Miért ne félj a retrográd Szaturnusztól, avagy milyen lehetőségeket kínál a hátráló gyűrűs bolygó?

Miért ne félj a retrográd Szaturnusztól, avagy milyen lehetőségeket kínál a hátráló gyűrűs bolygó?

Kedden kezdi meg retrográd mozgását a Szaturnusz, teszi ezt a Vízöntő asztrológiai jelében. A Földről szemlélve hátráló mozgás meglehetősen sok szót érdemel, de nézzük először az asztronómiai paramétereket. A gyűrűs bolygó július elején visszatér a Bak asztrológiai jelébe, azaz otthonról hazafelé tart: a Vízöntőt az Uránusszal társulásban uralja, míg a Bak jelét önmagában. Többek között ez a tény is rámutat, milyen fajsúlyos égi mozgásról beszélünk. Még nyílnak majd a völgyben a kerti virágok és bizony, az a nyárfa is zöldellni fog az ablak előtt, mikor a Bak 25 fok 20 percénél szeptember végén direkt irányba fordul a Szaturnusz. Fajsúlyos és közel egyharmad évig tartó bolygómozgás, bátran nevezhetjük meghatározónak a 2020-as évre, de erről mindjárt bővebben is szót ejtünk. Tisztázzuk az elején, mit nem jelent a retrográd Szaturnusz: nem szívat és nem azért működteti az energiáit, hogy újra és újra elgáncsoljon. Ha ezt gondolod, hasonlatossá válsz ahhoz az emberhez, aki bosszankodik, mert sok pénzt kapott ajándékba és ez a vagyonka most aláássa az ő jellemét és rongy emberré alacsonyítja. A reti Szatira való köpködés puszta felelősséghárítás. Kényelmes, találhatunk hozzá buzgó társakat és vélhetjük ezobbnak, spiribbnek magunkat azoknál, akik a kormányra, az ellenzékre, az EU-ra, az EU-szkeptikusokra, a főnökre és – persze tophelyen – az anyósra mutogatnak és – nyilván a háta mögött – köpködnek. Valójában az égegyadta világon semmi különbség, így érdemes elkerülnöd az ilyen jellegű párhuzamokat, netán azonosulást.

Poroljuk le a retrográd mozgás lényegiségét! A hátráló planéta visszatérő mintázatokra mutat rá, gyakran olyan helyzetbe hoz, amit a múltban nem oldottunk meg, kihátráltunk, odébb táncoltunk, elsunnyogtunk belőle. Ez fokozottan igaz a tapasztalat bölcsességének égi vándorára: ha eddig megúszásra játszottál, most igenis menj fel a trambulinra és ugorj egy fejest. A tolató bolygó több lehetőséget kínál, nagyobb eredménnyel kecsegtet, de több munkát kér cserébe. Alapigazság viszont, hogy befektetett munkánk megtérülése busásnál is magasabb. Meg kell néznünk, honnan indul hátráló útjára és hová érkezik vissza, mert a fordulat pontja a kulcs: itt rejlik az a minőség, amivel a kiindulási pontunkban a legjobban tudunk működni. Visszatérünk a „múltba” valamiért, aminek birtokában sokkal magasabb minőségű döntéseket hozhatunk jelenünkben. Nézzük most az asztrológiai vonatkozásokat!

A Vízöntőből visszainduló Szaturnusz segítségével elérhetjük azokat az értékeket, melyek segítségével tiszta és szabad életet élhetünk (direkt nem fokozott melléknevet használtam: nem a tisztább és szabadabb a cél, hanem az alapfok). A megtisztulás magasabb fokának elérését kínálja fel a retrográd Szaturnusz. Analógia: egész napos kerti munka után egy hideg vizes kézmosás is segít, attól is tisztább lesz kezünk. Ha azonban némi időt és energiát fektetve meleg vízzel, szappannal csutakoljuk le dolgos kacsóinkat – nos, az eredmény mindenki számára világos, mérhetően jobb az első változatnál. Lehet, hogy most szabad vagy, helyesebben mondva szabadnak érzed magad. Mégis, ez az égi helyzet rámutat arra, hogy lehet ez még jobb is; még többet ki tudsz hozni önmagadból, az életedből. Az ehhez szükséges tudást, tapasztalást, megéléseket hozza tálcán a Szaturnusz hátráló lépteivel.

