Tiszta lélekkel

Hétfő délutántól kedd délutánig halad át a Hold a Vízöntő csillagképének jövőbe ömlő tisztító vizén. Kulcsfogalmak szintjén az önzetlenség, szabadság, adni tudás, megbocsátás tartoznak ide – szemelvényszerűen. (tovább…)

Vissza a Halakba

Hétfőn hajnalban a retrográd Vénusz visszaérkezik a Halak jelébe, újra elmerülve a vizes minőségekben. Kapcsolati értelemben ismét az összegzésnek, a tanulságok levonásának érkezett el az ideje, ám egy kicsit más felhanggal, mint amikor a kozmikus irányba haladt Afrodité bolygója. (tovább…)

Plútói fordulat előtt

A Plútó április óta tartó hátráló mozgását hétfőn befejezi, szusszan egyet, majd keddtől újra a kozmikus iránnyal megegyezően halad megfontolt, komótos tempójában az égen. Szögezzük le újra, hogy a hátráló mozgás a Földről nézve megélt látszólagos bolygómozgás. Ez a fordulat vet most véget annak az állapotnak, hogy a három, szabad szemmel már nem látható, messianisztikus üzenetű planéta, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó egyaránt hátrálóan mozogjon. (tovább…)

Tündöklő igazság

Vasárnap és hétfőn áll együtt a Nap és a Jupiter a Mérleg jelében, érdekességképpen most vegytisztán érezhetjük kettejük energiáinak összeadódását, mert más bolygóktól nem érkezik fényszög-inspiráció feléjük, a hatás esszenciális. (tovább…)

Pin It on Pinterest