfő hajnalban találkozik egymással. Az újholdról általánosságban is elmondható, hogy a megújulásról szól, ez most hatványozottan igaz. (tovább…)

Pin It on Pinterest