A Bak jelébe visszatérő gyűrűs bolygó felszínre emeli fontos és valódi (sors)feladatainkat. Hiába működsz termelékenyen a lámpagyárban, ha nem a tiéd, ha nem illeszkedik az utadba. Mondhatod munkahelyednek, de ennél nem több. Az itt kifejtett buzgóság hasonlatos a lyukas aljú korsóval való vízmeregetés terméketlenségéhez, rosszabb esetben kifejezett bujkálás és menekülés az igazi dolgaidba való beleállás elől. Az anyag uralása is Bak-sajátosság. Az alázat is az. A sorsfeladatunk teljesítése útján szerzett tapasztalataink segítenek hozzá a valódi megváltáshoz, ami elvezet az újjászületés minőségéhez: a felesleget, a sallangot lefaragva mutatkozik meg, kik is vagyunk valójában. Meztelen a király, avagy büszkén tekintünk a tükörbe? Igen, a következő hónapok tartogathatnak próbatételeket, de idézzük fel: a próbatétel nem egyenlő a megpróbáltatással. A retrográd mozgás tudatában képesek vagyunk ellenállni az esetlegesen felmerülő szökési, kibújási késztetéseknek és elvégezhetjük mindazt a munkát, amit korábban elmulasztottunk, hogy ezzel tegyünk tisztaságunkért, szabadságunkért. A munka oroszlánrésze ritkán látványos, ellenben az eredményekkel. Emlékezz majd vissza, mikor az utóbbiak miatt irigykednek: előbbiek végzése közben nemigen akarták megérteni erőfeszítéseidet…

Amikor újra és újra ugyanaz a probléma bukkan fel, állj meg egy pillanatra és gondolkodj el: miért történik ez? Lehet, hogy ha kicsit másképp tekintenél rá, mást üzenne? Mi van akkor, ha a probléma más olvasatban lehetőség, mely a megoldás útján fedi fel kilétét? Ami statikus, akadályoz, új értelmezésben más szerepet kaphat; a nehezített pályából így faraghatsz egy szimpla attitűd-váltással kalandparkot. A Szaturnusz segít abban is, hogy ezekre a nemes munkáinkra koncentrálhassunk, az összpontosított figyelem csodáit élhetjük meg a bolygó hátrálása során. A megélések és tapasztalatok kikristályosodnak, ez a folyamat pedig tudatosulást hoz, melynek eredménye egy összeszedett, a külső hatásoknak egyre kevésbé kiszolgáltatott élet. Ez elég jól hangzik némi plusz munkáért „cserébe,” ugye?

Csillagképi értelemben a Bak fejéhez közeledett a Szaturnusz a fordulat előtt, innen tér vissza a Nyilas csillagzatába. Az alázattal működtetett tudás fontosságának megértése rajzolódik ki, ami nemes célt szolgál. Más olvasatában a tudás hozza el a megváltást. Ez nagyon fontos a következő hónapokra: működjünk nyitottan, befogadóan és tanuljunk: nem csak a történésekből és tapasztalatainkból – bármiből, amiben ott a magasabb tudás. Kerüljük el a beszűkült, ledermedt, mozdulásra képtelen egér viselkedését, aki látja, a sas felé tart és inkább halottnak tetteti magát. Nem működik, mert nem vagy egér (ha Grabowski olvassa, ez a mondat rá nem vonatkozik). Az égi egyenlítő, az Ekvátor csillagképei közül – egyik – személyes kedvencem, a Sas fénylik a retrográd Szaturnusz égi hátterében. Emelkedés, szárnyalás és az anyag feletti győzelem mind-mind a Sas sajátja. Az emelkedés és emelkedettség másik értelmezése a révülés és a meditáció: az itt hátráló Szaturnusz a másik világban tett utazások kincseit, eredményeit is segít áthozni, hogy az itt és mostban, jelen földi életünkben és valóságunkban kamatoztathassuk őket. Jó tudnunk, hogy a csillagkép a magyar hagyományban nem más, mint a Turul; így, magyarként, külön felelősségünk, egyben még több lehetőségünk adatik a következő hónapok során. Ajándék ez a javából, mellyel érdemes élni. Persze nem masszírozós relaxfotelt kaptunk az égiektől, hanem túrabotot: a sok-sok kirándulás közben érezhetünk izomlázat, de a fotelben ülve soha nem tárul elénk olyan pazar panoráma, mint a hegyeket járva, a friss és éltető levegőről nem is beszélve.

képek: www.pinterest.com

Mit üzen a Sasból kilépő Mars?

Mit üzen a Sasból kilépő Mars?

Az új hét kezdetére röppen ki a Vízöntő asztrológiai jelében járó Mars a Sas (Aquila) égi egyenlítői csillagképéből. A Sasból kilépő Mars már bennünk lévő, elsajátított és működő energiaként testesíti meg az emelkedést, az anyag uralásának képességét. A Sasban tranzitáló, majd innen továbbrobogó vörös bolygó elülteti az információt, mélyíti a minőséget, amivel képessé válunk a földhöz ragadottság, a csökött materializmus rög-eszméi fölé emelkedni. Emlékezzünk: a Sas méltóságteljes. Nem csapdos, nem verdes – nyugodtan szárnyal. Belső, azaz belülről kiinduló változtató erőként éljük meg ezt a mintázatot, amivel változtathatunk, alakíthatunk, hiszen ez a Mars egyik fő missziója. Jobbá tenni, emelni, fényt és tüzet adni, ami alkalmas a sötétség és a hideg oszlatására.

A Sas a magyar mitológiában Turulként szerepel. Kiemelt szerepe van nemzetünk szempontjából, ezért tudatosítsuk újra – az innen távozó Mars apropóján -, hogy a jelen időszak fajsúlyos változásait hozó planéták közül hárman (Plútó, Jupiter, Szaturnusz) a Sasban járnak. Nem csak változásokat, de igazi szárnyalást és emelkedést is hoznak, mind egyéni-, mind nemzeti szinten. Emelkedjünk saját életünkben, váljunk méltóvá és éljük meg a változást változtató erőként, a Nagy Egész szerves, cselekvő-alkotó részeként, mint egy-egy vérsejtecske ereinkben.

kép: www.pinterest.com

Mit csinál a Vénusz a Sasban?

Vasárnap érkezik meg a Bak asztrológiai jelében járó Vénusz a Sas csillagképébe. Égi útját egészen Szentestéig folytatja az égi egyenlítő ezen nemes fényábrájában. A sas – többek között – szárnyal, emelkedik; a dolgok fölé suhan. Átvitt értelemben itt jelenik meg a szellem anyag felett aratott diadala. Emberi kapcsolatainkban az Ekvátor mostani állomásánál képessé válunk a társaink, különösen a párunk ösztön- és indulat-vezérelt manipulálását, vagy bármilyen egyéb, ezzel analóg, alacsony szintű működést könnyen, a felszálló sas könnyedségével elengedni. Elkerülhetetlen mellékhatás, vagy, ha így leírva szebb: jutalom a megkönnyebbülés és a szabadság érzése. Az itt járó Vénusszal már nem akarjuk Őt birtokolni; megértettük, hogy az ilyen késztetések csak kötelet és bilincset szülnek. Már képesek és egyben készek is vagyunk megadni neki a szabadságot, tudva azt, hogy ez az egyik legnagyobb ajándék és ő önként és boldogan tér vissza újra és újra, mert ezt nem egy (energetikai) acéllánc kényszeríti ki.

Van egy másik, nem kevésbé érdekes vetülete is a Sasban járó Vénusznak, ez pedig a meditáció, a merengés és az elrévedésből felfakadó emelkedés. A kapcsolatainkon való ilyen minőségű „álmodozás” (és véletlenül sem görcsös agyalás) egészen messzire mutató, emelő megoldásokat szállít. Fontos, hogy ez a folyamat a jövőért történik, az elkövetkezendő idők fényét és minőségét hivatott emelni.

kép: www.pinterest.com

A Bak újhold segít

A Bak újhold segít

Szombatról vasárnapra virradóan kora hajnalban, precízebben fogalmazva még a bontatlan sötét éjszaka áll együtt a Nap és a Hold a Bak zodiákusában. A mostani újhold is különleges, mint a többi. (tovább…)

A Holló, a Merkúr és az értékek

A Holló, a Merkúr és az értékek

A Mérleg asztrológiai jelében járó Merkúr megérkezett a Holló (Corvus) égi egyenlítői csillagképébe és október legelejéig végighalad ennek a csodálatos üzenetet hordozó madárnak a fényábráján. (tovább…)

Pin It on Pinterest